Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/11/2021
Date de péremption : 18/10/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyv skyl : Services de santÈ et services sociaux

2021/S 215-566636  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

05/11/2021
S215
Finlande-Jyv skyl : Services de santÈ et services sociaux

2021/S 215-566636

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 206-539591)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jyv skyl n kaupunki
NumÈro national d'identification: 0174666-4
Adresse postale: Vapaudenkatu 32 / PL 193
Ville: Jyv skyl
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Code postal: 40101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Joona Kankainen
Courriel: hankinnat@jyvaskyla.fi
TÈlÈphone: +358 142661980
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jyvaskyla.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Laukaan kunta
NumÈro national d'identification: 0176478-2
Ville: Laukaa
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaus@laukaa.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.laukaa.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pet j veden kunta
NumÈro national d'identification: 0176769-2
Ville: Pet j vesi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@petajavesi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.petajavesi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muuramen kunta
NumÈro national d'identification: 0176699-9
Ville: Muurame
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: info@muurame.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.muurame.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uuraisten kunta
NumÈro national d'identification: 0177224-8
Ville: Uurainen
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@uurainen.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://uurainen.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Joutsan kunta
NumÈro national d'identification: 0174108-9
Ville: Joutsa
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@joutsa.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.joutsa.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: J ms n kaupunki
NumÈro national d'identification: 0175622-1
Ville: J ms
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@jamsa.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.jamsa.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kannonkosken kunta
NumÈro national d'identification: 0175798-8
Ville: Kannonkoski
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kunta@kannonkoski.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kannonkoski.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Karstulan kunta
NumÈro national d'identification: 9094917-1
Ville: Karstula
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@karstula.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://karstula.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Keuruun kaupunki
NumÈro national d'identification: 0208388-2
Ville: Keuruu
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: keuruu@keuruu.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.keuruu.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kinnulan kunta
NumÈro national d'identification: 0242816-6
Ville: Kinnula
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kinnulan.kunta@kinnula.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kinnula.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kivij rven kunta
NumÈro national d'identification: 0176150-6
Ville: Kivij rvi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kunta@kivijarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kivijarvi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Konneveden kunta
NumÈro national d'identification: 0176227-7
Ville: Konnevesi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: info@konnevesi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.konnevesi.fi/fi/1/Etusivu/main

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kyyj rven kunta
NumÈro national d'identification: 0176410-9
Ville: Kyyj rvi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@kyyjarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kyyjarvi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Multian kunta
NumÈro national d'identification: 0208471-1
Ville: Multia
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@multia.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://multia.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pihtiputaan kunta
NumÈro national d'identification: 0243027-4
Ville: Pihtipudas
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pihtipudas.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Saarij rven kaupunki
NumÈro national d'identification: 0176975-1
Ville: Saarij rvi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@saarijarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.saarijarvi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Toivakan kunta
NumÈro national d'identification: 0177201-0
Ville: Toivakka
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@toivakka.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.toivakka.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Viitasaaren kaupunki
NumÈro national d'identification: 0208573-0
Ville: Viitasaari
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://viitasaari.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: f nekosken kaupunki
NumÈro national d'identification: 2045520-5
Ville: f nekoski
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@aanekoski.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.aanekoski.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hankasalmen kunta
NumÈro national d'identification: 0174035-0
Ville: Hankasalmi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: hankasalmi@hankasalmi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hankasalmi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Luhangan kunta
NumÈro national d'identification: 0176592-9
Ville: Luhanka
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: luhanka@luhanka.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.luhanka.fi/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
OSALLISTUMISPYYNT÷ Keski-Suomen lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta, sopimuskausi ajalle
   1. 3.2022 (tavoite) - 29.2.2024 (+ jatko-optio)

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santÈ et services sociaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Kilpailutuksen kohteena on lastensuojelun sijaishuollon ymp rivuorokautisten ostopalvelujen hankinta t ss osallistumispyynn^ss kuvattuna dynaamisena toimittajarekisterin . Hankinta toteutetaan Keski-Suomen maakunnan kuntien yhteishankintana, jossa Jyv skyl n kaupunki toteuttaa hankinnan kaikkien hankintaan osallistuvien kuntien nimiss ja niiden puolesta (Laki julkisista hankinnoista ja k ytt^oikeussopimuksista 1397/2016, ß 21). Hankinta sis lt kolme (3) palvelutasoa:
   1.  ammatillinen perhekotihoito
   2.  lastensuojelun laitoshoito
   3.  lastensuojelun vaativa laitoshoito. Hankintaan sitoutuneet kunnat on ilmoitettu kohdassa I. Hankintaviranomainen. Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa 4 +2 + 2 vuotta. Dynaamisen toimittajarekisteriss voidaan sen voimassaolon ajan tehd t ss osallistumispyynn^ss vahvistetusti sijaishuoltopaikkakohtaisia sopimuksia. T ll osallistumispyynn^ll haetaan toimijoita mukaan toimittajarekisteriin, joiden kanssa t ll toimittajarekisterin avauksella tehd n ehdokkaan tarjoamista sijaishuoltopaikoista sopimukset ajalle
   1. 3.2022 (tavoite) - 29.2.2024. Sopimuksia voidaan jatkaa m r aikaisen sopimuskauden j lkeen dynaamisen toimittajarekisterin p ttymiseen asti. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on laskettu 48 kk:n ennakoidulla arvolla.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
01/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 206-539591

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Korjausilmoituksella: - avattiin lukituksi j neit henkil^st^luettelon soluja ja - lis ttiin henkil^tietojen k sittelyn ehdot (liite 1e) osallistumispyynt^^n. Ehtoihin on viitattu alkuper isess osallistumispyynn^ss ja sen sopimusehdoissa.
Finlande-Jyv skyl : Services de santÈ et services sociauxType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure restreinteType de marchÈ: Services
18/10/2025
05/11/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85300000 - Services d'action sociale et services connexes