Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Seinäjoki: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2022/S 18-042736  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Finlande-Seinäjoki: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels 2022/S 018-042736 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0243096-0 Adresse postale: Hanneksenrinne 7 Ville: Seinäjoki Code NUTS: FI194 Etelä-Pohjanmaa Code postal: 60220 Pays: Finlande Courriel: essi.koivisto@epshp.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.epshp.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kuitu-, vanu- ja vaippatuotteet Numéro de référence: TP22/006
II.1.2) Code CPV principal 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjous/osallistumispyyntö. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä kutsuu markkinavuoropuheluun ne toimijat, joilla on tarjota laaja valikoima vaippatuotteita erikois- ja perussairaanhoidon käyttöön ja joilla on lisäksi mahdollisuus tarjota vaippatuotteiden kotiinkuljetus sekä tilaamiseen soveltuva tilaus- ja raportointijärjestelmä.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI194 Etelä-Pohjanmaa
II.2.4) Description des prestations:
Markkinavuoropuhelu Paikka: Koronatilanteesta johtuen tilaisuus järjestetään etänä Teamsin kautta Aika: sovitaan myöhemmin Ilmoittautuminen viimeistään 28.1.2022 mennessä hankinta-asiantuntija Essi Koivistolle, sähköposti essi.koivisto@epshp.fi Ilmoittautumisessa tulee myös mainita sähköpostiosoite, johon haluat että Teams-kokouksen linkki lähetetään. Yhteydenotot vain sähköpostitse. Markkinavuoropuhelun on tarkoitus kartoittaa millaisia tilaus- ja raportointijärjestelmiä vaippatuotteiden toimittajilla on. Tilausjärjestelmä tulee soveltua asiakkaiden kotikäyttöön. Tämän lisäksi kartoitetaan vaippatuotteiden markkinatilannetta. Vuoropuhelun avulla etsitään hyviä käytäntöjä tulevan hankinnan suunnitteluun ja kilpailutusprosessiin. essi.koivisto@epshp.fi
II.2.14) Informations complémentaires Hankinnan hankintaryhmät ja tarkempi nimikkeistö varmistuu myöhemmässä vaiheessa. Alustava hankintaryhmä on BC11002 TIPPASUOJA BC11003 VAIPPA MUOTOILTU BC11005 VAIPPA LASTEN BC11007 VAIPPAHOUSU ILMAN LAHJETTA BC11022 VAIPPA INKOHOUSU LIEVÄ INKONTINENSSI BC11010 VAIPPA INKOHOUSU KESKIVAIK INKONTINENSSI BC11011 VAIPPA INKOHOUSU VAIKEA INKONTINENSSI BC11023 VAIPPA INKOHOUSU ERITTÄIN VAIKEA INKO BC11012 VAIPPA VYÖ LIEVÄ INKONTINENSSI BC11013 VAIPPA VYÖ KESKIVAIKEA INKONTINENSSI BC11014 VAIPPA VYÖ VAIKEA INKONTINENSSI BC11015 VAIPPA TEIPPI LIEVÄ INKONTINENSSI BC11016 VAIPPA TEIPPI KESKIVAIKEA INKONTINENSSI BC11017 VAIPPA TEIPPI VAIKEA INKONTINENSSI BC11024 VAIPPA TEIPPI ERITTÄIN VAIKEA INKO BC12 VUODESUOJAUS ISTUINSUOJAUS
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
07/03/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Finlande-Seinäjoki: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnelsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 26/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 
33140000 - Consommables médicaux