Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Avis d'attribution de concession
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Kuopio: Services de transport routier public

2020/S 124-305054  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis d'attribution de concession - Procédure d'attribution de concession Finlande-Kuopio: Services de transport routier public 2020/S 124-305054 Avis d'attribution de concession Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pohjois-Savon ELY- keskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: PL 2000 Ville: Kuopio Code NUTS: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Code postal: FI-70101 Pays: Finlande Courriel: posjoukkoliikenne@ely-keskus.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi http://www.ely-keskus.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2020/3, Pohjois-Savon ELY- keskus
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Etelä-Savon ja Pohjois-Savon alueilla. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot. Tämän sopimuksen mukaiselle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, IV osa 2 luku) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Cette concession est divisée en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 842 397.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kohde 1: Parikkala-Savonlinna
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4) Description des prestations:
Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajalaskennat ovat liitteenä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liittessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, kilpailutuksessa on lisäksi optiomahdollisuus yksi (1) v + yksi (1) v.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/06/2020 Fin: 06/06/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kohde 2: Savonlinna-Rantasalmi-Varkaus
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4) Description des prestations:
Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajalaskennat ovat liitteenä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liittessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, kilpailutuksessa on lisäksi optiomahdollisuus yksi (1) v + yksi (1) v.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/06/2020 Fin: 06/06/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kohde 3: Juva-Savonlinna, Rantasalmi-Hiismäki
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4) Description des prestations:
Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajalaskennat ovat liitteenä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liittessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, kilpailutuksessa on lisäksi optiomahdollisuus yksi (1) v + yksi (1) v.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/06/2020 Fin: 06/06/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kohde 4: Puumala-Sulkava-Savonlinna
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4) Description des prestations:
Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajalaskennat ovat liitteenä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liittessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, kilpailutuksessa on lisäksi optiomahdollisuus yksi (1) v + yksi (1) v.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/06/2020 Fin: 06/06/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kohde 5: Pertunmaa-Uutela
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D1 Etelä-Savo
II.2.4) Description des prestations:
Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajalaskennat ovat liitteenä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liittessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, kilpailutuksessa on lisäksi optiomahdollisuus yksi (1) v + yksi (1) v.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/06/2020 Fin: 06/06/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kohde
   6.  Iisalmi-Kiuruvesi
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo
II.2.4) Description des prestations:
Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon liitteessä Kohdeluettelo lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajalaskennat ovat liitteenä. Liikenteenharjoittaja hoitaa liittessä Kohdeluettelo määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Kohdassa II.2.7) mainittu sopimuksen pituus tarkoittaa sopimuksen peruskautta, kilpailutuksessa on lisäksi optiomahdollisuus yksi (1) v + yksi (1) v.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères décrits ci-dessous:
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/06/2020 Fin: 06/06/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure d'attribution avec publication préalable d'un avis de concession
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 059-142601
 
 
Section V: Attribution de concession

Lot nº: 1
Une concession/un lot est attribué(e): oui
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10 La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire Nom officiel: Soisalon Liikenne Oy Numéro national d'identification: FI10050159 Adresse postale: Mestarintie 3 Ville: Varkaus Code NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo Code postal: FI-78200 Pays: Finlande Courriel: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com Téléphone: +358 207411090
Le concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) Valeur totale de la concession/du lot: 209 400.00 EUR
 
 
Section V: Attribution de concession

Lot nº: 2
Une concession/un lot est attribué(e): oui
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10 La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire Nom officiel: Soisalon Liikenne Oy Numéro national d'identification: FI10050159 Adresse postale: Mestarintie 3 Ville: Varkaus Code NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo Code postal: FI-78200 Pays: Finlande Courriel: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com Téléphone: +358 207411090
Le concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) Valeur totale de la concession/du lot: 231 000.00 EUR
 
 
Section V: Attribution de concession

Lot nº: 3
Une concession/un lot est attribué(e): oui
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10 La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire Nom officiel: Soisalon Liikenne Oy Numéro national d'identification: FI10050159 Adresse postale: Mestarintie 3 Ville: Varkaus Code NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo Code postal: FI-78200 Pays: Finlande Courriel: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com Téléphone: +358 207411090
Le concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) Valeur totale de la concession/du lot: 101 100.00 EUR
 
 
Section V: Attribution de concession

Lot nº: 4
Une concession/un lot est attribué(e): oui
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10 La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire Nom officiel: Tilausliikenne Himanen Oy Numéro national d'identification: 28434628 Adresse postale: Kärmeniementie 5 C Ville: Mikkeli Code NUTS: FI1D1 Etelä-Savo Code postal: FI-50800 Pays: Finlande Courriel: pasi@tilausliikennehimanen.fi Téléphone: +358 447559969
Le concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) Valeur totale de la concession/du lot: 148 569.00 EUR
 
 
Section V: Attribution de concession

Lot nº: 5
Une concession/un lot est attribué(e): oui
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10 La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire Nom officiel: Soisalon Liikenne Oy Numéro national d'identification: FI10050159 Adresse postale: Mestarintie 3 Ville: Varkaus Code NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo Code postal: FI-78200 Pays: Finlande Courriel: soisalonliikenne@soisalonliikenne.com Téléphone: +358 207411090
Le concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) Valeur totale de la concession/du lot: 120 000.00 EUR
 
 
Section V: Attribution de concession

Lot nº: 6
Une concession/un lot est attribué(e): oui
V.2) Attribution de concession
V.2.1) Date de la décision d'attribution de la concession:
01/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10 La concession a été attribuée à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du concessionnaire Nom officiel: Oy Rytkönen & Co Numéro national d'identification: 0170832-6 Adresse postale: Valtakatu 3 Ville: Kiuruvesi Code NUTS: FI1D2 Pohjois-Savo Code postal: FI-74700 Pays: Finlande Courriel: tilausajot@rytkonenco.fi Téléphone: +358 178204026
Le concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur la valeur de la concession et les principales modalités de financement (hors TVA) Valeur totale de la concession/du lot: 32 328.00 EUR
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Kysymyksessä on liikennepalvelulain laki liikenteen palveluista 320/2017) mukainen yksivaiheinen tarjousmenettely. Tarjousaika on tässä kilpailutuksessa liikennepalvelulain (laki liikenteen palveluista 320/2017) IV osan 3 luvun 163 §:n 5 momentin perusteella lyhennetty 15 päivään poikkeusolojen takia sekä liikennöinnin ja asiakkaiden katkeamattoman palvelun turvaamiseksi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public