Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui : Markedsdialog ifm. løsninger til proces- og dokumenthåndteringsplatform

2024/S 2024-088118  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
88118-2024 - Planification
Danemark – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Markedsdialog ifm. løsninger til proces- og dokumenthåndteringsplatform
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Markedsdialog ifm. løsninger til proces- og dokumenthåndteringsplatform
Description: Med nærværende forhåndsmeddelelse ønsker Københavns Kommune at invitere interesserede økonomiske aktører til en markedsdialog om løsninger til proces- og dokumenthåndtering.Københavns Kommune undersøger muligheden for at etablere en ny samlet proces- og dokumenthåndteringsplatform. Kommunens primære ESDH-systemer bruges bredt til at løse journaliseringskrav for flere fagsystemer, hvilket gør det kompliceret at udvikle low-code løsninger til specialiserede behov og er ikke fleksibelt nok til at løse kommunens fremtidige behov.Proces- og dokumenthåndteringsplatformen skal bygges ud fra den overordnede vision om at skabe bedre brugeroplevelse, når brugerne arbejder med og håndterer dokumenter i Københavns Kommune, at platformen etableres ud fra åbne og modulære principper, at der gøres brug af automatisering og AI, hvor det skaber værdi, at give mulighed for at erstatte systemkøb med at bygge processer og at understøtte mobilitet imellem devices.På baggrund af dette ønsker Københavns Kommune en dialog om mulighederne i de økonomiske aktørers løsning eller løsningsforslag.
Identifiant interne: C001144
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   3.  Partie
3.1.
Partie: PAR-0000
Titre: Markedsdialog ifm. løsninger til proces- og dokumenthåndteringsplatform
Description: TEST
Identifiant interne: C001144
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
3.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
3.1.5.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
3.1.6.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles:
Adresse des documents de marché: https://permalink.mercell.com/222686785.aspx
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
Numéro d’enregistrement: 64942212
Département: Økonomiforvaltningen
Adresse postale: Borups Allé 177  
Ville: København NV
Code postal: 2400
Pays: Danemark
Point de contact: Amina Noor Ahmed
Adresse électronique: u44p@kk.dk
Téléphone: +45 33663366
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Télécopieur: +45 33307799
Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Télécopieur: +45 41715100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 26966efa-b713-4cbf-83ac-4a243b44f9ca - 01
Type de formulaire: Planification
Type d’avis: Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 12:21:37 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 12:21:52 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 88118-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question: 01/10/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui