Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 22/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2021/S 40-100575  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Danemark-Odense: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2021/S 040-100575

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 031-077427)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Odense Kommune
Numéro national d'identification: 35209115
Adresse postale: Flakhaven 2
Ville: Odense C
Code NUTS: DK031 Fyn
Code postal: 5000
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Gitte Almind Skou
Courriel: gisko@odense.dk
Téléphone: +45 30356206
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.odense.dk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Udbud af skolekørsel

II.1.2)
Code CPV principal
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Udbuddet vedrører levering af skolekørsel, der omfatter følgende former for kørsel: 1) Kørsel til og fra almindelige folkeskoler indenfor Odense Kommune 2) Kørsel mellem to afdelinger på Tingkærskolen 3) Kørsel mellem skoler og svømmehaller. Der er overordnet tale om kørsel ca. 200 skoledage om året. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler. Ordregiver er forpligtet til at anvende de indgåede kontrakter til at dække sit forbrug indenfor de omfattede områder indenfor hver af de 3 delaftaler.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 031-077427

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.5)

Au lieu de:

25.000.000,00 DKK

Lire:

27.000.000,00 DKK

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 1

Au lieu de:


   7. 000.000,00 DKK

Lire:


   8. 250.000,00 DKK

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 2

Au lieu de:


   8. 000.000,00 DKK

Lire:


   8. 250.000,00 DKK

Numéro de section: II.2.6)

Lot nº: 3

Au lieu de:

10.000.000,00 DKK

Lire:

10.500.000,00 DKK

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60100000 - Services de transport routier 
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers 
60140000 - Transport non régulier de passagers