Connexion 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 19/12/2009
Date de péremption : 24/12/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Feux de circulation

2009/S 245-350184 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Gemeente Rotterdam, Postbus 6633, Gemeentewerken Rotterdam, attn: afd.
Aanbestedingszaken, NL-3002 AP Rotterdam. E-mail:
Aanbestedingszaken@gw.rotterdam.nl. Fax +31 104894493.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 10.11.2009, 2009/S
216-311370)
Objet: CPV: 34996100.
Feux de circulation.
Au lieu de: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en
aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten: 12.12.2009.
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
17.12.2009 - 11:00.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 17.12.2009
- 11:00.
Plaats: Kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15, 3029 AD
Rotterdam. Uw inschrijvingsbescheiden dienen voor het tijdstip van
anbesteding te zijn gedeponeerd in een daartoe bestemde afgesloten bus,
welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van kamer 13.68 van
Europoint III.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Openbaar, de Europese procedure van het ARW 2005 is van toepassing.
Lire: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten: 24.12.2009.
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
24.12.2009 - 11:00.
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 24.12.2009
- 11:00.
Plaats: Kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15, 3029 AD
Rotterdam. Uw inschrijvingsbescheiden dienen voor het tijdstip van
aanbesteding te zijn gedeponeerd in een daartoe bestemde afgesloten bus,
welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van kamer 13.68 van
Europoint III.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Openbaar, de Europese procedure van het ARW 2005 is van toepassing.
 
 
C L A S S E    C P V
34996100 - Feux de circulation