Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 31/01/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lappeenranta:Machines nettoyer diverses

2023/S 18-048759  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Finlande-Lappeenranta: Machines nettoyer diverses

2023/S 018-048759

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 003-005954)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lappeenrannan kaupunki, hankintapalvelut
NumÈro national d'identification: 0162193-3
Adresse postale: PL 11
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Code postal: 53101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Jenny Jauho
Courriel: jenny.jauho@lappeenranta.fi
TÈlÈphone: +358 406830646
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lappeenranta.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Etel -Karjalan hyvinvointialue
NumÈro national d'identification: 3221313-1
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo.hva@ekhva.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://eksote.fi/hyvinvointialue/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Etel -Karjalan koulutuskuntayhtym
NumÈro national d'identification: 1027740-9
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@edusampo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.edusampo.fi/tietoa_samposta/etela-karjalan_koulutuskuntayhtyma

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lappeenrannan seurakuntayhtym
NumÈro national d'identification: 0245512-1
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: piia.veikkanen@evl.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lappeenrannanseurakunnat.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lemi
NumÈro national d'identification: 0162576-6
Ville: Lemi
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: leminkunta@lemi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lemi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Luum ki
NumÈro national d'identification: 0162631-2
Ville: Luum ki
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: kunta@luumaki.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.luumaki.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Parikkala
NumÈro national d'identification: 1913642-6
Ville: Parikkala
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: kunta@parikkala.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://parikkala.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Rautj rvi
NumÈro national d'identification: 0206951-1
Ville: Simpele
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: kunta@rautjarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.rautjarvi.fi/fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Saimaan Tukipalvelut Oy
NumÈro national d'identification: 0162017-2
Ville: Lappeenranta
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: erja.suikkanen@saimaantukipalvelut.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.saimaantukipalvelut.fi/fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Taipalsaari
NumÈro national d'identification: 0163320-5
Ville: Taipalsaari
Code NUTS: FI1C5 Etel -Karjala
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@taipalsaari.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.taipalsaari.fi/fi

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Siivouskoneet

II.1.2)
Code CPV principal
42995000 Machines nettoyer diverses - FF01

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Hankinnan kohteena on siivouskoneet toimitettuna TOP Finnterms 2001 ehdon mukaisesti Tilaajien toimituskohteisiin Etel -Karjalan alueella. Hankinnan tavoitteena on saada ammattik ytt^^n soveltuvia, edullisia, laadukkaita ja hyv ll toimintavarmuudella ja palvelulla toimitettuja koneita. Hankinta on jaettu osa-alueisiin seuraavasti:
   1. ) Imurit ja painehuuhtelulaitteet
   2. ) Siivoustekstiilien pesuun tarkoitetut pyykinpesukoneet ja kuivausrummut
   3. ) Yhdistelm koneet
   4. ) Robotti-imurit Sopimuskauden on tavoitteena alkaa
   1. 3.2023 ja p tty 31.10.2023. Sopimuskausi alkaa aikaisintaan hankintap t^ksen saatua lainvoiman. Lis ksi hankintayksikk^ varaan itselleen mahdollisuuden halutessaan jatkaa sopimusta kolmella yhden vuoden (12kk) mittaisella optiokaudella (1+1+1). Osa-alueille 1,2 ja 4 valitaan puitej rjestelyyn yksi sopimustoimittaja ja osa-alueelle 3 valitaan kolme sopimustoimittajaa. Tarjoaja voi j tt tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Osatarjouksia osa-alueiden sis ll ei hyv ksyt . Tarjouspyynn^ss ilmoitetut hankittavat siivouskonem r t ovat Tilaajien arvio vuoden tarpeesta. Tilaajat eiv t sitoudu tarjouspyynn^ss arvioituihin hankittaviin konem riin vaan koneita hankitaan tarpeen mukaan ja m r rahojen puitteissa. Siivouskoneiden tulee t ytt Euroopan unionin suoraan velvoittavien s d^sten, Suomen lakien ja asetusten sek viranomaisten antamat m r ykset mm. rakenteen, varusteiden, ty^- ja paloturvallisuuden sek s hk^turvallisuuden osalta. Uutta siivouskonetta hankittaessa Toimittajan on otettava vastaan niin pyydett ess vanha k ytetty kone ja kierr tett v se asianmukaisella tavalla veloituksetta.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 003-005954

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten m r aika

Au lieu de:

Date: 30/01/2023

Lire:

Date: 31/01/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 30/01/2023

Lire:

Date: 31/01/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Tarjouspyynt^asiakirjoja on muutettu.
Siivouskoneet 31/01/2023 25/01/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
39713210 - Lave-linge et sèche-linge combinés 
39713410 - Machines de nettoyage des sols 
42995000 - Machines à nettoyer diverses 
42999000 - Aspirateurs et cireuses à usage non ménager