Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2021/S 199-519045  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Finlande-Helsinki: ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

2021/S 199-519045

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 181-468345)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Luonnonvarakeskus
NumÈro national d'identification: 0244629-2
Adresse postale: PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 00791
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@luke.fi
TÈlÈphone: +358 295326000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.luke.fi

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Laboratoriolaitteet ja -v lineet

NumÈro de rÈfÈrence: 2430/02 10 01 00 05/2021

II.1.2)
Code CPV principal
38000000 ...quipements de laboratoire, d'optique et de prÈcision (exceptÈ les lunettes)

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Luonnonvarakeskus (Luke) kilpailuttaa ja hankkii laboratoriolaitteita ja - v lineit t ss tarjouspyynn^ss ja sen liitteiss asetettujen ehtojen mukaisesti. Lukessa tehd n parhaillaan laajamittaista laboratorioiden kehitt mishanketta ja tarve tuotteille saattaa muuttua. Tarjouspyynn^ss ilmoitetut m r t eiv t ole hankintayksikk^ sitovia. M r t ovat arvio hankintayksik^n t m n hetken tarpeesta. Kerralla tilattavat m r t tullaan sopimaan toimittajan kanssa erikseen tarjouspyynn^n ja p t^ksen m rittelemiss rajoissa. Hankintayksik^ll ei ole m r ostovelvoitetta. Hankinta on jaettu osa-alueisiin
   1.  Laitteet,
   2.  Vaa'at,
   3.  Pipetit
   4.  Annostelijat ja
   5.  Kaapit. Osa-alueissa
   1. ,
   2.  ja
   5.  osatarjoukset ovat sallittuja ja Tarjoaja voi tarjota joko yksitt isi laitteita tai kaikkia laitteita. Osa-alueissa
   3.  ja
   4.  osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja. Hankinnasta ei solmita erikseen sopimusdokumenttia vaan hankintasopimus katsotaan syntyneeksi, kun toimittaja antaa Luken kirjalliseen tilaukseen kirjallisen tilausvahvistuksen.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 181-468345

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten m r aika

Au lieu de:

Date: 15/10/2021

Lire:

Date: 20/10/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 15/10/2021

Lire:

Date: 20/10/2021

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan.

 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38310000 - Balances de précision 
38437000 - Pipettes de laboratoire et accessoires 
39180000 - Mobilier de laboratoire