Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 08/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Joensuu: Services de nettoyage

2020/S 68-162419  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Finlande-Joensuu: Services de nettoyage

2020/S 068-162419

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 045-106855)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Numéro national d'identification: 0242746-2
Adresse postale: Linnunlahdentie 2
Ville: Joensuu
Code NUTS: FI1D3
Code postal: FI-80110
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Minna Puujalka
Courriel: hankinta@jns.fi
Téléphone: +358 133378712 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Numéro national d'identification: 0242746-2
Adresse postale: Linnunlahdentie 2
Ville: Joensuu
Code NUTS: FI1D3
Code postal: FI-80110
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Minna Puujalka
Courriel: hankinta@jns.fi
Téléphone: +358 133378712 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Puhtauspalvelujen hankinta Joensuussa 2020-2022, Polkka oy

II.1.2)
Code CPV principal
90910000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää teitä antamaan tarjouksen Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:lle puhtauspalveluista Joensuun kaupungin alueella sijaitseviin kohteisiin ajalle
   1. 8.2020-31.7.2022 + optiot yksi (1) + yksi (1) vuotta tarjouspyynnön mukaisesti. Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy vastaa puhtauspalvelujen järjestämisestä Joensuun kaupungin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) toimipaikoissa. Tässä tarjouspyynnössä pyydetään tarjous yhteensä 26 toimipaikan puhtauspalvelusta. Kohteet jakaantuvat seuraavasti - Teollisuusalue (7 kohdetta), - Utra-Rantakylä-Mutala (5 kohdetta) - Pekkala-Niinivaara (7 kohdetta) - Keskusta (7 kohdetta). Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomen kielellä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 045-106855

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Lire:

Date: 08/04/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Lire:

Date: 08/04/2020

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyyntöön lähetetty
   2. 4.2020 lisätietoa. Tästä johtuen jatketaan tarjouspyynnön määräaikaa.

 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage