Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/02/2020
Date de péremption : 18/02/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Équipements médicaux

2020/S 36-084998  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/02/2020
S36
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Helsinki: Équipements médicaux

2020/S 036-084998

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 006-008144)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1
Code postal: 00029
Pays: Finlande
Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hus.fi

http://www.hus.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1
Code postal: 00029
Pays: Finlande
Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hus.fi

http://www.hus.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Leikkaustoiminnan säteilytekniset lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)

Numéro de référence: HUS 303-2019

II.1.2)
Code CPV principal
33100000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan säteilyteknisten lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan säteilyteknisiä lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  Liikuteltavat C-kaaret
   2.  Gammailmaisimet
   3.  Dopplerlaitteet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 006-008144

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan säteilyteknisten lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan säteilyteknisiä lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  Liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret
   2.  Gammailmaisimet
   3.  Dopplerlaitteet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Lire:

Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan säteilyteknisten lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan säteilyteknisiä lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kolme (3) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  Liikuteltavat C-kaaret
   2.  Gammailmaisimet
   3.  Dopplerlaitteet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Numéro de section: II.2.1)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Otsikko

Au lieu de:

Liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret

Lire:

Liikuteltavat C-kaaret

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1

Lire:

FI

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Hankinnan kohteena on leikkaussaleissa tehtävien toimenpiteiden yhteydessä käytettävät liikuteltavat C-kaaret ja O-kaaret. C-kaaret voidaan jakaa käyttönsä perusteella kolmeen kategoriaan: 1) Raskas ja keskiraskas ortopedia ja traumatologia (mm. selän, lonkan ja olkapään toimenpiteet) 2) Yleisortopedia (mm. olkapään, kyynärpään ja säären toimenpiteet) 3) Käsi- ja jalkateräkirurgia (mini-C-kaaret). Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).

Lire:

Hankinnan kohteena on leikkaustoiminnassa käytettävät liikuteltavat C-kaaret. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1

Lire:

FI

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Hankinnan kohteena on leikkaussalikäyttöön tarkoitetut gammailmaisimet, eli gammadetektorit osoittamaan radioisotoopeilla merkittyjen imusolmukkeiden sijainti. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).

Lire:

Hankinnan kohteena on leikkaustoiminnassa käytettävät gammailmaisimet, eli gammadetektorit osoittamaan radioisotoopeilla merkittyjen imusolmukkeiden sijainti. Tähän osa-alueeseen voi hakea tarjoajaksi, jos täyttää soveltuvuusvaatimukset, jotka on ilmoitettu ESPD-lomakkeessa sekä kohdissa Muut ehdot ja Hankinnan kohteen kriteerit (sähköisessä tarjousportaalissa Hankinnan kohteen tietojen syöttö).

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1

Lire:

FI

Numéro de section: IV.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Au lieu de:

Lire:

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Au lieu de:

Date: 08/01/2024

Lire:

Date: 18/02/2024

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Osa: Hankinnan kohteen kriteerit Muutettava kohta: Liikuteltavat C-kaaret - Osa-alueen yleiset kriteerit - Referenssit (yrityksen kokemus) Oikaistava tieto: Ehdokkaalla on kokemusta osa-alueen (luokan) kohteena olevien laitteiden ja tarvikkeiden toimituksesta vähintään kolmelle referenssiasiakkaalleen. Oikaisu: Ehdokkaalla on kokemusta osa-alueen (luokan) kohteena olevien laitteiden ja tarvikkeiden toimituksesta vähintään kolmelle (3) referenssiasiakkaalleen EU/ETA-alueella. Oikaistava tieto: Referenssit eivät saa olla kolmea (3) vuotta vanhempia osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Oikaisu: Referenssit eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia Osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Oikaistava tieto: Ehdokkaan tulee esittää kolme (3) referenssiasiakkuutta suomen tai ruotsin kielellä osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden toimittamisesta. Referenssiasiakkuuden perusteella toimitettujen laitteiden toimitusten yhteenlaskettu kokonaisarvo tulee olla vähintään 1 000 000 EUR. Oikaisu: Ehdokkaan tulee esittää kolme (3) referenssiasiakkuutta Osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden toimittamisesta. Osa: Hankinnan kohteen kriteerit Muutettava kohta: Gammailmaisimet - Osa-alueen yleiset kriteerit - Referenssit (yrityksen kokemus) Oikaistava tieto: Ehdokkaalla on kokemusta osa-alueen (luokan) kohteena olevien laitteiden ja tarvikkeiden toimituksesta vähintään kahdelle referenssiasiakkaalleen. Oikaisu: Ehdokkaalla on kokemusta osa-alueen (luokan) kohteena olevien laitteiden ja tarvikkeiden toimituksesta vähintään kahdelle (2) referenssiasiakkaalleen EU/ETA-alueella. Oikaistava tieto: Referenssit eivät saa olla kolmea (3) vuotta vanhempia osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Oikaisu: Referenssit eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia Osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Oikaistava tieto: Ehdokkaan tulee esittää kaksi (2) referenssiasiakkuutta Suomen tai ruotsin kielellä osallistumispyynnön Vaatimusten mukaisenlaitteiden toimittamisesta. Referenssiasiakkuuden perusteella toimitettujen Laitteiden toimitusten yhteenlaskettu kokonaisarvo Tulee olla vähintään 80 000 EUR. Oikaisu: Ehdokkaan tulee esittää kaksi (2) referenssiasiakkuutta Osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden toimittamisesta. Osa: Hankinnan kohteen kriteerit Muutettava kohta: Dopplerlaitteet - Osa-alueen yleiset kriteerit - Referenssit (yrityksen kokemus) Oikaistava tieto: Ehdokkaalla on kokemusta osa-alueen (luokan) kohteena Olevien laitteiden ja tarvikkeiden toimituksesta vähintään kahdelle referenssiasiakkaalleen. Oikaisu: Ehdokkaalla on kokemusta osa-alueen (luokan) kohteena Olevien laitteiden ja tarvikkeiden toimituksesta vähintään kahdelle (2) referenssiasiakkaalleen EU/ETA-alueella. Oikaistava tieto: Referenssit eivät saa olla kolmea (3) vuotta vanhempia Osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Oikaisu: Referenssit eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia Osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna. Oikaistava tieto: Ehdokkaan tulee esittää kaksi (2) referenssiasiakkuutta Suomen tai ruotsin kielellä osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden toimittamisesta. Referenssiasiakkuuden Perusteella toimitettujen laitteiden toimitusten yhteenlaskettu kokonaisarvo tulee olla vähintään 50 000 EUR. Oikaisu: Ehdokkaan tulee esittää kaksi (2) referenssiasiakkuutta Osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden toimittamisesta.

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33110000 - Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire