Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/12/2021
Date de péremption : 25/01/2026
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2021/S 250-664130  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/12/2021
S250
Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociaux

2021/S 250-664130

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 244-601410)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jyväskylän kaupunki, sosiaali- ja terveyspalvelut
Numéro national d'identification: 0174666-4
Adresse postale: Kilpisenkatu 1
Ville: Jyväskylä
Code NUTS: FI193 Keski-Suomi
Code postal: 40100
Pays: Finlande
Courriel: hankinnat@jyvaskyla.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.jyvaskyla.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmä, OSALLISTUMISPYYNTÖ SOPIMUSAJALLE
   1. 5.2022 - 30.4.2024

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
TÄLLÄ ILMOITUKSELLA KÄYNNISTETÄÄN OSALLISTUMISVAIHE SOPIMUSAJALLE
   1. 5.2022 - 30.4.2024. OSALLISTUMISHAKEMUKSEN VOI JÄTTÄÄ AIKAVÄLILLÄ 20.12.2021 - 19.1.2022. MYÖHÄSSÄ JÄTETTYJÄ OSALLISTUMISHAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ ALKAVALLE SOPIMUSAJALLE. AIKATAULU KOKONAISUUDESSAAN KUVATAAN OSALLISTUMISPYYNNÖN LIITTEELLÄ "TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS". JO EDELLISELLÄ KIERROKSELLA OSALLISTUNEET PALVELUNTUOTTAJAT VOIVAT JÄTTÄÄ UUSISTA ASUMISPALVELUYKSIKÖISTÄ OSALLISTUMISHAKEMUKSEN UUDELLA OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKKEELLA. JOS UUSIA ASUMISPALVELUYKSIKÖITÄ EI OLE, EI UUTTA OSALLISTUMISHAKEMUSTA TARVITSE JÄTTÄÄ. NYKYISISTÄ ASUMISPALVELUYKSIKÖISTÄ VOIDAAN KUITENKIN PÄIVITTÄÄ LAATULUPAUS JÄTTÄMÄLLÄ TARJOUS TULEVALLA TARJOUSKIERROKSELLA. ------- Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Asukkaat ovat pääasiassa vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja / tai monisairaita. Hankittava asumispalvelu vastaa sisällöltään kunnan omana palveluna tuotettua tehostettua palveluasumista ja palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Asukasvalinnat tekee Jyväskylän vanhuspalveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan hankintajärjestelmä, johon kaikki tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät asumispalvelun tuottajat voivat osallistua. Järjestelmän toiminta on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä 1, tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmän kuvaus. Asumispalveluyksiköistä tehdään määräaikainen hankintasopimus 2 vuodeksi. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/12/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 244-601410

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Otsikko

Au lieu de:

Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmä

Lire:

Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmä, OSALLISTUMISPYYNTÖ SOPIMUSAJALLE
   1. 5.2022 - 30.4.2024

Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Asukkaat ovat pääasiassa vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja / tai monisairaita. Hankittava asumispalvelu vastaa sisällöltään kunnan omana palveluna tuotettua tehostettua palveluasumista ja palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Asukasvalinnat tekee Jyväskylän vanhuspalveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan hankintajärjestelmä, johon kaikki tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät asumispalvelun tuottajat voivat osallistua. Järjestelmän toiminta on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä 1, tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmän kuvaus. Asumispalveluyksiköistä tehdään määräaikainen hankintasopimus 2 vuodeksi. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Lire:

TÄLLÄ ILMOITUKSELLA KÄYNNISTETÄÄN OSALLISTUMISVAIHE SOPIMUSAJALLE
   1. 5.2022 - 30.4.2024. OSALLISTUMISHAKEMUKSEN VOI JÄTTÄÄ AIKAVÄLILLÄ 20.12.2021 - 19.1.2022. MYÖHÄSSÄ JÄTETTYJÄ OSALLISTUMISHAKEMUKSIA EI KÄSITELLÄ ALKAVALLE SOPIMUSAJALLE. AIKATAULU KOKONAISUUDESSAAN KUVATAAN OSALLISTUMISPYYNNÖN LIITTEELLÄ "TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN KUVAUS". JO EDELLISELLÄ KIERROKSELLA OSALLISTUNEET PALVELUNTUOTTAJAT VOIVAT JÄTTÄÄ UUSISTA ASUMISPALVELUYKSIKÖISTÄ OSALLISTUMISHAKEMUKSEN UUDELLA OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKKEELLA. JOS UUSIA ASUMISPALVELUYKSIKÖITÄ EI OLE, EI UUTTA OSALLISTUMISHAKEMUSTA TARVITSE JÄTTÄÄ. NYKYISISTÄ ASUMISPALVELUYKSIKÖISTÄ VOIDAAN KUITENKIN PÄIVITTÄÄ LAATULUPAUS JÄTTÄMÄLLÄ TARJOUS TULEVALLA TARJOUSKIERROKSELLA. ------- Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Asukkaat ovat pääasiassa vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja / tai monisairaita. Hankittava asumispalvelu vastaa sisällöltään kunnan omana palveluna tuotettua tehostettua palveluasumista ja palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Asukasvalinnat tekee Jyväskylän vanhuspalveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä. Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan hankintajärjestelmä, johon kaikki tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät asumispalvelun tuottajat voivat osallistua. Järjestelmän toiminta on kuvattu osallistumispyynnön liitteellä 1, tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmän kuvaus. Asumispalveluyksiköistä tehdään määräaikainen hankintasopimus 2 vuodeksi. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 24/01/2026

Lire:

Date: 25/01/2026

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tällä korjausilmoituksella ilmoitetaan alkavasta osallistumiskierroksesta sopimusajalle
   1. 5.2022 - 30.4.2024. Alkavalle sopimusajalle päivitetään vuorokausihinta osallistumispyynnön mukaiseksi sekä päivitetään liitteitä palvelukuvaus ja muut liitteet tämän osallistumiskierroksen edellytysten mukaisiksi.
Finlande-Jyväskylä: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services
25/01/2026
24/12/2021
FI
National

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85311000 - Services d'action sociale avec hébergement