Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lahti: Travaux de construction

2021/S 228-599239  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Finlande-Lahti: Travaux de construction 2021/S 228-599239 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lahden kaupunki Numéro national d'identification: 0149669-3 Adresse postale: Aleksanterinkatu 24 A, PL 13 Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 15140 Pays: Finlande Point(s) de contact: Mika Nummela kunnossapitoinsinööri, Lahden Tilakeskus Courriel: tilakeskus@lahti.fi Téléphone: +358 503985377 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lahti.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Lahden historiallisen museon perusparannus, jaettu urakka Numéro de référence: D/1301/2021
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lahden historiallisen museon perusparannus hanke totetutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan jaettuna urakkana. Rakennusteknisten töiden urakoitsija (RU) toimii pääurakoitsijana ja muut urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Tämä tarjouspyyntö koskee seuraavia erillisiä urakoita: Rakennustekniset työt (RU) Sähkötyöt (SU) Lämpö-, vesi-, jäähdytys-, ja viemärityöt (PU) Ilmanvaihto- ja ilmastointityöt (IU) Rakennusautomaatiotyöt (AU) Rakennushankkeen kokonaislaajuus on noin 2105 brm2 ja 7150 m3. Tarkempi huoneistoala selviää tarjouspyyntömateriaaleista. Hankkeen rakentamisaika on 10/2021- 11/2022
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 507 400.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rakennusteknisten töiden urakka
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Lieu principal d'exécution:
Lahden historiallinen museo Kartanonkatu 1, 15110 Lahti.
II.2.4) Description des prestations:
Lahden historiallisen museon perusparannus toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Pääurakoitisija toimii hankkeen päätoteuttajana, sekä työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli urakkatarjouspyyntöön ilmenee kysymyksiä tai asiakirjoissa esiintyy epäselvyyyksiä, niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään
   6. 8.2021 sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi Sähköpostin ostikkokenttään nimi" Lahden historiallinen museo perusparannus, (ko esim. sähköurakka), urakkakysymys. Tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville tarjouspyyntöasiakirjoijen lisäselvitykset ja täydennykset viimeistään 13.8.2021 mennessä. tilakeskus@lahti.fi
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sähkötyöt (SU)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'équipement électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Lieu principal d'exécution:
Lahden historiallinen museo Kartanonkatu 1, 15110 Lahti.
II.2.4) Description des prestations:
Lahden historiallisen museon perusparannus toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Pääurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana, sekä työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli urakkatarjouspyyntöön ilmenee kysymyksiä tai asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään
   6. 8.2021 sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi Sähköpostin otsikkokenttään nimi" Lahden historiallinen museo perusparannus, (ko esim. sähköurakka), urakkakysymys. Tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville tarjouspyyntöasiakirjojen lisäselvitykset ja täydennykset viimeistään 13.8.2021 mennessä. tilakeskus@lahti.fi
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lämpö-, vesi-, jäähdytys-, ja viemärityöt (PU)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 Travaux de plomberie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Lieu principal d'exécution:
Lahden historiallinen museo Kartanonkatu 1, 15110 Lahti.
II.2.4) Description des prestations:
Lahden historiallisen museon perusparannus toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Pääurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana, sekä työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli urakkatarjouspyyntöön ilmenee kysymyksiä tai asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään
   6. 8.2021 sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi Sähköpostin otsikkokenttään nimi" Lahden historiallinen museo perusparannus, (ko esim putkiurakka), urakkakysymys. Tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville tarjouspyyntöasiakirjojen lisäselvitykset ja täydennykset viimeistään 13.8.2021 mennessä. tilakeskus@lahti.fi
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ilmanvaihto- ja ilmastointityöt
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45331200 Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Lieu principal d'exécution:
Lahden historiallinen museo Kartanonkatu 1, 15110 Lahti
II.2.4) Description des prestations:
Lahden historiallisen museon perusparannus toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Pääurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana, sekä työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli urakkatarjouspyyntöön ilmenee kysymyksiä tai asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään
   6. 8.2021 sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi Sähköpostin otsikkokenttään nimi" Lahden historiallinen museo perusparannus, (ko esim. ilmanvaihtourakka), urakkakysymys. Tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville tarjouspyyntöasiakirjojen lisäselvitykset ja täydennykset viimeistään 13.8.2021 mennessä. tilakeskus@lahti.fi
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rakennusautomaatio (AU)
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48921000 Système d'automatisation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Lieu principal d'exécution:
Lahden historiallinen museo Kartanonkatu 1, 15110 Lahti.
II.2.4) Description des prestations:
Lahden historiallisen museon perusparannus toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muut urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Pääurakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana, sekä työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Mikäli urakkatarjouspyyntöön ilmenee kysymyksiä tai asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa kirjallisesti tilaajalle viimeistään
   6. 8.2021 sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi Sähköpostin otsikkokenttään nimi" Lahden historiallinen museo perusparannus, (ko esim. sähköurakka), urakkakysymys. Tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville tarjouspyyntöasiakirjojen lisäselvitykset ja täydennykset viimeistään 13.8.2021 mennessä. tilakeskus@lahti.fi
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 126-330237
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-086763-001-001
Lot nº: 1 Intitulé:
Rakennusurakka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rakennusliike Pakkanen Oy Numéro national d'identification: 2381235-1 Adresse postale: Pakkaspolku 1 Ville: Vääksy Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 17200 Pays: Finlande Courriel: toimisto@rklpakkanen.fi Téléphone: +358 3878690 Adresse internet: https://www.rakennusliikepakkanen.fi
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 016 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-086763-002-001
Lot nº: 2 Intitulé:
Sähköurakka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kuusitunturi Lahti Oy Numéro national d'identification: 0984753-1 Adresse postale: Niemenkatu 73 B Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 15140 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 511 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-086763-003-001
Lot nº: 3 Intitulé:
LVV-Urakka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R.A Wickholm Oy Numéro national d'identification: 1530637-9 Adresse postale: Sähkötie 1 Ville: Elimäki Code NUTS: FI1C4 Kymenlaakso Code postal: 47200 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 418 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-086763-004-001
Lot nº: 4 Intitulé:
IV-Urakka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: R.A Wickholm Oy Numéro national d'identification: 1530637-9 Adresse postale: Sähkötie 1 Ville: Elimäki Code NUTS: FI1C4 Kymenlaakso Code postal: 47200 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 487 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2021-086763-005-001
Lot nº: 5 Intitulé:
RAU Urakka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hämeen Kiinteistöautomaatio Oy Numéro national d'identification: 1912118-7 Adresse postale: Voimakatu 4 Ville: Lahti Code NUTS: FI1C3 Päijät-Häme Code postal: 17170 Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 73 800.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Urakkatarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tai asiakirjoissa ilmenevät epäselvyydet tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään
   6. 8.2021 sähköpostiosoitteeseen tilakeskus@lahti.fi tilakeskus@lahti.fi
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: 00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/11/2021 Finlande-Lahti: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 24/11/2021 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331200 - Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 
48921000 - Système d'automatisation