Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Hamina:Travaux de fouille et de terrassement

2023/S 194-608310  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Finlande-Hamina: Travaux de fouille et de terrassement 2023/S 194-608310 Avis d'attribution de marché pour des marchés dans le domaine de la défense et de la sécurité Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Puolustuskiinteistöt Numéro national d'identification: 3169414-8 Adresse postale: Isoympyräkatu 10 Ville: Hamina Code postal: FI-49400 Pays: Finlande Point(s) de contact: Pirke Kesäläinen E-mail: kilpailutus@senaatti.fi Téléphone: +358 294830000 Adresse(s) internet: Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice: http://www.puolustuskiinteistot.fi kilpailutus@senaatti.fi http://www.puolustuskiinteistot.fi
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: Valtion liikelaitos
I.3) Activité principale Autre: Kiinteistönhoito ja kunnossapito
I.4) Attribution de marché pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Intitulé attribué au marché Maanrakennustyöt Puolustuskiinteistöt Länsi-Suomen palvelualue Niinisalo, Tampere, Säkylä ja Turku
II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution, de livraison ou de prestation Travaux Exécution Code NUTS FI196 Satakunta,FI197 Pirkanmaa,FI1C1 Varsinais-Suomi FI196 Satakunta FI197 Pirkanmaa FI1C1 Varsinais-Suomi
II.1.3) Information sur l'accord-cadre
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions:
Hankinnan kohteena ovat maanrakennustyöt ja niihin liittyvät aputyöt Puolustuskiinteistöjen Länsi-Suomen palvelualueella. Hankittavat työt/urakat ovat sisällöltään, kooltaan, ja kustannuksiltaan erityyppisiä. Pienempiä töitä tehdään pääsääntöisesti tuntihinnalla ja isompia urakkatöitä kokonaishinnalla. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä "Hankinnan kohteen kuvaus". Puolustuskiinteistöt vastaa puolustushallinnon kiinteisteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toiminnan keskiössä. Hankinnan kohteena oleviin maanrakennustyöurakoihin sovelletaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) (myöhemmin PUTU-hankintalaki) sillä kyseessä on puolustushankinta seuraavilla perusteilla:
Hankinnan kohteena olevat maanrakennustyöt ovat PUTU-hankintalain 5§:n 2 momentin kohdassa 3 tarkoitettuja rakennusurakoita, joita käytetään erityisesti sotilaallisiin tarkoituksiin, joten hankinta kuuluu PUTU-hankintalain soveltamisalaan. Kyseessä on PUTU-lain 12 §:n mukainen EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja hankintamenettelynä käytetään PUTU-lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaista rajoitettua menettelyä. Sopimusehdot on määritelty tarkemmin puitesopimusmallissa ja turvallisuussopimusmallissa. Selvyyden vuoksi todetaan, että puitesopimuksen velvoitteet ovat normaalisti voimassa myös normaaliolojen häiriötilanteissa. Hankinnasta tehdään valittujen toimittajien kanssa puitesopimus ja turvallisuussopimus, jonka perusteella tilaaja voi tilata tarpeensa mukaiset määrät töitä/urakoita. Kullekin osa-alueelle tehdään oma puitejärjestely, johon valitaan 3 - 5 puitesopimustoimittajaa / osa-alue. Esitetyt volyymiarviot perustuvat muun muassa arvioihin aiempien vuosien volyymeista ja eivätkä sido tilaajaa millään tavalla.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45112000 Travaux de fouille et de terrassement 45112000 Travaux de fouille et de terrassement
II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s) Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 16975000.00 EUR Hors TVA
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Restreinte
IV.2) Critères d'attribution
IV.2.1) Critères d'attribution
IV.2.2) Enchère électronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: SOP110934 Intitulé: Niinsalo, Kotikaari 21, 38840 Niinisalo. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   6. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Alatalot Oy Numéro national d'identification: 1711616-5 Ville: SARVELA Code postal: FI-39960 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4550000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110982 Intitulé: Niinsalo, Kotikaari 21, 38840 Niinisalo. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   9. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Salkati Oy Numéro national d'identification: 1535386-1 Ville: VAMPULA Code postal: FI-32610 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4550000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110997 Intitulé: Niinsalo, Kotikaari 21, 38840 Niinisalo. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   6. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy Numéro national d'identification: 2873031-2 Ville: ULVILA Code postal: FI-28400 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4550000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111061 Intitulé: Niinsalo, Kotikaari 21, 38840 Niinisalo. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:
27.6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Koneurakointi Korvala Oy Numéro national d'identification: 3180539-7 Ville: NIINISALO Code postal: FI-38840 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4550000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111202 Intitulé: Niinsalo, Kotikaari 21, 38840 Niinisalo. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   7. 8.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maisemarakennus Viitanen Oy Numéro national d'identification: 2345943-9 Ville: UUSIKAUPUNKI Code postal: FI-23500 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4550000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110985 Intitulé: Tampere, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere. Toimintasäde 60 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   8. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Salkati Oy Numéro national d'identification: 1535386-1 Ville: VAMPULA Code postal: FI-32610 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110999 Intitulé: Tampere, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere. Toimintasäde 60 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   7. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy Numéro national d'identification: 2873031-2 Ville: ULVILA Code postal: FI-28400 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111204 Intitulé: Tampere, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere. Toimintasäde 60 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   7. 8.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maisemarakennus Viitanen Oy Numéro national d'identification: 2345943-9 Ville: UUSIKAUPUNKI Code postal: FI-23500 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111277 Intitulé: Tampere, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere. Toimintasäde 60 km
V.1) Date d'attribution du marché:
28.8.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Oteran Oy Numéro national d'identification: 2245597-0 Ville: ESPOO Code postal: FI-02300 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111242 Intitulé: Tampere, Hatanpään valtatie 30, 33100 Tampere. Toimintasäde 60 km
V.1) Date d'attribution du marché:
11.9.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maanrakennus J. Jönkkäri Oy Numéro national d'identification: 2235740-6 Ville: VIHTELJÄRVI Code postal: FI-38720 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110942 Intitulé: Säkylä, Huovintie 24 B, 27800 Säkylä. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   5. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maanrakennus U. Salminen Ky Numéro national d'identification: 0551670-0 Ville: SÄKYLÄ Code postal: FI-27800 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110989 Intitulé: Säkylä, Huovintie 24 B, 27800 Säkylä. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   9. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Salkati Oy Numéro national d'identification: 1535386-1 Ville: VAMPULA Code postal: FI-32610 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111000 Intitulé: Säkylä, Huovintie 24 B, 27800 Säkylä. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   9. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maa- ja Vesirakennus Lehto Oy Numéro national d'identification: 2873031-2 Ville: ULVILA Code postal: FI-28400 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111003 Intitulé: Säkylä, Huovintie 24 B, 27800 Säkylä. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   9. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Isoniitun Kone Oy Numéro national d'identification: 2925682-7 Ville: KARINAINEN Code postal: FI-21840 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111206 Intitulé: Säkylä, Huovintie 24 B, 27800 Säkylä. Toimintasäde 100 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   7. 8.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maisemarakennus Viitanen Oy Numéro national d'identification: 2345943-9 Ville: UUSIKAUPUNKI Code postal: FI-23500 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 3850000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110963 Intitulé: Turku, Rykmentintie 15, 20810 Turku. Toimintasäde 150 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   5. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maanrakennusliike Vähätalo Oy Numéro national d'identification: 3110359-8 Ville: LIETO AS Code postal: FI-21360 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4725000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP110990 Intitulé: Turku, Rykmentintie 15, 20810 Turku. Toimintasäde 150 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   8. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Salkati Oy Numéro national d'identification: 1535386-1 Ville: VAMPULA Code postal: FI-32610 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4725000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111004 Intitulé: Turku, Rykmentintie 15, 20810 Turku. Toimintasäde 150 km
V.1) Date d'attribution du marché:

   9. 6.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Isoniitun Kone Oy Numéro national d'identification: 2925682-7 Ville: KARINAINEN Code postal: FI-21840 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4725000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111274 Intitulé: Turku, Rykmentintie 15, 20810 Turku. Toimintasäde 150 km
V.1) Date d'attribution du marché:
28.8.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Maskinentreprenör Ben Lindström Ab Oy Numéro national d'identification: 72289305-7 Ville: NIVELAX Code postal: FI-25840 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4725000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non Marché nº: SOP111279 Intitulé: Turku, Rykmentintie 15, 20810 Turku. Toimintasäde 150 km
V.1) Date d'attribution du marché:
28.8.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 14
V.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué Nom officiel: Oteran Oy Numéro national d'identification: 2245597-0 Ville: ESPOO Code postal: FI-02300 Pays: Finlande
V.4) Informations sur le montant du marché Valeur totale finale du marché:
Offre la moins chère
   0. 00 et la plus chère 4725000.00 EUR Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel
:

le nombre d'années: 7
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
VI.2) Informations complémentaires:
VI.3) Procédures de recours
VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus markkinaoikeus@oikeus.fi http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.4) Date d'envoi du présent avis:

   4. 10.2023 Maanrakennustyöt Puolustuskiinteistöt Länsi-Suomen palvelualue Niinisalo, Tampere, Säkylä ja Turku 09/10/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement