Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport

2020/S 200-484266  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Finlande-Helsinki: Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 2020/S 200-484266 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hansel Oy Numéro national d'identification: 0988084-1 Adresse postale: PL 1386 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: FI-00101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Joel Hakala Courriel: kilpailutus@hansel.fi Téléphone: +358 294444200 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hansel.fi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Yhteishankintayksikkö
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Raskaat ajoneuvot 2021-2023 (2025) Numéro de référence: HANSEL PJ 00549
II.1.2) Code CPV principal 34000000 Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Hansel Oy suunnittelee uutta Raskaat ajoneuvot 2021-2023 (2025) -yhteishankintaa valtionhallinnon organisaatioille ja kuntaorganisaatioille. Alustavasti yhteishankinta tulee muodostumaan kahdesta (2) itsenäisestä puitejärjestelystä: - Kuorma-autot palveluineen - Kuorma-autojen perävaunut palveluineen. Tulevaa yhteishankintaa voivat hyödyntää mukaan liittyneet julkisen sektorin organisaatiot, mm. valtionhallinnon turvallisuusviranomaiset ja muut organisaatiot, kunnat ja kaupungit, koulutuskuntayhtymät, pelastuslaitokset, seurakunnat sekä sellaiset kuntayhtiöt, jotka ovat julkisia hankintayksiköitä.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34100000 Véhicules à moteur 34220000 Remorques, semi-remorques et conteneurs mobiles 34137000 Véhicules d'occasion servant au transport de marchandises 50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4) Description des prestations:
Uusi yhteishankinta vastaa?julkisen sektorin organisaatioiden tarpeisiin monipuolisine tuotteineen ja palveluineen. Alustavan suunnitelman mukaan?Raskaat ajoneuvot 2021-2023 (2025) -yhteishankinta tulee muodostumaan kahdesta (2) itsenäisestä puitejärjestelystä seuraavasti: Kuorma-autot palveluineen - Uudet ja käytetyt kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät sekä erikoiskuljetuslavetit varaosineen ja varusteineen - Huolenpito-, huolto-, korjaus-, varustelu-, katsastus- ja käyttökoulutuspalvelut Kuorma-autojen perävaunut palveluineen - Uudet ja käytetyt kuorma-autojen perävaunut varusteineen - Varustelu- ja käyttökoulutuspalvelut. Tarjoamisesta kiinnostuneiden yritysten on mahdollista päästä osallistumaan hankinnan valmisteluun ilmoittautumalla mukaan toimittajien kanssa käytävään tekniseen vuoropuheluun (katso osallistumisohjeet tarkemmin ennakkotietoilmoituksen kohdasta Täydentävät tiedot - Lisätiedot).
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
05/02/2021
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ilmoittaudu tekniseen vuoropuheluun Pyydämme kilpailutuksesta kiinnostuneita tarjoajia ilmoittautumaan tekniseen vuoropuheluun ilmoittamalla seuraavat tiedot sähköpostitse osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi otsikolla "RASKAAT AJONEUVOT 2021-2023 (2025)": - Yrityksen nimi - Yhteyshenkilön nimi - Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Tekninen vuoropuhelu toteutetaan Hansel Oy:n määrittämässä laajuudessa, ensisijaisesti sähköpostitse ja tarvittaessa etätilaisuuksina erillisestä kutsusta. Tekniseen vuoropuheluun ilmoittautuneille on tavoitteena toimittaa marraskuun 2020 aikana sähköpostitse tarjouspyynnön luonnosmateriaalia kirjallisesti kommentoitavaksi. Materiaalien kommentointiin tullaan näillä näkymin varaamaan noin viikon kestoinen kommentointiaika. Lisätietoja teknisen vuoropuhelun toteuttamisesta annetaan infotilaisuudessa. Ilmoittaudu infotilaisuuteen Hansel Oy järjestää infotilaisuuden tarjoamisesta kiinnostuneille yrityksille Teamsin välityksellä 26.10.2020 klo 14.00-15.00. Infotilaisuuteen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 23.10.2020 vastaamalla kyselyyn verkko-osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/2EB9D7EF3806577F Huomioittehan, että kyseessä on ennakkotietoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tässä ilmoituksessa esitetyt kuvaukset sekä tarjouspyynnön arvioitu julkaisuajankohta ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja, jotka eivät sido hankintayksikköä. kilpailutus@hansel.fi https://link.webropolsurveys.com/S/2EB9D7EF3806577F
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34100000 - Véhicules à moteur 
34137000 - Véhicules d'occasion servant au transport de marchandises 
34220000 - Remorques, semi-remorques et conteneurs mobiles 
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes