Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/12/2021
Date de péremption : 18/10/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2021/S 237-625323  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

07/12/2021
S237
Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2021/S 237-625323

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 206-539591)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jyväskylän kaupunki
Numéro national d'identification: 0174666-4
Adresse postale: Vapaudenkatu 32 / PL 193
Ville: Jyväskylä
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Code postal: 40101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Tarja Anttonen
Courriel: tarja.anttonen@jyvaskyla.fi
Téléphone: +358 504424104
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jyvaskyla.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Laukaan kunta
Numéro national d'identification: 0176478-2
Ville: Laukaa
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaus@laukaa.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.laukaa.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Petäjäveden kunta
Numéro national d'identification: 0176769-2
Ville: Petäjävesi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@petajavesi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.petajavesi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muuramen kunta
Numéro national d'identification: 0176699-9
Ville: Muurame
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: info@muurame.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.muurame.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uuraisten kunta
Numéro national d'identification: 0177224-8
Ville: Uurainen
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@uurainen.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://uurainen.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Joutsan kunta
Numéro national d'identification: 0174108-9
Ville: Joutsa
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@joutsa.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.joutsa.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jämsän kaupunki
Numéro national d'identification: 0175622-1
Ville: Jämsä
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@jamsa.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.jamsa.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kannonkosken kunta
Numéro national d'identification: 0175798-8
Ville: Kannonkoski
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kunta@kannonkoski.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kannonkoski.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Karstulan kunta
Numéro national d'identification: 9094917-1
Ville: Karstula
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@karstula.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://karstula.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Keuruun kaupunki
Numéro national d'identification: 0208388-2
Ville: Keuruu
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: keuruu@keuruu.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.keuruu.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kinnulan kunta
Numéro national d'identification: 0242816-6
Ville: Kinnula
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kinnulan.kunta@kinnula.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kinnula.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kivijärven kunta
Numéro national d'identification: 0176150-6
Ville: Kivijärvi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kunta@kivijarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kivijarvi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Konneveden kunta
Numéro national d'identification: 0176227-7
Ville: Konnevesi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: info@konnevesi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.konnevesi.fi/fi/1/Etusivu/main

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kyyjärven kunta
Numéro national d'identification: 0176410-9
Ville: Kyyjärvi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@kyyjarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kyyjarvi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Multian kunta
Numéro national d'identification: 0208471-1
Ville: Multia
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@multia.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://multia.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pihtiputaan kunta
Numéro national d'identification: 0243027-4
Ville: Pihtipudas
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pihtipudas.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Saarijärven kaupunki
Numéro national d'identification: 0176975-1
Ville: Saarijärvi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@saarijarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.saarijarvi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Toivakan kunta
Numéro national d'identification: 0177201-0
Ville: Toivakka
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@toivakka.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.toivakka.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Viitasaaren kaupunki
Numéro national d'identification: 0208573-0
Ville: Viitasaari
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://viitasaari.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Äänekosken kaupunki
Numéro national d'identification: 2045520-5
Ville: Äänekoski
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@aanekoski.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.aanekoski.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hankasalmen kunta
Numéro national d'identification: 0174035-0
Ville: Hankasalmi
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: hankasalmi@hankasalmi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hankasalmi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Luhangan kunta
Numéro national d'identification: 0176592-9
Ville: Luhanka
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: luhanka@luhanka.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.luhanka.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
OSALLISTUMISPYYNTÖ Keski-Suomen lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelujen hankinta, sopimuskausi ajalle
   1. 3.2022 (tavoite) - 29.2.2024 (+ jatko-optio)

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
HUOM! TÄLLÄ KORJAUSILMOITUKSELLA JATKETAAN AMMATILLISTEN PERHEKOTIHOIDON EHDOKKAIDEN OSALLISTUMISAIKAA TÄSSÄ ILMOITUKSESSA SOVITUSTI. LAITOSHOIDON JA VAATIVAN LAITOSHOIDON OSALLISTUMISEN MÄÄRÄAIKA ON PÄÄTTYNYT 17.11.2021 KLO 12:00 EIKÄ UUSIA OSALLISTUMISHAKEMUKSIA TÄLLÄ KORJAUSILMOITUKSELLA VASTAANOTETA TAI KÄSITELLÄ. AMMATILLISEN PERHEKOTIHOIDON OSALLISTUMISHAKEMUSTEN MÄÄRÄAIKAA JATKETAAN SUNNUNTAIHIN 12.12.2021 KLO 23:59 ASTI. TAVOITTEENA ON KÄSITELLÄ HAKEMUKSET 21.12.2021 MENNESSÄ JA PYYTÄÄ TARJOUKSET NYT HYVÄKSYTTÄVILTÄ EHDOKKAILTA 22.12.2021. TARJOUSTEN JÄTTÄMISEN MÄÄRÄAIKA PÄÄTTYY ARVIOLTA SUNNUNTAINA
   9. 1.2022 KLO 23:59. JO HYVÄKSYTYT PERHEKOTIHOIDON EHDOKKAAT VOIVAT VALITA JÄTTÄÄKÖ TARJOUKSEN
   7. 12.2021 VAI 22.12.2021 JULKAISTAVAAN TARJOUSPYYNTÖÖN. RINNAKKAISIA TARJOUKSIA EI HYVÄKSYTÄ. AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN TARJOUKSET PYSYVÄT VERTAILUTIEDOILTAAN SALASSA, KUNNES MOLEMMAT AMMATILLISEN PERHEKOTIHOIDON TARJOUSPYYNNÖT OVAT PÄÄTTYNEET, NIIDEN YHTEINEN TARJOUSVERTAILU ON SUORITETTU SEKÄ HANKINTAPÄÄTÖS TEHTY. KAIKKIEN AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN SOPIMUSKAUSI ON TARKOITUS KÄYNNISTÄÄ ALKUPERÄISEN SUUNNITELMAN MUKAISESTI
   1. 3.2022 ALKAEN. ------ Kilpailutuksen kohteena on lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen hankinta tässä osallistumispyynnössä kuvattuna dynaamisena toimittajarekisterinä. Hankinta toteutetaan Keski-Suomen maakunnan kuntien yhteishankintana, jossa Jyväskylän kaupunki toteuttaa hankinnan kaikkien hankintaan osallistuvien kuntien nimissä ja niiden puolesta (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, § 21). Hankinta sisältää kolme (3) palvelutasoa:
   1.  ammatillinen perhekotihoito
   2.  lastensuojelun laitoshoito
   3.  lastensuojelun vaativa laitoshoito. Hankintaan sitoutuneet kunnat on ilmoitettu kohdassa I. Hankintaviranomainen. Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa 4 +2 + 2 vuotta. Dynaamisen toimittajarekisterissä voidaan sen voimassaolon ajan tehdä tässä osallistumispyynnössä vahvistetusti sijaishuoltopaikkakohtaisia sopimuksia. Tällä osallistumispyynnöllä haetaan toimijoita mukaan toimittajarekisteriin, joiden kanssa tällä toimittajarekisterin avauksella tehdään ehdokkaan tarjoamista sijaishuoltopaikoista sopimukset ajalle
   1. 3.2022 (tavoite) - 29.2.2024. Sopimuksia voidaan jatkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen dynaamisen toimittajarekisterin päättymiseen asti. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on laskettu 48 kk:n ennakoidulla arvolla.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/12/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 206-539591

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sähköpostiosoite

Au lieu de:

hankinnat@jyvaskyla.fi

hankinnat@jyvaskyla.fi
Lire:

tarja.anttonen@jyvaskyla.fi

tarja.anttonen@jyvaskyla.fi
Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Puhelin

Au lieu de:

+358 142661980

Lire:

+358 504424104

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Ostajan yhteystiedot

Au lieu de:

Joona Kankainen

Lire:

Tarja Anttonen

Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Kilpailutuksen kohteena on lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen hankinta tässä osallistumispyynnössä kuvattuna dynaamisena toimittajarekisterinä. Hankinta toteutetaan Keski-Suomen maakunnan kuntien yhteishankintana, jossa Jyväskylän kaupunki toteuttaa hankinnan kaikkien hankintaan osallistuvien kuntien nimissä ja niiden puolesta (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, § 21). Hankinta sisältää kolme (3) palvelutasoa:
   1.  ammatillinen perhekotihoito
   2.  lastensuojelun laitoshoito
   3.  lastensuojelun vaativa laitoshoito. Hankintaan sitoutuneet kunnat on ilmoitettu kohdassa I. Hankintaviranomainen. Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa 4 +2 + 2 vuotta. Dynaamisen toimittajarekisterissä voidaan sen voimassaolon ajan tehdä tässä osallistumispyynnössä vahvistetusti sijaishuoltopaikkakohtaisia sopimuksia. Tällä osallistumispyynnöllä haetaan toimijoita mukaan toimittajarekisteriin, joiden kanssa tällä toimittajarekisterin avauksella tehdään ehdokkaan tarjoamista sijaishuoltopaikoista sopimukset ajalle
   1. 3.2022 (tavoite) - 29.2.2024. Sopimuksia voidaan jatkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen dynaamisen toimittajarekisterin päättymiseen asti. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on laskettu 48 kk:n ennakoidulla arvolla.

Lire:

HUOM! TÄLLÄ KORJAUSILMOITUKSELLA JATKETAAN AMMATILLISTEN PERHEKOTIHOIDON EHDOKKAIDEN OSALLISTUMISAIKAA TÄSSÄ ILMOITUKSESSA SOVITUSTI. LAITOSHOIDON JA VAATIVAN LAITOSHOIDON OSALLISTUMISEN MÄÄRÄAIKA ON PÄÄTTYNYT 17.11.2021 KLO 12:00 EIKÄ UUSIA OSALLISTUMISHAKEMUKSIA TÄLLÄ KORJAUSILMOITUKSELLA VASTAANOTETA TAI KÄSITELLÄ. AMMATILLISEN PERHEKOTIHOIDON OSALLISTUMISHAKEMUSTEN MÄÄRÄAIKAA JATKETAAN SUNNUNTAIHIN 12.12.2021 KLO 23:59 ASTI. TAVOITTEENA ON KÄSITELLÄ HAKEMUKSET 21.12.2021 MENNESSÄ JA PYYTÄÄ TARJOUKSET NYT HYVÄKSYTTÄVILTÄ EHDOKKAILTA 22.12.2021. TARJOUSTEN JÄTTÄMISEN MÄÄRÄAIKA PÄÄTTYY ARVIOLTA SUNNUNTAINA
   9. 1.2022 KLO 23:59. JO HYVÄKSYTYT PERHEKOTIHOIDON EHDOKKAAT VOIVAT VALITA JÄTTÄÄKÖ TARJOUKSEN
   7. 12.2021 VAI 22.12.2021 JULKAISTAVAAN TARJOUSPYYNTÖÖN. RINNAKKAISIA TARJOUKSIA EI HYVÄKSYTÄ. AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN TARJOUKSET PYSYVÄT VERTAILUTIEDOILTAAN SALASSA, KUNNES MOLEMMAT AMMATILLISEN PERHEKOTIHOIDON TARJOUSPYYNNÖT OVAT PÄÄTTYNEET, NIIDEN YHTEINEN TARJOUSVERTAILU ON SUORITETTU SEKÄ HANKINTAPÄÄTÖS TEHTY. KAIKKIEN AMMATILLISTEN PERHEKOTIEN SOPIMUSKAUSI ON TARKOITUS KÄYNNISTÄÄ ALKUPERÄISEN SUUNNITELMAN MUKAISESTI
   1. 3.2022 ALKAEN. ------ Kilpailutuksen kohteena on lastensuojelun sijaishuollon ympärivuorokautisten ostopalvelujen hankinta tässä osallistumispyynnössä kuvattuna dynaamisena toimittajarekisterinä. Hankinta toteutetaan Keski-Suomen maakunnan kuntien yhteishankintana, jossa Jyväskylän kaupunki toteuttaa hankinnan kaikkien hankintaan osallistuvien kuntien nimissä ja niiden puolesta (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, § 21). Hankinta sisältää kolme (3) palvelutasoa:
   1.  ammatillinen perhekotihoito
   2.  lastensuojelun laitoshoito
   3.  lastensuojelun vaativa laitoshoito. Hankintaan sitoutuneet kunnat on ilmoitettu kohdassa I. Hankintaviranomainen. Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa 4 +2 + 2 vuotta. Dynaamisen toimittajarekisterissä voidaan sen voimassaolon ajan tehdä tässä osallistumispyynnössä vahvistetusti sijaishuoltopaikkakohtaisia sopimuksia. Tällä osallistumispyynnöllä haetaan toimijoita mukaan toimittajarekisteriin, joiden kanssa tällä toimittajarekisterin avauksella tehdään ehdokkaan tarjoamista sijaishuoltopaikoista sopimukset ajalle
   1. 3.2022 (tavoite) - 29.2.2024. Sopimuksia voidaan jatkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen dynaamisen toimittajarekisterin päättymiseen asti. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on laskettu 48 kk:n ennakoidulla arvolla.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tällä korjausilmoituksella: - jatketaan ammatillisen perhekotihoidon ehdokkaiden osallistumisaikaa Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtajan hankintaa koskevan välipäätöksen nro 59/2021 perusteella. Aikaisemmalla korjausilmoituksella: - avattiin lukituksi jääneitä henkilöstöluettelon soluja ja - lisättiin henkilötietojen käsittelyn ehdot (liite 1e) osallistumispyyntöön. Ehtoihin on viitattu alkuperäisessä osallistumispyynnössä ja sen sopimusehdoissa. - täsmennettiin henkilöstötietojen ilmoittamisehtoja ja sen vaikutuksia etusijajärjestykseen uusien perustettavien sijaishuoltopaikkojen osalta.
Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
18/10/2025
07/12/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85300000 - Services d'action sociale et services connexes