Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 31/07/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services d'enseignement et de formation

2021/S 86-223359  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/05/2021
S86
Finlande-Helsinki: Services d'enseignement et de formation

2021/S 086-223359

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 250-624711)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Helsingin kaupunki
Numéro national d'identification: 0201256-6
Adresse postale: Konepajankuja 1
Ville: Helsinki
Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Code postal: FI-00510
Pays: Finlande
Courriel: kuva.hankinnat@hel.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/kulttuuri-vapaa-aika

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Harrastamisen Suomen malli Helsingissä 2021 (DPS)

Numéro de référence: 325001

II.1.2)
Code CPV principal
80000000 Services d'enseignement et de formation

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Helsingin kaupunki tulee kilpailuttamaan lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan järjestämisen aikajaksolla tammikuu 2021 - kesäkuu 2021 osana Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hankkeen pilottivaihetta. Kilpailutukset toteutetaan nyt perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa. Aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hanketta jatketaan 31.7.2022 asti.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 250-624711

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sähköpostiosoite

Au lieu de:

eemeli.iskala@hankintajuristit.fi

eemeli.iskala@hankintajuristit.fi
Lire:

kuva.hankinnat@hel.fi

kuva.hankinnat@hel.fi
Numéro de section: I.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Yhteyshenkilö

Au lieu de:

Eemeli Iskala

Lire:

Numéro de section: II.1.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Viitenumero

Au lieu de:

Lire:

325001

Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Helsingin kaupunki tulee kilpailuttamaan lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan järjestämisen aikajaksolla tammikuu 2021 - kesäkuu 2021 osana Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hankkeen pilottivaihetta. Kilpailutukset toteutetaan nyt perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa.

Lire:

Helsingin kaupunki tulee kilpailuttamaan lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan järjestämisen aikajaksolla tammikuu 2021 - kesäkuu 2021 osana Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hankkeen pilottivaihetta. Kilpailutukset toteutetaan nyt perustettavan dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa. Aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen Harrastamisen Suomen malli Helsingissä -hanketta jatketaan 31.7.2022 asti.

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: NUTS-koodi

Au lieu de:

FI

Lire:

FI1B1

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: NUTS-koodi

Au lieu de:

FI1B1

Lire:

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Helsingin kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle tammikuu 2021 - kesäkuu 2021. Hankinta on jaettu kahteen (2) luokkaan (osa-alueeseen). Luokan 1 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut liikunnalliset harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa ovat esimerkiksi seuraavat: parkour, pallopelit (esim. jalkapallo ja koripallo), keilaaminen, mailapelit (esim. tennis ja sulkapallo) ja kiipeilytunnit. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa tässä osa-alueessa myös muuta näihin verrattavissa olevan liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaustunteja. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

Lire:

Helsingin kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle tammikuu 2021 - kesäkuu 2021. Hankinta on jaettu kahteen (2) luokkaan (osa-alueeseen). Hanketta on jatkettu 31.7.2022 asti. Luokan 1 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut liikunnalliset harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa ovat esimerkiksi seuraavat: parkour, pallopelit (esim. jalkapallo ja koripallo), keilaaminen, mailapelit (esim. tennis ja sulkapallo) ja kiipeilytunnit. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa tässä osa-alueessa myös muuta näihin verrattavissa olevan liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaustunteja. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

Numéro de section: II.2.7)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 30/06/2021

Lire:

Date: 31/07/2022

Numéro de section: II.2.7)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

Dynaamista hankintamenettelyä voidaan jatkaa, mikäli Helsingin kaupunki jatkaa taustalla olevaa hanketta pilottivaiheen jälkeen. Tässä tapauksessa hankintayksikkö julkaisee asiasta uuden hankintailmoituksen.

Lire:

Dynaamista hankintamenettelyä on jatkettu 31.7.2022 asti.

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: NUTS-koodi

Au lieu de:

FI

Lire:

FI1B1

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: NUTS-koodi

Au lieu de:

FI1B1

Lire:

Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Helsingin kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle tammikuu 2021 - kesäkuu 2021. Hankinta on jaettu kahteen (2) luokkaan (osa-alueeseen). Luokan 2 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset, kulttuuriset tai muulla tavoin innovatiiviset harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: pelisuunnittelu ja koodaustyöpajat, elokuva- ja animaatiotyöpajat, kuvataide- ja valokuvauskerhot sekä musiikkikerhot. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa tässä osa-alueessa myös muuta näihin verrattavissa olevan digitaalisen, kulttuurisen tai innovatiivisen harrastustoiminnan ohjaustunteja. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

Lire:

Helsingin kaupunki kilpailuttaa lapsille ja nuorille järjestettävän harrastustoimintapalveluja ajanjaksolle tammikuu 2021 - kesäkuu 2021. Hankinta on jaettu kahteen (2) luokkaan (osa-alueeseen). Hanketta on jatkettu 31.7.2022 asti. Luokan 2 hankintojen kohteena ovat lapsille ja nuorille suunnatut digitaaliset, kulttuuriset tai muulla tavoin innovatiiviset harrastustoimintapalvelut. Soveltuvaa harrastustoimintaa voivat olla esimerkiksi seuraavat: pelisuunnittelu ja koodaustyöpajat, elokuva- ja animaatiotyöpajat, kuvataide- ja valokuvauskerhot sekä musiikkikerhot. Hankintayksikkö voi kilpailuttaa tässä osa-alueessa myös muuta näihin verrattavissa olevan digitaalisen, kulttuurisen tai innovatiivisen harrastustoiminnan ohjaustunteja. Harrastustarjonnan selvittämiseksi hankintayksikkö toivoo tarjoajien täyttävän tämän hankintailmoituksen yhteyteen liitettävän tietopyyntölomakkeen, jolla pyritään saamaan lisätietoa DPS:n sisällä tehtävien kilpailutusten sisällöstä ja tarjonnasta. Vastaukset tietopyyntöön toivotaan palautettavan ilmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle sähköisesti. Tietopyyntölomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista eikä vaikuta tarjoajan asemaan hankintajärjestelmän osallistumisvaiheessa tai järjestelmän sisällä tehtävissä kilpailutuksissa. Tietopyynnön täyttäminen ei edellytä hankintajärjestelmään osallistumista tai tarjoamista sen sisällä toteutettuihin kilpailutuksiin. Tietopyyntölomake liitetään ilmoitukseen perustamisvaiheen aikana, ja tarjoajilla on mahdollisuus vastata siihen koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan.

Numéro de section: II.2.7)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 30/06/2021

Lire:

Date: 31/07/2022

Numéro de section: II.2.7)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

Dynaamista hankintamenettelyä voidaan jatkaa, mikäli Helsingin kaupunki jatkaa taustalla olevaa hanketta pilottivaiheen jälkeen. Tässä tapauksessa hankintayksikkö julkaisee asiasta uuden hankintailmoituksen.

Lire:

Dynaamista hankintamenettelyä on jatkettu 31.7.2022 asti.

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Au lieu de:

Date: 30/06/2021

Lire:

Date: 31/07/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankintayksikkö lisää hankinnan liitteeksi vapaaehtoisen tietopyyntölomakkeen. Muita muutoksia korjauksella ei tehdä. Korjauksella ei ole vaikutusta itse hankintajärjestelmään.
Finlande-Helsinki: Services d'enseignement et de formationType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Servicesservices
31/07/2022
04/05/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation