Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 06/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Oulu: MatÈriaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction ( l'exception des appareils Èlectriques)

2020/S 69-164142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Finlande-Oulu: MatÈriaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction ( l'exception des appareils Èlectriques)

2020/S 069-164142

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 059-140960)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
NumÈro national d'identification: 2454638-2
Adresse postale: Nuottasaarentie 5
Ville: Oulu
Code NUTS: FI1D
Code postal: FI-90400
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Marjut Sipil
Courriel: hankintapalvelut@monetra.fi
TÈlÈphone: +358 447031299 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/

http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
NumÈro national d'identification: 2454638-2
Adresse postale: Nuottasaarentie 5
Ville: Oulu
Code NUTS: FI1D
Code postal: FI-90400
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Marjut Sipil
Courriel: hankintapalvelut@monetra.fi
TÈlÈphone: +358 447031299 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/

http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Rakennustarvikkeiden hankinta

NumÈro de rÈfÈrence: Monetra 31/2020

II.1.2)
Code CPV principal
44000000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyyt tarjoustanne hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (j ljemp n my^s tilaajat) tarpeisiin hankittavista rakennustarvikkeista t m n tarjouspyynn^n ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta on jaettu kahteen (2) osatarjousalueeseen ja kuuteen (6) ryhm n seuraavasti: Alueet:
   1.  Oulu ja Lumijoki
   2.  Ii. Ryhm t:
   1.  Muurausaineet, laastit, l mm^neristeet ja muovikalvot
   2.  Rakennuslevyt
   3.  Liimat ja massat
   4.  Maalit, ohenteet, tasoitteet ja maalaustarvikkeet
   5.  Rakennuslasit
   6.  Puutavara. Tarjoaja voi valita ryhm n/ryhm t, joihin tarjoaa sek tarjoaako yhdelle (1) alueelle vai molempiin. Ryhm ja aluekohtaiset osatarjoukset sallitaan tarjouspyynn^n mukaisesti. Kilpailutuksen perusteella solmitaan puitesopimus valittujen toimittajien kanssa j ljemp n ilmoitetusti. Valituilla toimittajilla tulee olla myym l j ljemp n ilmoitetusti, jotta tilaaja voi halutessaan noutaa tuotteita tai tutustua hankittaviin tuotteisiin.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
06/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 059-140960

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Virallinen nimi

Au lieu de:

Oulun kaupunki

Lire:

Oulun Vesi liikelaitos

NumÈro de section: I.1)

Endroit o se trouve le texte rectifier: P asiallinen osoite

Au lieu de:

https://www.ouka.fi

https://www.ouka.fi
Lire:

http://www.oulunvesi.fi

http://www.oulunvesi.fi
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen m r aika

Au lieu de:

Date: 27/04/2020

Lire:

Date: 06/05/2020

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Tarjousten avaamista koskevat ehdot

Au lieu de:

Date: 27/04/2020

Lire:

Date: 06/05/2020

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Hankinnan kohteen kriteerit: ñ Ryhm 3, Pos
   3. 11 vaatimusta muutettu. M1-vaatimus lis tty. ñ Ryhm 3, Osa-alueen yleiset kriteerit, poistettu yleinen vaatimus M1- ja CE-luokituksesta. Liitteet: ñ Liite 3 lis tty ñ aikaisempi liite nimetty virheellisesti (Liite 2 Monetra 31_2020), liite muuten sama.

 
 
C L A S S E    C P V
03410000 - Bois 
24910000 - Colles 
44000000 - Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
44100000 - Matériaux de construction et articles connexes 
44111400 - Peintures et revêtements muraux 
44111520 - Matériaux d'isolation thermique 
44111800 - Mortier (construction) 
44170000 - Plaques, tôles, bandes et feuilles connexes aux matériaux de construction 
44191100 - Contreplaqué 
44191300 - Panneaux de particules 
44221100 - Fenêtres 
44800000 - Peintures, vernis et mastics 
44810000 - Peintures 
44831400 - Coulis de ciment 
45441000 - Travaux de vitrerie