Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/04/2020
Date de péremption : 31/12/2025
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Oulu: Services d'orientation professionnelle

2020/S 77-182745  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/04/2020
S77
Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Finlande-Oulu: Services d'orientation professionnelle

2020/S 077-182745

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 021-046139)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Numéro national d'identification: 2454638-2
Adresse postale: Nuottasaarentie 5
Ville: Oulu
Code NUTS: FI1D9
Code postal: FI-90400
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Katri Sipola
Courriel: hankintapalvelut@monetra.fi
Téléphone: +358 447031294 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/

https://www.monetra.fi/oulu/palvelut/hankintapalvelut/
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Limingan kunta
Numéro national d'identification: 0186553-2
Adresse postale: Iivarinpolku 6
Ville: Liminka
Code NUTS: FI1D9
Code postal: FI-91900
Pays: Finlande
Courriel: etunimi.sukunimi@liminka.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.liminka.fi

http://www.liminka.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oulun kaupunki
Numéro national d'identification: 0187690-1
Adresse postale: Torikatu 10, Oulun kaupunki
Ville: Oulu
Code NUTS: FI1D9
Code postal: FI-90100
Pays: Finlande
Courriel: etunimi.sukunimi@ouka.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.ouka.fi

https://www.ouka.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hailuodon kunta
Numéro national d'identification: 0184918-8
Adresse postale: Luovontie 176
Ville: Hailuoto
Code NUTS: FI1D9
Code postal: FI-90480
Pays: Finlande
Courriel: etunimi.sukunimi@hailuoto.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.hailuoto.fi

http://www.hailuoto.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lumijoen kunta
Numéro national d'identification: 0186580-7
Adresse postale: Kunnankuja 1
Ville: Lumijoki
Code NUTS: FI1D9
Code postal: FI-91980
Pays: Finlande
Courriel: etunimi.sukunimi@lumijoki.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lumijoki.fi

http://www.lumijoki.fi
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Iin kunta
Numéro national d'identification: 2054621-1
Adresse postale: Jokisuuntie 2
Ville: Ii
Code NUTS: FI1D9
Code postal: FI-91100
Pays: Finlande
Courriel: etunimi.sukunimi@ii.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ii.fi/

http://www.ii.fi/
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 0828618-9
Adresse postale: Kauppakatu 25
Ville: Kemi
Code NUTS: FI1D7
Code postal: FI-94100
Pays: Finlande
Courriel: etunimi.sukunimi@lpshp.fi Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lpshp.fi

http://www.lpshp.fi
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Työnohjauspalvelut

Numéro de référence: Monetra 45 / 2020

II.1.2)
Code CPV principal
79634000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Monetra Oulu Oy hankintapalvelut ilmoittaa perustavansa dynaamisen hankintajärjestelmän työnohjauspalveluista hankinnassa mukana oleville asiakkailleen (jatkossa myös tilaajat) tämän osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työnohjauksen tavoitteena on työntekijöiden moniammatillisen työhyvinvoinnin tukeminen sekä tukea yhteistyötä asiakaslähtöisesti, selkeyttää ja yhdenmukaistaa ymmärrystä perustehtävästä ja kehittää työntekijän ammattitaitoa. Työnohjaus perustuu vapaaehtoisuuteen, se on luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden piirin kuuluva työskentelymalli. Yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksia eri ammattiryhmille esim. esimiehille tai perhetyöntekijöille, siltä osin kuin sitä ei esim. työterveyssopimuksen pohjalta toteuteta. Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukset voivat sisältää ns. suoraa työnohjausta, jolloin työnohjaustilanteessa on asiakas läsnä.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 021-046139

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 12

Endroit où se trouve le texte à rectifier: NUTS-koodi

Au lieu de:

FI1D9

Lire:

FI1D

Numéro de section: II.2.3)

Lot nº: 13

Endroit où se trouve le texte à rectifier: NUTS-koodi

Au lieu de:

FI1D9

Lire:

FI1D

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Hankintayksikkö on virheellisesti ilmoittanut tilaajaksi Koulutuskuntayhtymä OSAOn, joka poistetaan tilaajista tällä korjausilmoituksella.

 
 
C L A S S E    C P V
79634000 - Services d'orientation professionnelle