Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 11/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Skive: Services de livraison de repas

2020/S 149-366103  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Danemark-Skive: Services de livraison de repas

2020/S 149-366103

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 146-360182)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Skive Kommune
Numéro national d'identification: 29189579
Adresse postale: Torvegade 10
Ville: Skive
Code NUTS: DK04 Midtjylland
Code postal: 7800
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Jeanette Andersen
Courriel: jand@skivekommune.dk
Téléphone: +45 99155622 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/131915167.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.skive.dk/

https://permalink.mercell.com/131915167.aspx
http://www.skive.dk/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
EU- udbud på madservice - produktion og udbringning af mad til borgere i eget hjem

II.1.2)
Code CPV principal
55521200 Services de livraison de repas

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Udbuddet vedrører madservice, produktion og udbringning af mad (hovedret og biret) til borgere i eget hjem i Skive Kommune, der er visiteret til madservice (ca. 320). Der stilles ikke krav om levering af en bestemt madkategori (f.eks. køleproduktion eller varmeholdig mad). Madservice er inklusiv diæt- og specialkost, samt forskellige former for mad f.eks. kost med modificeret konsistens (blød, gratin, cremet). Det er af største vigtighed, at borgerne er tilfredse med maden og oplever madglæde, som fører til, at maden bliver spist. Madservice er omfattet af frit leverandørvalg efter serviceloven og udbuddet vil forløbe som et udbud inden for rammerne af godkendelsesmodellen. Skive Kommune ønsker med dette udbud at indgå kontrakt med en leverandør i forhold til madservice. Tryk her https://permalink.mercell.com/131915167.aspx

https://permalink.mercell.com/131915167.aspx
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 146-360182

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.2.3

Au lieu de:

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse. Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Lire:

Der er i udbuddet ikke krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
55521200 - Services de livraison de repas