01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/10/2018
Date de péremption : 06/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ESTONIE
appel-offre

Estonie-Jõhvi: Services de réparation et d'entretien de locomotives

2018/S 208-475967 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

27/10/2018
S208
- - Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Estonie-Jõhvi: Services de réparation et d'entretien de locomotives

2018/S 208-475967

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 181-410949)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Enefit Kaevandused AS
10032389
Jaama tn 10
Jõhvi linn
41533
Estonie
Point(s) de contact: Arno Ahu
Téléphone: +372 5060011
Courriel: arno.ahu@energia.ee
Code NUTS: EE Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ep.ee/

http://www.ep.ee/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Diiselvedurite TEM remont

Numéro de référence: 201044

II.1.2)
Code CPV principal
50221000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Käesoleva hanke raames ostetakse remonditeenust kuni nelja veduri TEM (TEM 2, TEM 18) keskmiseks remondiks juhendi R6 mahus koos lisatöödega ja remondi käigus tuvastatud varjatud defektidega varuosade väljavahetamisega vastavalt hanke tingimustele. Kuni neljast remonditavast vedurist kaks kindlasti remonditavat on konkreetselt määratletud (TEM 18 nr 202 ja TEM 18 nr 193). Tootmisvajadusest sõltuvast veointensiivsusest ja vedurite seisukorrast langetab tellija (hankija) järgnevate vedurite remondivajaduse otsuse peale esimese veduri remondi teostamist töövõtja (pakkuja) poolt ning sellekohase üleandmise - vastuvõtmise akti allkirjastamist, kuid mitte hiljem kui 31.7.2019. Juhul kui remondivajadus ei ole selleks ajaks tekkinud, piirdub leping kahe veduri remondiga. Vajadusel võib veduritega tutvuda eelneval kokkuleppel hankija esindajaga: Pavel Sergeev, tel. +372 53 41 2276, e-mail: pavel.sergeev@energia.ee

pavel.sergeev@energia.ee
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/10/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 181-410949

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.2.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: procurementTechnicalInfo.isReservedToProfession

Au lieu de:

Ei

Lire:

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: procurementProcedure.submissionDate.TV02TV05TV21TV22

Au lieu de:

31.10.2018 12:00

Lire:


   6. 11.2018 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: procurementProcedure.tendersOpeningDate

Au lieu de:

31.10.2018 12:00

Lire:


   6. 11.2018 12:00

Numéro de section: IV.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: procurementObject.isSingleTendererFrameworkAgr

Au lieu de:

Lire:

Ei

Numéro de section: IV.1.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: procurementObject.isMultipleTendererFrameworkAgr

Au lieu de:

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: procPart.cost

Au lieu de:

Lire:

750000

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: procurementProcedure.openingDate

Au lieu de:

31.10.2018 12:00

Lire:


   6. 11.2018 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50221000 - Services de réparation et d'entretien de locomotives