Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/04/2019
Date de péremption : 30/04/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2019/S 73-172760  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

12/04/2019
S73
- - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Helsinki: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2019/S 073-172760

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 061-141121)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Helsingin kaupunginkanslia
0201256-6
PL 700
Helsinki
00099
Finlande
Point(s) de contact: Raili Alanko
Téléphone: +358 931031764
Courriel: raili.alanko@hel.fi
Code NUTS: FI1B1 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hel.fi/hank

http://www.hel.fi/hank
I.1)
Nom et adresses
Helsingin kaupungin toimialat ja liikelaitokset
0201256-6
PL 700
Helsinki
00099
Finlande
Courriel: raili.alanko@hel.fi
Code NUTS: FI1B1 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hel.fi/hank

http://www.hel.fi/hank
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Esitystekniikan laitteet ja palvelut (DPS)

II.1.2)
Code CPV principal
32000000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) osaluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet:
   1.  Laitteet ja asennukset
   2.  Asiakaspalvelut
   3.  Tuki- ja huoltopalvelut.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/04/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 061-141121

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) osa-aluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin vain niillä osa-alueilla, joihin se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet:
   1.  Laitteet ja asennukset
   2.  Asiakaspalvelut
   3.  Tuki- ja huoltopalvelut.

Lire:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on esitystekniikan laitteiden ja niihin liittyvien palvelujen hankinta. Helsingin kaupungin yksiköt toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) osa-aluetta. Tarjoaja voi osallistua sisäisiin kilpailutuksiin sillä osa-alueella, johon se tulee hyväksytyksi. Osa-alueet:
   1.  Laitteet ja asennukset
   2.  Asiakaspalvelut
   3.  Tuki- ja huoltopalvelut.

Numéro de section: II.1.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjoukset voivat koskea

Au lieu de:

Kaikkia osia

Lire:

Vain yhtä osaa

Numéro de section: VI.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lisätiedot

Au lieu de:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa
   1. 5.2019 saakka. Tänä aikana dynaamisesssa hankintajärjestelmässä ei julkaista tarjouspyyntöjä. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä DPS:ssä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

Lire:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten jättämiselle on varattu aikaa 12.5.2019 saakka. Tänä aikana dynaamisesssa hankintajärjestelmässä ei julkaista tarjouspyyntöjä. Osallistumishakemuksia voi jättää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä DPS:ssä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
- Rikosrekisteriotteet saavat olla enintään 12 kk vanhoja. - Liitetiedostona sopimusluonnoksen tietoturvallisuusliite.

 
 
C L A S S E    C P V
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels) 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité