Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/11/2021
Date de péremption : 31/12/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Espoo: Services de santÈ et services sociaux

2021/S 231-609533  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

29/11/2021
S231
Finlande-Espoo: Services de santÈ et services sociaux

2021/S 231-609533

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2019/S 191-464980)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Espoon kaupunki
NumÈro national d'identification: 0101263-6
Adresse postale: PL 640
Ville: ESPOON KAUPUNKI
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Code postal: 02070
Pays: Finlande
Courriel: hankinta@espoo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.espoo.fi/hankinnat

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kirkkonummen kunta
NumÈro national d'identification: 0203107-0
Ville: Kirkkonummi
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kirkkonummi.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kauniaisten kaupunki
NumÈro national d'identification: 0203026-2
Ville: Kauniainen
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: kauniainen@kauniainen.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kauniainen.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Perusturvakuntayhtym Karviainen
NumÈro national d'identification: 2187280-1
Ville: Nummela
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: posti@karviainen.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.karviainen.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Siuntion kunta
NumÈro national d'identification: 0131156-4
Ville: Siuntio
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: siuntio@siuntio.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.siuntio.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lohjan kaupunki
NumÈro national d'identification: 1068322-0
Ville: Lohja
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@lohja.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lohja.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Inkoon kunta
NumÈro national d'identification: 0131156-4
Ville: Inkoo
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: inkoo@inkoo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.inkoo.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Raaseporin kaupunki
NumÈro national d'identification: 1597177-4
Ville: Raasepori
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: raasepori@raasepori.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.raasepori.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hangon kaupunki
NumÈro national d'identification: 0103166-9
Ville: Hanko
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@hanko.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hanko.fi

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Ik ntyneiden tehostetun palveluasumisen hankinta

NumÈro de rÈfÈrence: 5450/2018

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santÈ et services sociaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Espoon kaupunki, Hangon kaupunki, Inkoon kunta, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, Lohjan kaupunki, Perusturvakuntayhtym Karviainen, Raaseporin kaupunki ja Siuntion kunta (j ljemp n my^s Tilaaja) hankkivat ik ntyneiden tehostettua palveluasumista yksityisilt palveluntuottajilta ilmoittautumispyynn^ss ja sen liitteiss tarkemmin kuvatuin ehdoin. Espoon kaupunki valmistelee hankinnan kaikkien Tilaajien puolesta ja kukin Tilaaja tekee hankinnan osalta oman p t^ksen ja sopimuksen valittavien Palveluntuottajien kanssa. Lis tietoja on liitteell
   1.  "Ilmoittautumismenettelyn kuvaus" sek liitteell
   2.  "Hankinnan kohde ja palvelukonsepti". Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Kaikki ilmoittautujat, jotka t ytt v t ilmoittautumispyynn^ss asetetut vaatimukset, valitaan Palveluntuottajiksi.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
24/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 191-464980

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Hankinta-asiakirjoihin on tehty vuoden 2022 p ivitykset.
Finlande-Espoo: Services de santÈ et services sociauxType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Services
31/12/2027
29/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux