Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 10/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Naantali: Travaux de construction

2021/S 179-465153  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Finlande-Naantali: Travaux de construction

2021/S 179-465153

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 138-365977)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Naantalin kaupunki
Numéro national d'identification: 0135457-2
Adresse postale: Käsityöläiskatu 2
Ville: Naantali
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Code postal: 21100
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Ilmari Penttilä
Courriel: pekka.alm@naantali.fi
Téléphone: +358 24345111
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.naantali.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Luonnonmaan perhetalo: Uudisrakennuksen rakennusurakka

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Naantalin kaupungin Tilalaitos pyytää tarjoustanne Luonnonmaan perhetalon rakentamisesta oheisten asiakirjojen mukaan. Kohde toteutetaan pääurakkamuodon mukaisesti jaetuin sivu-urakoin. Pääurakoitsijana toimii talonrakennusurakoitsija. Urakka suoritetaan YSE 98:n mukaisesti muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 138-365977

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Naantalin Luonnonmaan toteutuvalle asemakaava-alueelle urakoidaan pääurakkamuodolla perhetalorakennus. Uudisrakennukseen toteutuvat tilat alueen päiväkoti-, koulu- ja sotepalveluja varten. Kohde toteutetaan urakka-asiakirjoissa tarkemmin yksilöitynä osoitteeseen Meteoritie 6, 21100 NAANTALI. Talonrakennusurakoitsija toimii hankkeessa pääurakoitsijana. Talonrakennusurakoitsija vastaa tarjouspyynnössä ja liitteissä esitettyjen urakkatehtävien toteuttamisesta. Seuraaavat tehtävät toteutetaan sivu-urakkoina: LV-, IV- ja AU-työt sekä sähkötyöt. Lisäksi rakennukseen toteutetaan aurinkovoimala myöhemmin päätettävänä erillishankintana. Sivu-urakat ja aurinkovoimalan rakentaminen alistetaan pääurakkaan RT-alistamissopimuksella Rakennuskohdetta esittelee tarvittaessa Ilmari Penttilä 040-401831673. Laskenta-aikaa jatketaan toteutuksen mahdollistamissa rajoissa.

Lire:

Naantalin Luonnonmaan toteutuvalle asemakaava-alueelle urakoidaan pääurakkamuodolla perhetalorakennus. Uudisrakennukseen toteutuvat tilat alueen päiväkoti-, koulu- ja sotepalveluja varten. Kohde toteutetaan urakka-asiakirjoissa tarkemmin yksilöitynä osoitteeseen Meteoritie 6, 21100 NAANTALI. Talonrakennusurakoitsija toimii hankkeessa pääurakoitsijana. Talonrakennusurakoitsija vastaa tarjouspyynnössä ja liitteissä esitettyjen urakkatehtävien toteuttamisesta. Seuraaavat tehtävät toteutetaan sivu-urakkoina: LV-, IV- ja AU-työt sekä sähkötyöt. Lisäksi rakennukseen toteutetaan aurinkovoimala myöhemmin päätettävänä erillishankintana. Sivu-urakat ja aurinkovoimalan rakentaminen alistetaan pääurakkaan RT-alistamissopimuksella Rakennuskohdetta esittelee tarvittaessa Ilmari Penttilä 040-401831673. Laskenta-aikaa jatketaan toteutuksen mahdollistamissa rajoissa. Lisäaikaa laskentaa annetaan.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 04/10/2021

Lire:

Date: 10/10/2021

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 04/10/2021

Lire:

Date: 11/10/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Lisäaikaa laskentaa annetaan.

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction