Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Nørresundby: Services financiers et d'assurance

2020/S 149-366448  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Danemark-Nørresundby: Services financiers et d'assurance 2020/S 149-366448 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Forsyning Numéro national d'identification: 33 16 46 10 Adresse postale: Stigsborg Brygge 5 Ville: Nørresundby Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jan Severinsen Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Téléphone: +45 25199266 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Bygas A/S Numéro national d'identification: 38255479 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9310 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Naturgas Salg A/S Numéro national d'identification: 38255452 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9310 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Kloak A/S Numéro national d'identification: 32651798 Adresse postale: Stigsborg Brygge 5 Ville: Nørresundby Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9400 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Vand A/S Numéro national d'identification: 32651828 Adresse postale: Sønderbro 53 Ville: Aalborg Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9000 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Vand Entreprise A/S Numéro national d'identification: 32651771 Adresse postale: Sønderbro 53 Ville: Aalborg Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9000 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Varme A/S Numéro national d'identification: 37271616 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9310 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Decentrale Værker A/S Numéro national d'identification: 37271632 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9310 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Energicenter A/S Numéro national d'identification: 25453638 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9310 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Energi Holding A/S Numéro national d'identification: 37189170 Adresse postale: Stigsborg Brygge 5 Ville: Nørresundby Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9400 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Vand Holding A/S Numéro national d'identification: 32651747 Adresse postale: Stigsborg Brygge 5 Ville: Nørresundby Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9400 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nordjyllandsværket A/S Numéro national d'identification: 37189294 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9310 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Fjernkøling A/S Numéro national d'identification: 37862940 Adresse postale: Nefovej 50 Ville: Vodskov Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9310 Pays: Danemark Courriel: jan.severinsen@aalborgforsyning.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aalborgforsyning.dk www.aalborgforsyning.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6) Activité principale Autre activité: Produktion og distribution af energi, varme, vand og spildevand.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kontrakt A vedrørende forsikringer til Aalborg Forsyning
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle forsyningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning. Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 8 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche. Kontakterne er fordelt på 2 kontraktparadigmer; A og B, hvoraf kontrakt A er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt B udbydes særskilt i henhold til reglerne i udbudslovens afsnit II.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt A: Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring
Lot nº: Delkontrakt A3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000 Services d'assurance et services de retraite 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten vedrører direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet: "Supplerende dækninger" / Pondération: 35 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt A: Bygnings-/løsøre - decentrale kraftvarmeværker
Lot nº: Delkontrakt A4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000 Services d'assurance et services de retraite 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten vedrører bygnings-/løsøre - decentrale kraftvarmeværker.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet: "Supplerende dækninger" / Pondération: 35 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt A: Cyberforsikring
Lot nº: Delkontrakt A6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000 Services d'assurance et services de retraite 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten vedrører cyberforsikring.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet: "Supplerende dækninger" / Pondération: 35 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt A: Kriminalitetsforsikring inkl. netbank
Lot nº: Delkontrakt A7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000 Services d'assurance et services de retraite 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten vedrører kriminalitetsforsikring inkl. netbank.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet: "Supplerende dækninger" / Pondération: 35 Critère de qualité - Nom: Optioner: "Tilkøbsdækninger" / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ordregiver ønsker option på tilkøbsdækninger, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.11). Ordregiver har option på forlængelse, jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.7).
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt A: Kollektiv ulykkesforsikring
Lot nº: Delkontrakt A8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000 Services d'assurance et services de retraite 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten vedrører kollektiv ulykkesforsikring.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet: "Supplerende dækninger" / Pondération: 35 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt A: Erhvervsforsikring all risk - Vindmølleforsikring
Lot nº: Delkontrakt A10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000 Services d'assurance et services de retraite 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten vedrører vindmølleforsikring.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet: "Supplerende dækninger" / Pondération: 35 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt A: Professionelt ansvar for fejl i udbud
Lot nº: Delkontrakt A11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66500000 Services d'assurance et services de retraite 66510000 Services d'assurance
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK
II.2.4) Description des prestations:
Delkontrakten vedrører professionelt ansvar for fejl i udbud.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet: "Supplerende dækninger" / Pondération: 35 Prix - Pondération: 65
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 041-097836
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Kontrakt A: Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring
Lot nº: Delkontrakt A3 Intitulé:
Delkontrakten vedrører direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AIG Europe Numéro national d'identification: 39475723 Adresse postale: Osvald Helmuths Vej 4 Ville: Frederiksberg Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2000 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 470 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 452 675.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Kontrakt A: Bygnings-/løsøre - Decentrale kraftvarmeværker
Lot nº: Delkontrakt A4 Intitulé:
Delkontrakten vedrører bygnings-/løsøre - decentrale kraftvarmeværker
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gjensidige Forsikring Numéro national d'identification: 33259247 Adresse postale: A.C. Meyers Vænge 9 Ville: København SV Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2450 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 400 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 1 006 974.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Kontrakt A: Cyberforsikring
Lot nº: Delkontrakt A6 Intitulé:
Delkontrakten vedrører cyberforsikring
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Kontrakt A: Kriminalitetsforsikring inkl. netbank
Lot nº: Delkontrakt A7 Intitulé:
Delkontrakten vedrører kriminalitetsforsikring inkl. netbank
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AIG Europe Numéro national d'identification: 39475723 Adresse postale: Osvald Helmuths Vej 4 Ville: Frederiksberg Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2000 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 400 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 297 002.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Kontrakt A: Kollektiv ulykkesforsikring
Lot nº: Delkontrakt A8 Intitulé:
Delkontrakten vedrører kollektiv ulykkesforsikring
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Gjensidige Forsikring Numéro national d'identification: 33259247 Adresse postale: A.C. Meyers Vænge 9 Ville: København SV Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2450 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 90 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 54 872.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Kontrakt A: Erhvervsforsikring all risk - Vindmølleforsikring
Lot nº: Delkontrakt A10 Intitulé:
Delkontrakten vedrører vindmølleforsikring.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Kontrakt A: Professionelt ansvar for fejl i udbud
Lot nº: Delkontrakt A11 Intitulé:
Delkontrakten vedrører professionelt ansvar for fejl i udbud
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Såfremt man ønsker at afgive tilbud i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD gennem Ethics. Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet i del II.A, III.A, III.B og III.C og del IV. - I del II.A: Tilbudsgiver skal oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt tilbudsgiver er en mikrovirksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt tilbudsgiver deltager i udbudsproceduren sammen med andre (som et konsortium eller lignende). - I del III: Tilbudsgiver skal oplyse alle de efterspurgte oplysninger. Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1-3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-2 (ESPD del III, afsnit C). - I del IV: Tilbudsgiver skal erklære, hvorvidt tilbudsgiver har tilladelse til at udøve forsikringsvirksomhed i Danmark under punktet "Optagelse i et handelsregister". Hvis tilbudsgiver afgiver tilbud sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.Tilbudsgiver kan alene indgive ét tilbud. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. selv indgiver eget tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiverne sikrer, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. Tilbuddet skal afgives elektronisk på Ethics.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af
   2. 6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort. Klage over meddelt beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance 
66500000 - Services d'assurance et services de retraite 
66510000 - Services d'assurance