Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Næstved: Services de nettoyage

2020/S 129-317315  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Danemark-Næstved: Services de nettoyage

2020/S 129-317315

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 108-262045)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Næstved Kommune
Numéro national d'identification: 29189625
Adresse postale: Rådmandshaven 20
Ville: Næstved
Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Code postal: 4700
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Lisbeth Lysfelt
Courriel: lilys@naestved.dk
Téléphone: +45 55885461 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.naestved.dk

http://www.naestved.dk
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Rengøringsservice til Næstved Kommune

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Udbuddet omfatter rengøringsservice på Næstved Kommunes ca. 137 lokationer og har et omfang af ca. 249 224 m2. Udbuddet er inddelt i 7 delaftaler. Oversigten over de omfattede lokationer fremgår af bilag
   1.  Tildelingskriteriet vil være "bedste forhold mellem pris og kvalitet", vurderet på baggrund af de kriterier, som følger af udbudsmaterialet. Der indgås én kontrakt pr. delaftale, også selvom leverandøren måtte tildeles flere delaftaler. Hver leverandør kan maximalt tildeles 2 delaftaler.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 108-262045

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7)

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 09/07/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Grundet offentliggørelse af spørgsmål og svar mindre end 6 dage før tilbudsfristen forlænges tilbudsfristen til
   9.  juli 2020 kl. 12.00.

 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage 
90911100 - Services de nettoyage de logements 
90919200 - Services de nettoyage de bureaux 
90919300 - Services de nettoyage des écoles