01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/01/2019
Date de péremption : 24/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Næstved: Travaux de construction

2019/S 16-034448 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

23/01/2019
S16
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Danemark-Næstved: Travaux de construction

2019/S 016-034448

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 239-545990)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Næstved Kommune
29189625
Rådmandshaven 20
Næstved
4700
Danemark
Point(s) de contact: Lisbeth Lysfelt
Téléphone: +45 55885461
Courriel: lilys@naestved.dk
Code NUTS: DK022 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.naestved.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787

http://www.naestved.dk
https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/39787
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Udbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - Slamsugning og spuling

II.1.2)
Code CPV principal
45000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Udbud af håndværkerydelser under 50 000 DKK pr. opgave - Slamsugning og spuling.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 239-545990

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Næstved kommune forbeholder sig retten til, at lade opgaver med en estimeret pris på over 30 000 DKK overgå til kommunens dynamiske indkøbssystem for fagentreprisen. Det er en ret, og ikke en pligt, og vil blive evalueret fra opgave til opgave. Kommunen kan til enhver tid også vælge, at bibeholde opgaven under rammeaftalen og få udført opgaven herunder.

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction