Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki:Services immobiliers

2023/S 18-048887  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Finlande-Helsinki: Services immobiliers 2023/S 018-048887 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Keva NumÈro national d'identification: 0119343-0 Adresse postale: Unioninkatu 43 Ville: Helsinki Code NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa Code postal: 00170 Pays: Finlande Point(s) de contact: Outi Kanniainen Courriel: outi.kanniainen@keva.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.keva.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Kevan vuokra-asuntojen vuokrav litys - P kaupunkiseutu ja Tuusula NumÈro de rÈfÈrence: 203/2022
II.1.2) Code CPV principal 70000000 Services immobiliers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Keva on Suomen suurin el kevakuuttaja, joka huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon, Kelan henkil^st^n, Suomen Pankin ja uusien hyvinvointialueiden el keasioista. Osana sijoitussalkkuaan Keva omistaa osake-enemmist^n 61 kiinteist^osakeyhti^ist , joissa on noin
   4. 000 vapaarahoitteisena vuokra-asuntona k ytett v asuinhuoneistoa. Lis ksi osassa yhti^ist on muutamia liike- ja/tai toimistohuoneistoja. Tavoittelemme asuntosijoituksillemme vakaata, inflaatiosuojattua tuottoa. Asukkaillemme haluamme tarjota kivoja koteja, joissa viihdyt n pitk n. Kotiemme vuokrat ovat markkinaehtoisia ja kotiemme yll pidon on oltava niin laadukasta, ett menestymme kilpailussa hyvist vuokralaisista. Olemme my^s sitoutuneet toimimaan puhtaamman huomisen puolesta ja asettaneet toiminnallemme kunnianhimoiset ymp rist^tavoitteet. Hankinnan kohteena on puitej rjestely, jonka piiriin kuuluvat Kevan kulloisenkin tarpeen mukaan Kevan omistamien, p kaupunkiseudulla ja Tuusulassa sijaitsevien vuokra-asuntojen vuokrav litys. Puitej rjestelyyn valitaan yksi palveluntuottaja, jonka kanssa Keva tekee sopimuksen asuntojen vuokrav lityksest . Palveluntuottajan v litett v ksi osoitetaan asuntoja Kevan tarpeen mukaan. Ostettava palvelu pit sis ll n seuraavat teht v t: - Asiakkaiden hankinta ja asiakaspalvelu - Vuokrahinnoitteluun ja asuntojen vuokrattavuuteen liittyvien ehdotusten tekeminen Kevalle - Asuntoilmoitusten p ivitt minen ja julkaisu nettisivuillamme kodit.keva.fi - Tarvittavien asuntoesittelyiden ja vuokrausneuvottelujen hoitaminen - Asuntohakemusten k sittely ja luottotietojen tarkistaminen Kevan kiinteist^tietoj rjestelm ss (t ll hetkell Haltia) - Asukasvalinnan tekeminen Kevan ohjeiden mukaisesti - Vuokrasopimusten laatiminen Kevan kiinteist^tietoj rjestelm ss - Vuokrauksen seurantapalaveri Kevan kanssa nelj kertaa vuodessa Lis ksi hankintaan sis ltyy optiona vuokrattavien asuntojen valokuvaus.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 250 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
Hankinta kuvattu tarkemmin tarjouspyynn^n liitteess
   1. 
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optiona tarjouksen on sis llett v hinta vuokrattavien asuntojen valokuvaukselle.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 209-596307
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Kevan vuokra-asuntojen vuokrav litys - P kaupunkiseutu ja Tuusula
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FinCap Vuokrauspalvelu Oy NumÈro national d'identification: FI29447914 Adresse postale: Kauppatori 1-3 Ville: Sein joki Code NUTS: FI194 Etel -Pohjanmaa Code postal: 60100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 250 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: S^rn istenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi TÈlÈphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Kevan vuokra-asuntojen vuokrav litys - P kaupunkiseutu ja Tuusula 25/01/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
70000000 - Services immobiliers