Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 31/01/2022
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hämeenlinna: Services de transport routier public

2022/S 10-022377  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Finlande-Hämeenlinna: Services de transport routier public

2022/S 010-022377

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 243-642212)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hämeenlinnan kaupunki
Numéro national d'identification: 0146921-4
Adresse postale: Wetterhoffinkatu 2
Ville: Hämeenlinna
Code NUTS: FI1C2 Kanta-Häme
Code postal: 13100
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Kim Venesjärvi
Courriel: kim.venesjarvi@hameenlinna.fi
Téléphone: +358 408682183
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hameenlinna.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Joukkoliikenteen UUSI tarjouskilpailu 6/2021, Kohteet Hä1-Hä6 kanta-Hämeenlinnan sekä Janakkalan ja Kanta-Hämeenlinnan väliset henkilökuljetukset

II.1.2)
Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Tarjouskilpailun kohteet Hä1-Hä6 koskevat henkilöliikennepalveluita ja liikennöintiä julkisen liikenteen liikenneverkolla tilaajan toimialueella pääsääntöisesti seuraavilla reiteillä tai alueilla: Kohde Hä1: Turenki, Harviala, Tarvasmäki, Käikälä, Katuma Kohde Hä2: Tervakoski, Tarinmaa, Virala Miemala, Hattelmalankylä Kohde Hä3: Kantakaupunki, läntinen Vuorentaka, Hirsimäki, Loimalahti, Nummi, Kankaantausta, Visamäki Kohde Hä4: Kantakaupunki, pohjoinen Ojoinen, Kettumäki, Lintumäki, Puistonmäki, Tiiriö, Hakalanniem Kohde Hä5: Kantakaupunki, itäinen Hätilä, Ruununmylly, Kankainen, Hangasmäki, keskusta Kohde Hä6: puitesopimus koko Hämeenlinna alueen ns. ylivuotoautoista

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 243-642212

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Toinen korjaus 11.1.2022 Hankintaviranomainen on selkeyttänyt edelleen kohteiden Hä1 ja Hä5 kohdekohtaisia vaatimuksia kaluston osalta. Liitteisiin 1,
   4. 1 ja
   4. 5 on tehty korjauksia. ------------ Ensimmäinen korjaus
   3. 1.2022 Hankintaviranomainen on muuttanut tarjouksen kalustovaatimuksia. Liitteisiin 1, 2 ja 3 on tehty korjauksia. Kysymysten jättäaikaa on pidennetty 14.1.2022 klo 10:00 saakka. Tarjouksen määräaikaa on jatkettu 31.1.2022 klo 10:00 saakka.
Finlande-Hämeenlinna: Services de transport routier publicType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure d'attribution de concessionType de marché: Services
31/01/2022
14/01/2022
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60112000 - Services de transport routier public