Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Helsinki: Services de santÈ et services sociaux

2022/S 89-245229  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Finlande-Helsinki: Services de santÈ et services sociaux 2022/S 089-245229 Services sociaux et autres services spÈcifiques ñ marchÈs publics Avis díattribution de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rikosseuraamuslaitos NumÈro national d'identification: 0312081-7 Adresse postale: Lintulahdenkatu 5 Ville: HELSINKI Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00530 Pays: Finlande Point(s) de contact: Janniina Pohja Courriel: janniina.pohja@om.fi TÈlÈphone: +358 295688432 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ymp rivuorokautinen p ihdehuollon kuntouttava laitoshoito sek vieroitushoito
II.1.2) Code CPV principal 85000000 Services de santÈ et services sociaux
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
T ll hankinnalla etsittiin palveluntuottajia puitesopimuskumppaneiksi tuottamaan ymp rivuorokautisen p ihdehuollon kuntouttavaa laitoshoitoa sek vieroitushoitoa eri puolille Suomea. Hankinta koskee palvelun hankintaa kahdelle asiakasryhm lle: a) sakon muuntorangaistusta suorittaville vangeille (j ljemp n ísakkovangití) sek b) muille lyhytaikaisvangeille. Sakkovankien rangaistukset ovat luonteeltaan lyhyehk^j ja t ten heille ostetaan yleisimmin muutaman viikon kest v kuntoutusta. Lyhytaikaisvankien keskim r iset sijoitukset voivat olla tyypillisesti noin kuukaudesta aina 6 kk saakka. Palvelua koskevia tarpeita, vaatimuksia ja erityispiirteit on kuvattu tarkemmin liitteess 1 Palvelukuvaus. Palvelu tuotetaan eritt in vaativalle kohderyhm lle, pyyd mme tutustumaan liitteest palvelun luonteeseen ja sis lt^^n. T ll hankintamenettelyll kilpailutettavien palvelujen maksajana on Rikosseuraamuslaitos ja kyse on ostopalvelusta. Hankinta perustuu m r rahoihin, jotka on osoitettu Rikosseuraamuslaitokselle lyhytaikais- ja sakkovankien sijoittamiseksi ulkopuoliseen laitokseen. Hankintamenettelyyn osallistuvan toimijan tulee olla kelpoinen tarjoamaan julkisessa hankintamenettelyss voimassa olevan lains d nn^n mukaisesti, t ss hankintailmoituksessa m ritellyill ehdoilla. Rikosseuraamuslaitoksella on 26 vankilaa ymp ri Suomea. Suurin osa vangeista tulee isommista kaupungeista, kaikkein suurin tarve palveluntuottajille on p kaupunkiseudulla, Turussa sek Tampereella ja tarvetta on paljon my^s seuraavien kaupunkien ymp rist^ss : H meenlinna, Pori, Oulu, Lahti, Kuopio, Mikkeli ja Jyv skyl . Sijoituspaikkojen tarvetta esiintyy koko Suomessa, tarjouksen voivat j tt kaikkialla Suomessa sijaitsevat palveluntarjoajat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 000 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ymp rivuorokautinen p ihdehuollon kuntouttava laitoshoito
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santÈ et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Ymp rivuorokautisen p ihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon tavoitteena on auttaa asiakkaita kuntoutumaan riippuvuudesta sek parantaa p ihteet^nt toimintakyky ja el m nhallintaa. Tavoitteena on, ett vanki saa ulkopuolisen sijoituksen aikana apua p ihdeongelmasta toipumiseen erilaisten p ihdety^n menetelmien avulla. Keskeisi sakko- ja lyhytaikaisvankien sis lt^j ovat yksil^- ja ryhm keskustelut, terveyden kohentaminen, toiminnallinen kuntoutus sek laitoshoidon j lkeisen jatkohoidon suunnittelu.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Sopimus tulee voimaan molempien osapuolien allekirjoituksella ja sopimuskausi p ttyy 31.12.2022. Tilaajalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) erillisell vuoden mittaisella optiokaudella.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
L ke- ja huumevieroitus
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85000000 Services de santÈ et services sociaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4) Description des prestations:
Ymp rivuorokautisen vieroitushoidon pituus m rittyy yksil^llisesti vangin tarpeen mukaan. L kehoito aloitetaan vankilassa ja jatkuu sijoituspaikassa, tai toteutetaan kokonaan sijoituspaikassa. Hoidon tavoitteena on p ihdekierteen katkaisu, vieroitusoireiden hoitaminen ja jatkohoidon suunnittelu. Hoito toteutetaan hoitosuunnitelman mukaisesti ja hoidon sis lt^n on tavallisimmin vieroitusoireiden hoitaminen, asiakkaan fyysisen ja psyykkisen tilan vakiinnuttaminen, jatkohoidon suunnittelu ja jatkohoitoon ohjaaminen.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Sopimus tulee voimaan molempien osapuolien allekirjoituksella ja sopimuskausi p ttyy 31.12.2022. Tilaajalla on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) erillisell vuoden mittaisella optiokaudella.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.10) Identification des rËgles nationales applicables la procÈdure:
IV.1.11) Principales caractÈristiques de la procÈdure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 114-300643
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Ymp rivuorokautinen p ihdehuollon kuntouttava laitoshoito
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 21 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 21
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A-klinikka Oy NumÈro national d'identification: FI27826718 Adresse postale: Ratamestarinkatu 7 A Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00520 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aarni Rehab Oy NumÈro national d'identification: 3112226-2 Adresse postale: Rukoraumantie 380 Ville: Naantali Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 21140 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abnoy Oy NumÈro national d'identification: FI27738179 Adresse postale: Riipuksenkatu 9-13 Ville: Tampere Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 33710 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Helppi RY NumÈro national d'identification: FI15371859 Adresse postale: Huuhanm entie 3 Ville: KONTIORANTA Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 80790 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hoitokoti Tuhkimo Oy NumÈro national d'identification: FI17545138 Adresse postale: Asemantie 40 Ville: Tohmaj rvi Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 82600 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VAK ry/Kankaanp n A-koti NumÈro national d'identification: 0133623-5 Adresse postale: Hirvikankaantie 226 Ville: Kankaanp Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 38700 Pays: Finlande
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kantamo Oy NumÈro national d'identification: FI28772096 Adresse postale: Kototie 22 Ville: K rk^l Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 16610 Pays: Finlande
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kauhajoen Hoiva ja Huolenpito Oy NumÈro national d'identification: 2519852-7 Adresse postale: Mannerheimintie 164 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00300 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KostamoKoti Oy NumÈro national d'identification: 1946272-3 Adresse postale: Pitk lammentie 12 Ville: K s m Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 83430 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maivita Oy NumÈro national d'identification: 2886027-2 Adresse postale: Mainiementie 29 Ville: Lammi Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 16900 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marjalinna Oy NumÈro national d'identification: 1033587-5 Adresse postale: Mannerheimintie 164 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00300 Pays: Finlande
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sanaskoti Oy NumÈro national d'identification: 1970913-2 Adresse postale: Karskogintie 418 Ville: SIUNTIO Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 02580 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Savelakoti Oy NumÈro national d'identification: FI27878198 Adresse postale: Rummukantie 603 B Ville: Siikam ki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 77430 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mikkeli-yhteis^ VAK ry NumÈro national d'identification: 0133623-5 Adresse postale: Norolantie 19 Ville: Norola Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 50350 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Vehkoonranta Oy NumÈro national d'identification: FI06806531 Adresse postale: Vehkoontie 156 Ville: Multia Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 42600 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Botnia 24 h Oy NumÈro national d'identification: FI20913448 Adresse postale: PL 27 Ville: Sein joki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 60101 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hoitokoti Kangaskartano Oy NumÈro national d'identification: FI20504097 Adresse postale: Kokkolantie 659 Ville: KEITELEPOHJA Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 44740 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P ihdepalvelus ti^ NumÈro national d'identification: 1978560-2 Adresse postale: SUOKATU 23 Ville: Kuopio Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 70100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suvera Oy NumÈro national d'identification: 28728706 Adresse postale: Pakkahuoneenkatu 5 M 24 Ville: OULU Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 90100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tervassalon P ihdeklinikka Oy NumÈro national d'identification: 2691635-9 Adresse postale: Sairaalatie 6 c Ville: Paihola Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 80850 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 000 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 000 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
L ke- ja huumevieroitus
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A-klinikka Oy NumÈro national d'identification: FI27826718 Adresse postale: Ratamestarinkatu 7 A Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 00520 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Botnia 24 h Oy NumÈro national d'identification: FI20913448 Adresse postale: PL 27 Ville: Sein joki Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 60101 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hoitokoti Kangaskartano Oy NumÈro national d'identification: FI20504097 Adresse postale: Kokkolantie 659 Ville: KEITELEPOHJA Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 44740 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Koutakoti Oy NumÈro national d'identification: 2537605-5 Adresse postale: Koutaj rventie 300 Ville: Keitele Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 72600 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P ihdepalvelus ti^ NumÈro national d'identification: 1978560-2 Adresse postale: SUOKATU 23 Ville: Kuopio Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 70100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Suvera Oy NumÈro national d'identification: 28728706 Adresse postale: Pakkahuoneenkatu 5 M 24 Ville: OULU Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 90100 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tervassalon P ihdeklinikka Oy NumÈro national d'identification: 2691635-9 Adresse postale: Sairaalatie 6 c Ville: Paihola Code NUTS: FI Suomi / Finland Code postal: 80850 Pays: Finlande
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 000 000.00 EUR Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 000 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi TÈlÈphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/05/2022 Finlande-Helsinki: Services de santÈ et services sociauxType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux