Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/11/2021
Date de péremption : 31/12/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-HUS: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2021/S 222-584903  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

16/11/2021
S222
Finlande-HUS: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2021/S 222-584903

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 233-574563)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Ville: HUS
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 00029
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Tuomas Päivinen
Courriel: logistiikka.hankinta@hus.fi
Téléphone: +358 401858078
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Suojaustarvikkeiden hankintaa koskeva dynaaminen hankintajärjestelmä

Numéro de référence: HUS 551-2020

II.1.2)
Code CPV principal
33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Pyydämme osallistumishakemuksia suojaustarvikkeiden hankintaa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS). Tällä järjestelyllä hankitaan suojaustarvikkeita siltä osin, kun sopimustoimittajat eivät pysty toimittamaan. Järjestelyn tavoitteena on varmistaa erityisesti Covid19 vuoksi lisääntyneen kysynnän kattaminen. Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde. Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on kahdeksan (8) luokkaa (osa-aluetta). Luokat:
   1.  Kirurgiset suu- ja nenäsuojaimet
   2.  Hengityssuojaimet
   3.  Erilaiset visiirit ja suojalasit sekä niihin liittyvät osat
   4.  Erilaiset suojatakit ja -esiliinat
   5.  Suoja- ja tutkimushansikkaat
   6.  Suojamyssyt ja -päähineet
   7.  Käsien desifiointiaineet
   8.  Pintojen desifiointiaineet Hakemuksia voi jättää yhteen tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 233-574563

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 25/11/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankintayksikkö jatkaa DPS:n voimassaoloa 31.12.2022 asti.
Finlande-HUS: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnelsType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Fournitures
31/12/2022
16/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 
33110000 - Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire