Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : avis périodique indicatif - ne servant pas de moyen de mise en concurrence-
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Seinäjoki: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement

2021/S 178-464796  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Finlande-Seinäjoki: Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 2021/S 178-464796 Services sociaux et autres services spécifiques - secteurs spéciaux Avis périodique indicatif Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Numéro national d'identification: 2296962-1 Adresse postale: Alvar Aallon katu 8 Ville: Seinäjoki Code NUTS: FI194 Etelä-Pohjanmaa Code postal: 60100 Pays: Finlande Point(s) de contact: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Courriel: tyovoimakoulutus.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Autre activité: Valtion aluehallinto
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Numéro de référence: EPOELY/2610/2021
II.1.2) Code CPV principal 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tämä ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö, jonka tavoitteena on kartoittaa palveluntuottajien ja maahanmuuttajia ohjaavien tahojen näkemyksiä hankintayksikön myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Tavoitteena on järjestää maakunnan aikuisten kotoutuja-asiakkaiden tarpeisiin vastaava koulutuspalvelu, jonka palveluntuottajat katsovat myös mahdolliseksi toteuttaa. Tietopyynnöllä ei aloiteta tarjouskilpailua. Tietopyyntöön vastaaminen ei vaikuta palveluntuottajan asemaan tulevassa tarjouskilpailussa eikä vastaamatta jättäminen estä tulevaan tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntöön vastataan tässä ilmoituksessa annetun Webropol-linkin kautta.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI194 Etelä-Pohjanmaa Lieu principal d'exécution:
Maakunnassa maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat asettuneet pääasiassa Seinäjoelle, mutta koulutuspalvelua pyritään järjestämään siten että se on saavutettavissa eri puolella maakuntaa.
II.2.4) Description des prestations:
ELY-keskus on aloittamassa tarjouskilpailua työvoimakoulutuksena toteutettavasta aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta. Tämän ilmoituksen liitteenä on luonnos palvelukuvauksesta, johon toivomme palveluntuottajien sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien tahojen kommentteja ja näkemyksiä. Tavoitteenamme on järjestää Etelä-Pohjanmaalle asettuneille kotoutujille heidän tarpeisiinsa vastaava koulutuspalvelu, eli palvelussa tulisi näkyä alueelliset erityispiirteet. Yleisten, kotoutumiskoulutukselle asetettujen tavoitteiden rinnalla palvelussa painottuvat opiskelijoiden työllistymis- ja jatkokoulutusmahdollisuuksien edistäminen. Pyrkimyksenä on myös saada heidät viihtymään maakunnassa, jolloin opiskelijan osallisuuden vahvistaminen osana oppimista on merkityksellistä
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
06/10/2021
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/57763/notice/81325 https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/57763/notice/81325
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement