Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/02/2020
Date de péremption : 18/02/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2020/S 36-085007  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/02/2020
S36
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Helsinki: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2020/S 036-085007

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 006-008148)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1
Code postal: 00029
Pays: Finlande
Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hus.fi

http://www.hus.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1
Code postal: 00029
Pays: Finlande
Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hus.fi

http://www.hus.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Leikkaustoiminnan lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)

Numéro de référence: HUS 255-2019

II.1.2)
Code CPV principal
33000000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan lääkintälaitteiden dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on neljä (4) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  Verityhjiölaitteet ja niiden tarvikkeet
   2.  Lääketieteelliset laserlaitteet
   3.  Rasvaimulaitteet ja niiden tarvikkeet
   4.  ICG-fluorografialaitteet. Hakemuksia voi jättää yhteen (1) tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 006-008148

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

Au lieu de:

Lire:

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Au lieu de:

Date: 08/01/2024

Lire:

Date: 18/02/2024

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyynnön kohta Hankinnan kohteen kriteerit luokkiin 1, 2, 3 ja 4 Referenssit otsikon alle tehty seuraavat muutokset (kaikkiin luokkiin tehty samat muutokset): - lisätty tarkennus referenssiasiakkaasta EU/ETA-alueella, - muutettu vaatimusta "Referenssit eivät saa olla viittä (5) vuotta vanhempia osallistumishakemuksen jättöpäivästä laskettuna." Aikaisemmin vaatimuksessa referenssit eivät saaneet olla kolmea (3) vuotta vanhempia, - vaatimuksesta "Ehdokkaan tulee esittää referenssiasiakkuus osallistumispyynnön vaatimusten mukaisen laitteiden ja tarvikkeiden toimittamisesta" poistettu teksti suomen tai ruotsin kielellä, - referenssiasiakkuuden yhteenlaskettu kokonaisarvo poistettu.

 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels