Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/08/2021
Date de péremption : 31/12/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Oulu: Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

2021/S 166-435749  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
27/08/2021
S166
Finlande-Oulu: Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

2021/S 166-435749

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 224-512676)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Numéro national d'identification: 0187690-1
Adresse postale: PL 32 (Solistinkatu 2)
Ville: Oulun kaupunki
Code NUTS: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Code postal: 90015
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Heidi Ojamaa
Courriel: hankintapalvelut@monetra.fi
Téléphone: +358 401427303
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/yhdyskunta-ja-ymparistopalvelut#

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kunnallistekniikan yleis- ja rakennussuunnittelu

Numéro de référence: OUKA/6362/10.03.01.01/2018

II.1.2)
Code CPV principal
71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Oulun kaupungin rakennuttamisen ja suunnittelun konsultointipalvelut. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu perustettaessa seuraaviin luokkiin:
   1.  Yleis- ja maankäytön suunnittelu
   2.  Liikenneväylien suunnittelu
   3.  Puistojen ja leikkipuistojen suunnittelu
   4.  Veneväylien, pienvenesatamien ja laitureiden suunnittelu
   5.  Siltojen, tukimuurien ym. taitorakenteiden suunnittelu
   6.  Maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnittelu, geotekninen suunnittelu ja rakennettavuusselvitykset
   7.  Valaistus- ja sähkösuunnittelu
   8.  Liikennevalojen ja liikennetelematiikan suunnittelu
   9.  Joukkoliikenteen suunnittelu 10. Muut kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiantuntijatehtävät HANKINTAYKSIKKÖ ON JATKANUT TÄMÄN DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN VOIMASSAOLOA AJALLE
   1. 1.2022 - 31.12.2022.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/08/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 224-512676

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Oulun kaupungin rakennuttamisen ja suunnittelun konsultointipalvelut. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu perustettaessa seuraaviin luokkiin:
   1.  Yleis- ja maankäytön suunnittelu
   2.  Liikenneväylien suunnittelu
   3.  Puistojen ja leikkipuistojen suunnittelu
   4.  Veneväylien, pienvenesatamien ja laitureiden suunnittelu
   5.  Siltojen, tukimuurien ym. taitorakenteiden suunnittelu
   6.  Maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnittelu, geotekninen suunnittelu ja rakennettavuusselvitykset
   7.  Valaistus- ja sähkösuunnittelu
   8.  Liikennevalojen ja liikennetelematiikan suunnittelu
   9.  Joukkoliikenteen suunnittelu 10. Muut kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiantuntijatehtävät Tilaaja on tehnyt muutoksia tähän osallistumispyyntöön. (Tehdyt muutokset löytyvät kokonaisuudessaan kohdassa VII: Muutokset - VII.2 Muut täydentävät tiedot).

Lire:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat Oulun kaupungin rakennuttamisen ja suunnittelun konsultointipalvelut. Dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu perustettaessa seuraaviin luokkiin:
   1.  Yleis- ja maankäytön suunnittelu
   2.  Liikenneväylien suunnittelu
   3.  Puistojen ja leikkipuistojen suunnittelu
   4.  Veneväylien, pienvenesatamien ja laitureiden suunnittelu
   5.  Siltojen, tukimuurien ym. taitorakenteiden suunnittelu
   6.  Maastomittausten ja maaperätutkimusten työsuunnittelu, geotekninen suunnittelu ja rakennettavuusselvitykset
   7.  Valaistus- ja sähkösuunnittelu
   8.  Liikennevalojen ja liikennetelematiikan suunnittelu
   9.  Joukkoliikenteen suunnittelu 10. Muut kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät asiantuntijatehtävät HANKINTAYKSIKKÖ ON JATKANUT TÄMÄN DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN VOIMASSAOLOA AJALLE
   1. 1.2022 - 31.12.2022.

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 5

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 10

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 10

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 10

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 9

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 9

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 9

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Päättymispäivä

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Au lieu de:

Kyllä

Lire:

Ei

Numéro de section: II.2.7

Lot nº: 8

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sopimuksen jatkamisen kuvaus

Au lieu de:

ks. kohta VI: täydentävät tiedot

Lire:

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 31/12/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lisätiedot

Au lieu de:

Ehdokas hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän aikana. Osallistumishakemuksen perusteella Monetra Oulu Oy hankintapalvelut tarkistaa ehdokkaalle asetetut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, luokkakohtaisesti vaaditut referenssit, muut ehdokasta koskevat vaatimukset sekä seikat, jotka voivat johtaa hankintalain mukaiseen ehdokkaan poissulkemiseen. Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Järjestelmään ja luokkiin hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä tai poissulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee tilaaja. HANKINTAPROSESSIN AIKATAULU: Perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää siitä päivästä lukien, jona tämä osallistumispyyntö on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään kymmenen (10) työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäisissä tapauksissa 15 työpäivään, mikäli hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja tai muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, taikka muusta perustellusta syystä. Edellä mainittua osallistumishakemusten käsittelyä koskevaa määräaikaa voidaan pidentää edellä ilmoitetusta, mikäli määräajan noudattaminen ei ole mahdollista ehdokkaan hyväksymistä tai poisulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään koskevan päätöksen tekijän (yhdyskuntalautakunta) kokousaikataulusta johtuen. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarjouspyyntöjä ei julkaista ennen kuin osallistumishakemukset on käsitelty. Dynaaminen hankintajärjestelmä on suunniteltu alkavaksi
   1. 1.2019 ja se päättyy ilman eri ilmoitusta 31.12.2021. Mikäli järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättämättä, muutoksista ilmoitetaan ennen dynaamisen hankintajärjestelmän kestoajan päättymistä uudella hankintailmoituksella, joka julkaistaan julkisia hankintoja koskevassa ilmoituskanavassa. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä alkuvuodesta 2019. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISET KILPAILUTUKSET Tilaajat määrittelevät dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt sekä ko. hankintojen valintaperusteet sekä tarjousajan, jonka tulee kuitenkin olla vähintään kymmenen (10) päivää siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. Tarjoukset pyydetään sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta. Tarjousajan jälkeen tilaaja avaa ja tarkistaa tarjoukset sekä suorittaa vertailun ja tekee kirjallisen hankintapäätöksen, joka annetaan asianosaisille tiedoksi. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata palvelun. Tilaaja valitsee palveluntuottajan/tuottajat kulloinkin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli. Tilaaja voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivätyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemista ja soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä sisäisissä kilpailutuksissa, jossa yksittäisen hankinnan arvo on yli 30.000 euroa. Alle 30.000 euron hankinnat sekä erityishankinnat (ks. kohta Muut tiedot).

Lire:

Ehdokas hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän aikana. Osallistumishakemuksen perusteella Monetra Oulu Oy hankintapalvelut tarkistaa ehdokkaalle asetetut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, luokkakohtaisesti vaaditut referenssit, muut ehdokasta koskevat vaatimukset sekä seikat, jotka voivat johtaa hankintalain mukaiseen ehdokkaan poissulkemiseen. Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Järjestelmään ja luokkiin hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä tai poissulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään tekee tilaaja. HANKINTAPROSESSIN AIKATAULU: Perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää siitä päivästä lukien, jona tämä osallistumispyyntö on lähetetty julkaistavaksi. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään kymmenen (10) työpäivän kuluessa osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Tilaaja voi pidentää määräaikaa yksittäisissä tapauksissa 15 työpäivään, mikäli hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja tai muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen, taikka muusta perustellusta syystä. Edellä mainittua osallistumishakemusten käsittelyä koskevaa määräaikaa voidaan pidentää edellä ilmoitetusta, mikäli määräajan noudattaminen ei ole mahdollista ehdokkaan hyväksymistä tai poisulkemista dynaamiseen hankintajärjestelmään koskevan päätöksen tekijän (yhdyskuntalautakunta) kokousaikataulusta johtuen. Dynaamisen hankintajärjestelmän tarjouspyyntöjä ei julkaista ennen kuin osallistumishakemukset on käsitelty. DYNAAMINEN HANKINTAJÄRJESTELMÄ ON SUUNNITELTU ALKAVAKSI
   1. 1.2019 JA SE PÄÄTTYY ILMAN ERI ILMOITUSTA 31.12.2022. Ensimmäinen dynaamisen hankintajärjestelmän sisäinen kilpailutus voidaan tehdä alkuvuodesta 2019. DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISET KILPAILUTUKSET Tilaajat määrittelevät dynaamisen hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt sekä ko. hankintojen valintaperusteet sekä tarjousajan, jonka tulee kuitenkin olla vähintään kymmenen (10) päivää siitä päivästä, jona tarjoajia on kutsuttu jättämään tarjoukset. Tarjoukset pyydetään sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta. Tarjousajan jälkeen tilaaja avaa ja tarkistaa tarjoukset sekä suorittaa vertailun ja tekee kirjallisen hankintapäätöksen, joka annetaan asianosaisille tiedoksi. Hankintapäätöksen jälkeen tilaaja voi tehdä hankintasopimuksen ja tilata palvelun. Tilaaja valitsee palveluntuottajan/tuottajat kulloinkin tarjouspyynnössä ilmoitetun mukaisesti. Kilpailutettujen hankintojen sopimusaika voi jatkua dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan yli. Tilaaja voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä ehdokkaita toimittamaan uudistetun ja päivätyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemista ja soveltuvuusvaatimuksia koskevia selvityksiä viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä sisäisissä kilpailutuksissa, jossa yksittäisen hankinnan arvo on yli 30.000 euroa. Alle 30.000 euron hankinnat sekä erityishankinnat (ks. kohta Muut tiedot).

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère