Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
ESTONIE
appel-offre

Estonie : Travaux de construction de jardins d'enfants : Tallinna Kristiine Lasteaed (Rästa põik 3) ehitustööd (kordushange)

2024/S 2024-121299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121299-2024 - Résultats
Estonie – Travaux de construction de jardins d'enfants – Tallinna Kristiine Lasteaed (Rästa põik 3) ehitustööd (kordushange)
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Tallinna Linnavaraamet
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Tallinna Kristiine Lasteaed (Rästa põik 3) ehitustööd (kordushange)
Description: Hanke eesmärk on ehitada uus kahe maapealse korrusega 12-rühmaline lasteaed koos hoovialaga. Ehitustööde aluseks on peaprojekteerija Infragate AS koostatud tööprojekt. Planeeritav kahekorruseline lasteaiahoone on maksimaalsete kabariitidega 99,9x43,1m. Hoone vundeeritakse r/b kohtvaiadele D=400mm. Hoone kandeseinad ehitatakse monteeritavast raudbetoonist. Monteeritavate siseseinte ja kolmekihiliste välisseinte sisekoor on 200mm paksune. Vahe- ja katuslagi on kohtkindlast betoonist vastavalt 240 ja 220mm. Saali lae paksus on 280mm. Uue hoone tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 2300m2 Hoone suletud brutopindala 3677,9m2 Hoone suletud netopindala 3230,5m2 Hoone maht 15103m3 Kõrgus maapinnast 8,6m Töövõtja töövõttu kuulub olemasoleva lasteaia hoone (ehr kood 101027214 lammutamine ja utiliseerimine) Töövõtja töövõttu kuulub hooviala mänguväljakute, katete ja väikeehituste (sh varjualused) ehitamine. Töövõtja töövõttu kuulub tootejooniste koostamine.
Identifiant de la procédure: 098d64e8-d161-4f5c-bffd-eeda8b73effb
Identifiant interne: 269860
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: Avatud hankemenetlus
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214100 Travaux de construction de jardins d'enfants
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Pakkumuse esitamine riigihanke üksikutele osadele ei ole lubatud. Hankija ei ole riigihanget osadeks jaganud, et vältida ohtu hankelepingu nõuetekohasele täitmisele. Hankija näeb ehitusobjekti ühtse tervikuna nii vastutuse jagunemise, tööohutuse tagamise, tööde koordineerimise (nii ajaline järgnevus, tehnoloogiline sõltuvus kui füüsilise ruumi piiratus), ehitusgraafiku järgimise kui garantii teostamise mõttes. Hankija leiab, et ilma osadeks jagamata on tööde teostamine majanduslikult soodsam, ajaliselt efektiivsem ning kvaliteedilt parem. Samuti taotletakse kogu ehitusobjektile tervikuna kasutusluba, mida ei saa teha osade/hangete kaupa. Hanke osadeks jagamise puhul peaks hankija endale võtma tellija rolli asemel sisuliselt peatöövõtja rolli, mis ei ole hankija eesmärk. (RHS § 27 lg 2).
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Tallinna Kristiine Lasteaed (Rästa põik 3) ehitustööd (kordushange)
Description: Hanke eesmärk on ehitada uus kahe maapealse korrusega 12-rühmaline lasteaed koos hoovialaga. Ehitustööde aluseks on peaprojekteerija Infragate AS koostatud tööprojekt. Planeeritav kahekorruseline lasteaiahoone on maksimaalsete kabariitidega 99,9x43,1m. Hoone vundeeritakse r/b kohtvaiadele D=400mm. Hoone kandeseinad ehitatakse monteeritavast raudbetoonist. Monteeritavate siseseinte ja kolmekihiliste välisseinte sisekoor on 200mm paksune. Vahe- ja katuslagi on kohtkindlast betoonist vastavalt 240 ja 220mm. Saali lae paksus on 280mm. Uue hoone tehnilised andmed: Ehitusalune pindala 2300m2 Hoone suletud brutopindala 3677,9m2 Hoone suletud netopindala 3230,5m2 Hoone maht 15103m3 Kõrgus maapinnast 8,6m Töövõtja töövõttu kuulub olemasoleva lasteaia hoone (ehr kood 101027214 lammutamine ja utiliseerimine) Töövõtja töövõttu kuulub hooviala mänguväljakute, katete ja väikeehituste (sh varjualused) ehitamine. Töövõtja töövõttu kuulub tootejooniste koostamine.
Identifiant interne: 269860
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214100 Travaux de construction de jardins d'enfants
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Põhja-Eesti (EE001)
Pays: Estonie
Informations complémentaires: Tallinn, Rästa põik 3
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lõuna-Eesti (EE008)
Pays: Estonie
Informations complémentaires: Tallinn, Rästa põik 3
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lääne-Eesti (EE004)
Pays: Estonie
Informations complémentaires: Tallinn, Rästa põik 3
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Kirde-Eesti (EE00A)
Pays: Estonie
Informations complémentaires: Tallinn, Rästa põik 3
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Kesk-Eesti (EE009)
Pays: Estonie
Informations complémentaires: Tallinn, Rästa põik 3
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Pakkumuse esitamine riigihanke üksikutele osadele ei ole lubatud. Hankija ei ole riigihanget osadeks jaganud, et vältida ohtu hankelepingu nõuetekohasele täitmisele. Hankija näeb ehitusobjekti ühtse tervikuna nii vastutuse jagunemise, tööohutuse tagamise, tööde koordineerimise (nii ajaline järgnevus, tehnoloogiline sõltuvus kui füüsilise ruumi piiratus), ehitusgraafiku järgimise kui garantii teostamise mõttes. Hankija leiab, et ilma osadeks jagamata on tööde teostamine majanduslikult soodsam, ajaliselt efektiivsem ning kvaliteedilt parem. Samuti taotletakse kogu ehitusobjektile tervikuna kasutusluba, mida ei saa teha osade/hangete kaupa. Hanke osadeks jagamise puhul peaks hankija endale võtma tellija rolli asemel sisuliselt peatöövõtja rolli, mis ei ole hankija eesmärk. (RHS § 27 lg 2).
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Kvalifitseerimistingimused ja tehniline kirjeldus
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: L’atténuation du changement climatique
5.1.8.
Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Vaata hanke alusdokumentidest
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Organisation chargée des procédures de recours: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Tallinna Linnavaraamet

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 7 094 451,11 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OÜ Nordlin Ehitus
Offre:
Identifiant de l’offre: 552397
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 7 094 451,11 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3.4-4/128
Titre: Leping
Date de conclusion du marché: 26/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Tallinna Linnavaraamet
Numéro d’enregistrement: 75023757
Adresse postale: Vabaduse väljak 10  
Ville: Tallinn
Code postal: 10146
Pays: Estonie
Point de contact: KADRI TÕNSAU
Adresse électronique: linnavaraamet@tallinnlv.ee
Téléphone: +372 55587337
Adresse internet: http://www.tallinn.ee
Profil de l’acheteur: http://www.tallinn.ee
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Numéro d’enregistrement: 1000123
Adresse postale: Tartu mnt 85  
Ville: Tallinn
Code postal: 10115
Pays: Estonie
Adresse électronique: vako@fin.ee
Téléphone: +3726113713
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Riigihangete register
Numéro d’enregistrement: TED64
Ville: Tallinn
Pays: Estonie
Adresse électronique: register@riigihanked.riik.ee
Téléphone: +3726113693
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: OÜ Nordlin Ehitus
Numéro d’enregistrement: 11966711
Adresse postale: Keemia tn 15  
Ville: Tallinn
Code postal: 10616
Pays: Estonie
Adresse électronique: info@nordlin.ee
Téléphone: +3726113693
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d05cb627-04d7-4566-87e6-366ad09123a7 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 15:47:18 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 26/02/2024 22:00:15 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: estonien
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121299-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45214100 - Travaux de construction de jardins d'enfants