Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 02/12/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Silkeborg: Travaux de construction

2021/S 228-599293  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Danemark-Silkeborg: Travaux de construction

2021/S 228-599293

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 211-549203)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Silkeborg Kommune
Adresse postale: Søvej 1
Ville: Silkeborg
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8600
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Bo Bech Lavgesen
Courriel: bobech.lavgesen@silkeborg.dk
Téléphone: +45 29746610
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.silkeborg.dk/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Til - og ombygning Funder-Kragelund skolen etape 1

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Silkeborg Kommune indbyder hermed til prækvalifikation for deltagelse i et begrænset udbud af opførelse af nye skolebygninger samt ombygning af eksist. skole i mindre omfang. Projektet omfatter ny indskoling og udskoling med tilhørende faglokaler samt administration for personale. Projektets samlede bruttoetageareal udgør ca. 3800 m² nybyg + ca. 200 m² ombygning af eksist. skolebygninger. Skolen opføres i Funder, beliggende med adressen Funder Skolevej 3, 8600 Silkeborg. Samtidig med nærværende udbud skal oplyses at Anlægsentreprisen, Smedeentreprisen, Specialinventarentreprisen, Gulventreprisen samt Malerentreprise ikke udbydes, men at der indkøbes efter reglerne om delarbejder i henhold til udbudslovens §8.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 211-549203

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/11/2021

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 02/12/2021

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.3

Au lieu de:

Date: 03/12/2021

Lire:

Date: 10/12/2021

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 07/03/2022

Lire:

Date: 14/03/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
På grund af leveringstider på betonelementer er Hovedtidsplanen FKS_K01_C12_N01 ændret. Tidsplanen forskydes derfor med ca.
   3.  mdr. Der vil senest den 25. november blive uploadet rev. Hovedtidsplan på Ibinder hvor de nøjagtige datoer inkl. nye sanktionsgivende terminer vil fremgå.
Danemark-Silkeborg: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux
02/12/2021
24/11/2021
DK
National

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45223822 - Composants préfabriqués 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45262520 - Travaux de briquetage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331210 - Travaux d'installation de ventilation 
45422000 - Travaux de charpenterie