Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/11/2021
Date de péremption : 30/04/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Joensuu: Services de pratique médicale et services connexes

2021/S 220-580011  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

12/11/2021
S220
Finlande-Joensuu: Services de pratique médicale et services connexes

2021/S 220-580011

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 097-235920)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 2732095-2
Adresse postale: Tikkamäentie 16, M-talo,
   3.  kerros
Ville: Joensuu
Code NUTS: FI1D3 Pohjois-Karjala
Code postal: 80210
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Sirpa Kuisma
Courriel: hankinnat@siunsote.fi
Téléphone: +358 133308294
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.siunsote.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 2732095-2
Adresse postale: Tikkamäentie 16, M-talo,
   3.  kerros
Ville: Joensuu
Code NUTS: FI1D3 Pohjois-Karjala
Code postal: 80210
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Sirpa Kuisma
Courriel: hankinnat@siunsote.fi
Téléphone: +358 133308294
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.siunsote.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Siun työterveys Oy
Numéro national d'identification: 2950539-5
Adresse postale: Noljakantie 17a B
Ville: Joensuu
Code NUTS: FI1D3 Pohjois-Karjala
Code postal: 80130
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Sirpa Kuisma
Courriel: hankinnat@siunsote.fi
Téléphone: +358 133308294
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.siuntyoterveys.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Lääkäripalvelujen hankinta - Siun sote sairaalapalvelut, vastaanottopalvelut, kuntoutus, 24/7-palvelualue ja Siun työterveys Oy

Numéro de référence: Dnro. 966/02.08.00.02/2019

II.1.2)
Code CPV principal
85120000 Services de pratique médicale et services connexes

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) perustaa dynaamisen kaltaisen hankintajärjestelmän. Hankinnan kohteena on lääkäripalvelujen hankinta koko Siun soten toiminta-alueen sairaalapalvelujen, vastaanottopalvelujen, kuntoutuksen ja 24/7-palvelualueelle sekä Siun työterveys Oy:n käyttöön. Siun sote järjestää julkiset terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Siun työterveys Oy on Siun soten omistama tytäryhtiö, joka tuottaa työterveyspalveluja. Alueella on noin 170 000 asukasta. Dynaamisen kaltaisella hankintajärjestelmällä tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville ehdokkaille koko sen keston ajan. Se koostuu perustamisvaiheesta ja hankintavaiheesta. Hankinnat tehdään järjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä eli sisäisillä kilpailutuksilla. Vain osallistumishakemuksen tehneillä ja järjestelmään hyväksytyillä ehdokkailla on oikeus tehdä tarjouksia hankintavaiheessa.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/11/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 097-235920

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Puhelin

Au lieu de:

+358 133304438

Lire:

+358 133308294

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Ostajan yhteystiedot

Au lieu de:

Salla Kokko

Lire:

Sirpa Kuisma

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Y-tunnus

Au lieu de:

FI27320952

Lire:

2732095-2

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Yhteyshenkilö

Au lieu de:

Salla Kokko

Lire:

Sirpa Kuisma

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Puhelin

Au lieu de:

+358 133304438

Lire:

+358 133308294

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1D

Lire:

FI1D3

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Yhteyshenkilö

Au lieu de:

Salla Kokko

Lire:

Sirpa Kuisma

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Puhelin

Au lieu de:

+358 133304438

Lire:

+358 133308294

Numéro de section: II.2.3

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1D1

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1D1

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1D1

Lire:

Numéro de section: II.2.3

Lot nº: 11

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Aluekoodi

Au lieu de:

FI1D1

Lire:

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lisätiedot

Au lieu de:

Lisätietokysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Kysymyksiä voi lähettää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Neuvonta Osallistumishakemuksen tekemiseen liittyvää teknistä neuvontaa tarvitessaan, ehdokas voi olla yhteydessä ohjelmistotoimittaja Cloudian asiakaspalveluun puh. 020 766 1075 tai email; tuki@cloudia.fi. Neuvoja ja vinkkejä tarjouspalvelun käyttöön liittyen löydät myös Cloudian tukiportaalista osoitteesta; http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home. Tarjoamiseen ja Tarjouspalvelu.fi käyttämiseen liittyvissä asioissa neuvoo Business Joensuu Oy:n yritysasiantuntija Lasse Immonen, puh. 0400 378 777, email: lasse.immonen@businessjoensuu.fi.

tuki@cloudia.fi
http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home
lasse.immonen@businessjoensuu.fi
Lire:

Lisätietokysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Kysymyksiä voi lähettää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan. Neuvonta Osallistumishakemuksen tekemiseen liittyvää teknistä neuvontaa tarvitessaan, ehdokas voi olla yhteydessä ohjelmistotoimittaja Cloudian asiakaspalveluun puh. 020 766 1075 tai email; tuki@cloudia.fi. Neuvoja ja vinkkejä tarjouspalvelun käyttöön liittyen löydät myös Cloudian tukiportaalista osoitteesta; https://tuki.cloudia.fi/hc/fi/sections/360004810218-Tarjouspalvelun-ohjeet Tarjoamiseen ja Tarjouspalvelu.fi käyttämiseen liittyvissä asioissa neuvoo Business Joensuu Oy:n yritysasiantuntija Pinja Konttinen, puh. 0400 378 777, email: pinja.konttinen@businessjoensuu.fi.

tuki@cloudia.fi
https://tuki.cloudia.fi/hc/fi/sections/360004810218-Tarjouspalvelun-ohjeet
pinja.konttinen@businessjoensuu.fi
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan.
Finlande-Joensuu: Services de pratique médicale et services connexesType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
30/04/2029
12/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85120000 - Services de pratique médicale et services connexes