Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense:Systèmes d'information et serveurs

2023/S 194-608726  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Danemark-Odense: Systèmes d'information et serveurs 2023/S 194-608726 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Syddansk Universitet Numéro national d'identification: 29283958 Adresse postale: Indkøb og Udbud Ville: Odense M Code NUTS: DK Danmark Code postal: 5230 Pays: Danemark Point(s) de contact: Søren Andersen Courriel: soan@sdu.dk Téléphone: +45 93507080 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/204986213.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.sdu.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
GPU-noder og HPC-noder
II.1.2) Code CPV principal 48800000 Systèmes d'information et serveurs
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører 2 Kontrakter på levering af følgende: - Delaftale 1 Graphics Processing Unit (GPU) noder og dertil relateret netværksudstyr - Delaftale 2 High Performance Computing (HPC) noder og dertil relateret netværksudstyr Formålet med udbuddet fordelt på to delaftaler er at udbyde og indkøbe til det eksisterende serverrum miljø ved SDU eScience Center. De nye GPU noder vil blive brugt til at udvide det eksisterende DeiC Interaktive HPC system ved SDU eScience Center. De nye HPC noder vil blive brugt til at udvide det eksisterende DeiC Large Memory HPC system ved SDU eScience Center. På denne baggrund, vil Kontrakterne skulle hjælpe Ordregiver med at opnå en optimal drift hos SDU eScience Center ved levering af henholdsvis GPU noder og HPC noder. Det er derfor afgørende for Ordregiver, at tilbudsgiverne i deres tilbud fokuserer på hardware af høj kvalitet, som kan yde optimalt.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 143 297.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1 GPU-Noder
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30211500 Unité centrale de traitement (CPU) 30233100 Unités de mémoire 30236110 Mémoire vive (RAM) 48800000 Systèmes d'information et serveurs 48820000 Serveurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK03 Syddanmark
II.2.4) Description des prestations:
GPU Noder Indledning Tilbuddet skal indeholde HPC noder med GPUer og netværksudstyr, som matcher eller overstiger de opstillede minimumskrav nedenfor. Løsningen skal inkludere alle nødvendige netværkskabler, ethernet kabler til TOR switches (Dell S5232F) og InfiniBand 100 Gbps EDR kabler. Alle nødvendige rackmonteringsskinner, monteringssæt og strømkabler skal være inkluderet i tilbuddet. Tilbuddet skal inkludere on-site-next-business day support med minimum 5 års garanti. GPU Noder Mindst 2 compute noder med GPUer er påkrævet. Compute noderne skal være baseret på den seneste AMD eller Intel arkitektur med to CPUer per node og mindst 48 kerner per CPU. Hver node skal have mindst 768 GB DDR5-4800 hukommelse. Alle memory channels for begge CPUer skal være udfyldt, og de skal være udfyldt med den samme type af RAM moduler. Hver node skal have mindst 4x Nvidia H100 kort med NVLink forbindelser mellem alle GPUerne. Tilbuddet skal inkludere et minimum af 12 Nvidia H100 GPUs i alt, på tværs af alle de tilbudte noder. Noderne skal også inkludere en enterprise-grade SSD til operativsystemet med en minimumsstørelse på 480GB og certificeret til at modstå mindst èn fuld disk skrivning per dag i 5 år. Derudover, så skal noderne inkluderer en NVMe disk med mindst 960 GB kapacitet. For at integrere med eksisterende netværksmiljø, så skal alle noder inkluderer en 100 Gbps HDR InfiniBand adapter med mindst 2 porte (baseret på ConnectX-6) og en 10/25 Gbps ethernet adapter med mindst 2 porte. Netværksudstyr Tilbuddet skal indeholde to 100 Gbps Mellanox InfiniBand kabler per node, kompatibel med Mellanox SB7800 switch serien. Hvert kabel skal være mindst 2 meter langt. Tilbuddet skal inkludere Ethernet splitter kabler fra 100 Gbps til 4x25 Gbps (QSPF28 til fire SPF28, kompatibel med Dell S5232F switches). Mindst et kabel per 4 noder er påkrævet (f.eks. er 1 kabel nødvendigt for 3 noder). Hvert kabel skal være mindst 2 meter langt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 70 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 2 HPC-Noder
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30211500 Unité centrale de traitement (CPU) 30233100 Unités de mémoire 30236110 Mémoire vive (RAM) 48800000 Systèmes d'information et serveurs 48820000 Serveurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK03 Syddanmark
II.2.4) Description des prestations:
Indledning Tilbuddet skal indeholde HPC noder og netværksudstyr, som matcher eller overstiger de opstillede minimumskrav nedenfor. Løsningen skal inkludere alle nødvendige netværkskabler, ethernet kabler til TOR switches (Dell S5232F) og InfiniBand 100 Gbps EDR kabler. Alle nødvendige rackmonteringsskinner, monteringssæt og strømkabler skal være inkluderet i tilbuddet. Tilbuddet skal inkludere on-site-next-business day support med minimum 5 års garanti. HPC Noder Mindst 10 compute noder er påkrævet. Compute noder skal være baseret på AMD Zen4 arkitekturen med to CPUer per node og 64 kerner per CPU. Hver node skal være udstyret med enten 768GB eller 1536GB DDR5-4800 hukommelse. Alle memory channels for begge CPUer skal være udfyldt, og de skal være udfyldt med den samme type af RAM moduler. Noderne skal også inkludere en enterprise-grade SSD til operativsystemet med en minimumsstørelse på 480GB og certificeret til at modstå mindst èn fuld disk skrivning per dag i 5 år. For at integrere med eksisterende netværksmiljø, så skal alle noder inkluderer en 100 Gbps HDR InfiniBand adapter med mindst 1 port (baseret på ConnectX-6) og en 10/25 Gbps ethernet adapter med mindst 2 porte. Netværksudstyr Tilbuddet skal indeholde et 100 Gbps Mellanox InfiniBand kabel per node, kompatibel med Mellanox SB7800 switch serien. Hvert kabel skal være mindst 2 meter langt. Tilbuddet skal inkludere ethernet splitter kabler fra 100 Gbps til 4x25 Gbps (QSPF28 til fire SPF28, kompatibel med Dell S5232F switches). Mindst et kabel per 4 noder er påkrævet (f.eks. er 3 kabler nødvendigt for 10 noder). Hvert kabel skal være mindst 2 meter langt. Tilbuddet skal yderligere inkludere to Mellanox MQM8790-HS2R switche. Bemærk at disse switche er ikke direkte forbundet med HPC noderne, som i stedet vil blive forbundet til eksisterende Mellanox SB7800 switche.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 70 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option nr. 1 - 1 Unit HPC Node Option nr. 2 - 1 Unit HPC Node
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 103-325535
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Delaftale 1 GPU-Noder
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Danoffice IT ApS Adresse postale: Englandsvej 14 Ville: Svendborg Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5700 Pays: Danemark Courriel: public@danofficeit.com Téléphone: +45 48133133 Fax: +45 48133136 Adresse internet: www.danofficeit.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 981 887.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 2 981 887.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Delaftale 2 HPC-Noder
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Danoffice IT ApS Adresse postale: Englandsvej 14 Ville: Svendborg Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5700 Pays: Danemark Courriel: public@danofficeit.com Téléphone: +45 48133133 Fax: +45 48133136 Adresse internet: www.danofficeit.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 161 410.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 2 161 410.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 GPU-noder og HPC-noder 09/10/2023 DNK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30211500 - Unité centrale de traitement (CPU) 
30233100 - Unités de mémoire 
30236110 - Mémoire vive (RAM) 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
48820000 - Serveurs