Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 30/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Joensuu: Services de transport routier public

2020/S 227-560215  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Finlande-Joensuu: Services de transport routier public

2020/S 227-560215

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 204-497392)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Numéro national d'identification: 0242746-2
Adresse postale: Linnunlahdentie 2
Ville: Joensuu
Code NUTS: FI1D3 Pohjois-Karjala
Code postal: FI-80110
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Henri Haapalainen
Courriel: hankinta@jns.fi
Téléphone: +358 133370293
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Joensuun kaupunki
Numéro national d'identification: 0242746-2
Ville: Joensuu
Code NUTS: FI1D3 Pohjois-Karjala
Pays: Finlande
Courriel: hankinta@jns.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.joensuu.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Joensuun seudun joukkoliikenteen (JOJO) tarjouskilpailu, kohde 1,
   7. 6.2021 alkaen

II.1.2)
Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen jäljempänä määritellyn linja-autoliikenteen hoitamisesta bruttoliikennemallin mukaisesti Joensuun seudun joukkoliikenteen toimivaltaisella viranomaisalueella sopimuskaudelle
   7. 6.2021-4.6.2028 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus ajalle
   5. 6.2028-1.6.2031. Tarjouskilpailu on avoin kaikille liikenteenharjoittajille, joilla on liikenteen palveluista annentun lain (320/2017, myöhemmin liikennepalvelulaki) perusteella oikeus tuottaa henkilöiden ammattimaiseen kuljetukseen tarvittavia tieliikennepalveluja. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Hankintaprosessi on kokonaisuudessaan suomenkielinen.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 204-497392

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyyntöön on tehty seuraavat muutokset: Hankinnan kohteen kriteereissä seuraaviin kohteisiin on muutettu hankittavaa määrää: - Linjatunti (ma-pe) - Linjatunti (la) - Linjatunti (su ja arkipyhät). Hankinnan kohteen kriteereihin lisätty seuraavat ladattavat kentät: - Kaasubusseja tarjoavan tarjoajan on esitettävä luotettava selvitys biokaasunjakelusta ja biokaasun käytön todentamisesta - Sähköbusseja tarjoavan tarjoajan on esitettävä luotettava selvitys latausjärjestelyistä ja käytettävän sähkön tuotantotavasta ja todentamisesta - Uusiutuvaa dieseliä (HVO) käyttövoimaksi tarjoavan tarjoajan on esitettävä luotettava selvitys uusiutuvan dieselin jakelusta ja käytön todentamisesta. Tarjouspyynnön liitteisiin on tehty muutoksia ja muutokset merkitty liitteisiin keltaisella värillä. Muuttuneet liitteet ovat seuraavat: - Liite 3b Aikataulut kohde 1 - Liite 3c Suoritteet kohde 1 - Liite 3d Autokierrot.pdf - Liite 3d Autokierrot.xlsx - Liite 5 Kalustovaatimukset Korjatut asiakirjat ovat saatavilla osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=304901&tpk=0d040e87-5aec-4d54-8657-57e73a964c8c

https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=304901&tpk=0d040e87-5aec-4d54-8657-57e73a964c8c
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public