Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 15/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Espoo: Travaux de construction

2022/S 119-334392  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/06/2022
S119
Finlande-Espoo: Travaux de construction

2022/S 119-334392

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 109-306535)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos
Numéro national d'identification: 0101263-6
Adresse postale: PL 6200
Ville: ESPOON KAUPUNKI
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Code postal: 02070
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Pertti Juntunen
Courriel: tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
Téléphone: +358 438271850
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.espoo.fi/hankinnat

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Viherkallion päiväkoti, uudisrakennus/Projektinjohtourakka

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Espoon kaupunki Tilapalvelut-liikelaitos, myöhemmin Tilaaja, pyytää tarjouksia Viherkallion päiväkodin PJ urakasta tavoitehinnalla. Tarkempi kuvaus hankinnasta on tarjouspyynnön liitteillä. Osoite: Viherkalliontie 5, 02710 Espoo Viherkallion päiväkoti on huomattavan iso päiväkoti. Päiväkotiin tulee 12 ryhmää, jotka muodostavat 6 tuplaryhmää. Rakennuksen pohjaratkaisun johtavana periaatteena on, että jokaisen tuplaryhmän sisätilat ovat erikseen saavutettavissa ulkoa ja näin akustisesti sekä toiminnallisesti erotettavissa muista tiloista. Rakennus on suunniteltu helposti rakennettavaksi ja muunneltavaksi. Arkkitehtuuri on suorakulmaista modernismia ja rakenteet voidaan toteuttaa perinteisillä yksinkertaisilla rakenteilla. Kantavat rakenteet eriytyvät loogiseksi järjestelmäksi ja ovat urakoitsijaystävällisiä. Rakennuksen kantavana pystyrunkona toimivat ulkoseinien sisäkuoren betonielementtiseinät, hissikuilun ja väes- tönsuojan teräsbetoniseinät sekä teräsbetoniset väliseinät ja pilarit. Välipohjat ja yläpohja toteutetaan ontelolaatoilla. Alapohja on osin maanvarainen (1. kerroksen ala), osin perusmuurein ja kantavin ontelolaatoin toteutettu tuulettuva ja ryömintätilallinen alapohja. Vesikatto tehdään kumibitumikermikatteena, ja sitä kantavat puurakenteiset kattoristik- korakenteet. Sisäilmaluokka on S2. Pintamateriaalien päästöluokka M1. Rakennuksen pääasiallinen julkisivumateriaali on paikalla muurattu tiili katujulkisivussa ja kaksikerrosrapattu betoni- harkko osittain pihajulkisivussa. Kadulle näkyvät pihan betoniset tukimuurit on verhoiltu puulla. Pihavarastot tehdään puurakenteisina viherkatolla. Tontin pinta-ala: 10 993 m2 Bruttoala (sisältäen kylmät ulkorakennukset): 3 065 brm2 Käytetty rakennusoikeus 2 564 kem2 Tilavuus 12 411 m3 Tilaaja edellyttää Tarjoajan osallistuvan tilaajan järjestämälle pakolliselle tutustumiskäynnille ennen tarjoamista. Pakollinen tutustumiskäynti järjestetään 08.06.2022 klo 14.00 ja 09.06.2022 klo 13.00 . Kohteen nimi ja osoite on Viherkallion Päiväkoti Viherkalliontie
   5.  Tilaaja hylkää tarjouksen, mikäli tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen Tilaajan järjestämällä tutustumiskäynnillä. Tilaaja tulee valitsemaan kilpailutuksen perusteella yhden toimijan.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/06/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 109-306535

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Muutetaan kysymysten määrä-aikaa.
Finlande-Espoo: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 15/08/2022 22/06/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction