Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 15/12/2020
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Concession de services
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Lappeenranta: Services de restaurant et services de personnel en salle

2020/S 227-560248  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Finlande-Lappeenranta: Services de restaurant et services de personnel en salle 2020/S 227-560248 Avis de concession Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lappeenrannan kaupunki Numéro national d'identification: 0162193-3 Adresse postale: PL 11 Ville: Lappeenranta Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala Code postal: FI-53101 Pays: Finlande Point(s) de contact: Jaana Pousi Courriel: jaana.pousi@lappeenranta.fi Téléphone: +358 408359989 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lappeenranta.fi
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=320281&tpk=91c5cfa8-89df-40fb-bd17-db97b7ae9c9b Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=320281&tpk=91c5cfa8-89df-40fb-bd17-db97b7ae9c9b
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Henkilöstöravintola sekä muut tarjoilut Lappeenrannan kaupungintalolla sekä Raatihuoneella Numéro de référence: LPR/1395/02.08.02/2020
II.1.2) Code CPV principal 55300000 Services de restaurant et services de personnel en salle
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Lappeenrannan kaupunki pyytää tarjouksia Lappeenrannan kaupungintalon henkilöstöravintolan sekä muiden kaupungintalolla ja Raatihuoneella tapahtuvien tarjoiluiden hoitamisesta käyttöoikeussopimuksena ajalla
   1. 2.2021-31.1.2023. Kaupunki etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää hoitamaan omana liiketoimintanaan kahvila-, ravintola- sekä kokous- ja kongressipalveluja, jota varten se luovuttaa yrittäjälle käyttöoikeuden tässä tarjouspyynnössä määriteltyihin tiloihin varusteineen. Tarkempi määrittely ja kuvaus on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä on käyttöoikeussopimus, jonka tarkoituksena on taata Lappeenrannan kaupungintalon henkilöstölle sekä asiakkaille laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut ja kokous- ja kongressipalvelut sekä edustustarjoilut Lappeenrannan Raatihuoneelle ja kehittää niitä edelleen yhteistyössä tilaajan kanssa.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Cette concession est divisée en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C5 Etelä-Karjala
II.2.4) Description des prestations:
Lappeenrannan kaupunki pyytää tarjouksia Lappeenrannan kaupungintalon henkilöstöravintolan sekä muiden kaupungintalolla ja Raatihuoneella tapahtuvien tarjoiluiden hoitamisesta käyttöoikeussopimuksena ajalla
   1. 2.2021-31.1.2023. Kaupunki etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää hoitamaan omana liiketoimintanaan kahvila-, ravintola- sekä kokous- ja kongressipalveluja, jota varten se luovuttaa yrittäjälle käyttöoikeuden tässä tarjouspyynnössä määriteltyihin tiloihin varusteineen. Tarkempi määrittely ja kuvaus on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Kyseessä on käyttöoikeussopimus, jonka tarkoituksena on taata Lappeenrannan kaupungintalon henkilöstölle sekä asiakkaille laadukkaat kahvila- ja ravintolapalvelut ja kokous- ja kongressipalvelut sekä edustustarjoilut Lappeenrannan Raatihuoneelle ja kehittää niitä edelleen yhteistyössä tilaajan kanssa. Osa-alue A: Henkilöstöravintola ja kahvila Lappeenrannan keskustassa sijaitsevassa kaupungintalossa toimii kaupungin henkilökuntaa palveleva henkilöstöravintola. Ravintolasalissa on tilaa n. 100 henkilölle. Lisäksi käytettävissä on keittiö kolmessa (3) kerroksessa sijaitsevine aputiloineen (käyttöoikeusalue on liitteenä x). Keittiö- ja ravintolatoiminnassa käytettävät tilat ovat kiinteiden kalusteiden ja laitteiden osalta valmiiksi kalustettuja ja varustettuja. Palveluntuottaja saa käyttöönsä myös varastotilat ja henkilöstön sosiaalitilat. Tilojen puhtaanapidon osalta edellytetään nykyistä tasoa. Selvitys toiminnan vastuunjaosta liite nro x. Henkilöstöravintolapalveluja käytti vuonna 2020 päivittäin noin 60-80 henkilöä. Kaupungin oman henkilökunnan lisäksi ravintolassa voi ruokailla vapaasti myös muut asiakkaat. Kaupungintalolla työskentelee noin 250 työntekijää, ja Lappeenrannan kaupunki aikoo tulevina vuosina keskittää toimintojaan kaupungintalon tiloihin, joten henkilökunnan määrän arvioidaan edelleen kasvavan toimitalolla. Tilaaja ei sitoudu minkäänlaisiin henkilöstöravintolapalvelujen käyttäjämääriin eikä mahdollisten organisaatiomuutosten aiheuttamiin muutoksiin ruokailijamäärissä. Ravintolan pinta-ala on 741,50 m2. Ravintolassa on keittiö-, ravintola-, varasto-, tauko-, pukuhuone-, lämpiö- ja sosiaalitiloja. Ravintola on lounasravintolakäytössä. Noin 303,50 m2 tiloista on keittiö- ja ravintolatilaa. Loput toimijan käyttöoikeuden piirissä olevasta alasta on sosiaali-, varasto- ja lämpiötilaa. Kaupungintalon henkilöstöravintolan pitää olla auki arkipäivinä maanantaista perjantaihin klo
   8. 30-14.30 siten, että lounasaika on klo 11.00-13.00. Henkilöstöravintolan aukioloajasta ajalla juhannuksesta koulujen alkuun sovitaan tilaajan ja palveluntuottajan kesken tapauskohtaisesti. Ravintolan tulee kuitenkin olla auki lounastamista varten maanantaista perjantaihin klo 11.00-12.00. Hankinnan palvelukuvaus on liitteessä x. Osa-alue B: Kaupungintalon kokous- ja konferenssitarjoilu Tarjouspyynnön kohteena on Lappeenrannan kaupungintalon tiloissa tapahtuvien muiden tarjoilupalveluiden toimittaminen tilaajille tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyillä ehdoilla. Palveluntuottaja hoitaa kaupungintalon tiloissa tapahtuvaa muuta tarjoilua omana liiketoimintanaan omaan lukuunsa. Tilaaja ei sitoudu minkäänlaisiin palvelujen käyttäjämääriin. Lappeenrannan keskustassa sijaitseva kaupungintalo on keskeinen kongressipaikka, jossa on useita erikokoisia kokoustiloja. Kaksi (2) suurinta tilaa ovat n. 900 hengen Lappeenranta-sali ja valtuustosali, jossa on yli 150 paikkaa. Eri puolilla taloa on yhdeksän (9) 18-30-paikkaista kokoustilaa sekä muutamia pienempiä ryhmätiloja. Kahvi-, lounas- ja cocktailtilaisuuksia voidaan Lappeenranta-salin aulatiloissa järjestää jopa 900 hengelle. Kaupungintalolla sijaitseva 100 hengen ravintolasali kabinetteineen on käytettävissä henkilöstöravintolatoiminnan ulkopuolella kokous-, neuvottelu- tai virkistystarkoituksiin. Palveluntuottaja hankkii anniskeluoikeudet niihin kaupungintalolla oleviin tiloihin, joissa ko. toimintaa harjoitetaan. Kaupungintalolla järjestetään ympäri vuoden kokouksia, konsertteja ym. tilaisuuksia, joista osaan liittyy tarjoilua. Kaupunki ei ole tilastoinut kaupunkiorganisaation ulkopuolisten tilaisuuksien järjestäjien tilauksia. Kaupunki itse järjestää pääasiassa kokouksia, joihin liittyy kahvitus sekä kahvi- ja cocktailtilaisuuksia. Lisäksi kaupunki tilaa satunnaisesti muualla toteutettaviin tilaisuuksiin Take Away -tarjoiluja, joista osaan tilataan myös tarjoiluhenkilökunta. Kaupungintalon henkilöstöravintola- ja tilaustarjoilupalvelujen toimittajalta on tavanomaisesti pyydetty tilaustarjoilutarjouksia kaupungintalolla järjestettäviin tilaisuuksiin seuraavasti vuosittain: - Kokoustarjoilut n. 45 kpl - Kahvitukset n. 40 kpl - Kabinettilounaat n. 20 kpl - Cocktail- ja iltatilaisuudet 20-25 kpl. Tarjoilua tilataan tapauskohtaisesti. Osanottajamäärät edellä mainituissa tilaisuuksissa vaihtelevat kahdesta (2) henkilöstä 900 henkilöön. Esimerkkilistaus tilauksista on liitteenä x. Lappeenrannan kaupungin konsernihallinto osoittaa vieraanvaraisuutta järjestämällä cocktailtilaisuuden luonteisia vastaanottoja sekä kahvi-, lounas- ja päivällistilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestetään myös muualla kuin kaupungintalolla. Kaupunki ostaa henkilöstöravintolasta kaupungintalolla järjestettävässä tilaisuudessa tarjottavat tuotteet, tarjoilun sekä koristelut. Hankinnan palvelukuvaus on liitteessä x. Osa-alue C: Optio: Raatihuoneen tarjoilut Lappeenrannan keskustassa sijaitseva raatihuone on valmistunut vuonna 1829. Rakennus on Suomen vanhin nykypäiviin asti säilynyt puinen raatihuone, ja sen historiallinen merkitys Lappeenrannan katukuvassa on korvaamaton. Lappeenrannan raatihuone on Lappeen Marian kirkon lisäksi Lappeenrannan ensimmäinen julkinen rakennus. Raatihuoneessa on nykyisin juhla- ja kokoustiloja tarjoilukeittiöineen sekä kellarissa keittiö- ja huoltotilat. Keittiö sijaitsee kellarissa. Vanhoja uuneja lämmitetään sähköllä. Raatihuoneella saa olla samaan aikaan korkeintaan 200 henkilöä. Keittiö- ja ravintolatoiminnassa käytettävät tilat ovat kiinteiden kalusteiden, laitteiden ja tarjoiluastioiden osalta valmiiksi kalustettuja ja varustettuja. Raatihuoneella oli vuonna 2019 noin 20 tapahtumaa, johon osallistui kerrallaan noin 10-150 henkilöä. Raatihuone on vain Lappeenrannan kaupungin edustuskäytössä. Tila voidaan kuitenkin kaupunginjohtajan päätöksellä luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön. Kolmas osapuoli voi tilaa käyttäessään hankkia tilaustarjoilut haluamastaan paikasta. Raatihuoneelle on mahdollista päästä tutustumaan 23.11.2020 klo 17.00-18.00. Tilaisuus on avoin kaikille palvelutoiminnasta kiinnostuneille. Tilaisuuden luonteena on mahdollistaa toimittajille tilaisuus tutustua Raatihuoneen tarjoilutiloihin sekä tilan palveluvarusteisiin sekä palveluntuottajan käytössä olevaan tilaajan omistamaan irtaimistoon. Huom.: Tilaisuudessa ei voida keskustella tarjouspyynnön ehdoista tai tilaajan toiveista palvelun sisältöön liittyen, vaan siihen liittyvät mahdolliset lisätietokysymykset tulee jättää lisätietokysymysten määräaikaan 30.11.2020 klo 13.00 mennessä Tarjouspalvelun kautta. Tällä varmistetaan se, että jokainen tarjouspyyntöön tutustunut toimittaja saa vastaavat tiedot kohteesta. Pyydämme ilmoittautumaan Raatihuoneen tutustumiskäynnille linkin kautta 20.11.2020 klo 13.00 mennessä: https://bit.ly/35r5758 https://bit.ly/35r5758
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession Début: 01/02/2021 Fin: 31/01/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sopimusta voidaan jatkaa neljällä (4) optiovuodella yksi (1) vuosi kerrallaan muodossa 1+1+1+1. Tilaaja päättää option käytöstä erikseen kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden tai optiokauden päättymistä.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres Date: 15/12/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/43795/notice/58471 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/43795/notice/58471
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Radanrakentajantie 5 Ville: Helsinki Code postal: FI-00520 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle