Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
FINLANDE
appel-offre

Finlande: Services de nettoyage de textile: Tekstiilien pesula- ja vuokrauspalvelut

2024/S 2024-033244  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33244-2024 - Planification
Finlande – Services de nettoyage de textile – Tekstiilien pesula- ja vuokrauspalvelut
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lapin hyvinvointialue
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Tekstiilien pesula- ja vuokrauspalvelut
Description: Lapin hyvinvointialue (”hankintayksikkö”) kutsuu potentiaalisina tarjoajina toimivat yritykset mukaan markkinavuoropuheluun koskien mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavaa tekstiilien pesula- ja vuokrauspalveluiden kilpailutusta. Nyt suunnitteluvaiheessa ja ennen mahdollisen kilpailutuksen käynnistämistä hankintayksikkö kartoittaa markkinoita ja selvittää yritysten näkemyksiä kilpailutuksen menestyksekkääseen toteutukseen liittyvistä tekijöistä. Lapin hyvinvointialueen puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelut vastaavat tekstiilihuoltopalveluista koko hyvinvointialueella. Tekstiilien pesula- ja vuokrauspalveluita käyttävät sairaalat, hoiva- ja hoitolaitokset, avopalveluita tuottavat yksiköt, pelastusasemat ja ensihoitoasemat. Lisäksi kodinomaisissa hoivayksiköissä asuvat asukkaat käyttävät jonkin verran pesulapalveluja itse hankkimilleen vaatteille, vuodevaatteille ja sisutustekstiileille, jotka eivät ole välttämättä laitospesuun soveltuvia. Alustavan suunnitelman mukaan tekstiilien pesula- ja vuokrauspalveluiden hankinta koskisi henkilökunnan suojavaatteita, potilastekstiileitä, vuode- ja liinavaatteita, siivoustekstiileitä sekä mahdollisia muita tekstiileitä, esimerkiksi väliverhoja. Lisäksi alustavan suunnitelman mukaan hankinta koskisi edellä yllä kuvatuissa tilanteissa myös asukkaiden omien vaatteiden pesulapalveluita. Henkilökunnan suojavaatteiden käyttäjäryhmiä olisivat mahdollisesti terveysasemien, neuvoloiden, hammashoitoloiden ja sairaaloiden henkilöstö, kotihoidon henkilöstö, mielenterveys- ja päihdetyön henkilöstö, kiinteistöhuollon henkilöstö ja apteekkihenkilöstö. Alustavasti suunniteltuna hankinta kattaisi hankintayksikön omistamien ja tarvittaessa vuokrattavien- ja/tai yhteiskäyttötekstiilien tekstiilien pesu-, huolinta- ja logistiikkapalveluiden kokonaisvaltaisen hoitamisen. Edelleen alustavan suunnitelman mukaan kilpailutus kohdistuisi Lapin hyvinvointialueen yksiköihin, jotka sijaitsevat palvelutaloissa, terveyskeskuksissa tai sairaaloissa Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen Rovaniemen, Simon, Savukosken, Sodankylän ja Ylitornion alueilla. Lisäksi kilpailutus koskisi Tornion ensihoitoyksikköä. Hankintaa on kaavailtu jaettavaksi maantieteellisiin osa-alueisiin edellä mainittujen alueiden perusteella. Markkinakartoitus toteutetaan markkinakartoituskyselyllä. Kilpailutuksesta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään vastaamaan Tarjouspalvelu-portaalissa olevaan kyselyyn ja toimittamaan vastaukset osoitteeseen nea.rantala@kpmg.fi keskiviikkoon 31.1.2024 mennessä. Mikäli yritys ei ole rekisteröitynyt Tarjouspalvelu-portaaliin, yritys voi saada materiaalit pyynnöstä edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta. Kyseessä ei ole tarjouspyyntö eivätkä markkinavuoropuhelussa esitetyt tiedot sido hankintayksikköä mahdollisen kilpailutuksen tai hankinnan toteuttamisessa. Vastaaminen ei myöskään sido yrityksiä, vaikuta niiden asemaan mahdollisessa kilpailutuksessa tai ole edellytys siihen osallistumiselle. Yrityksiä pyydetään ilmoittamaan vastauksessaan, sisältyykö vastaukseen salassa pidettäviä liikesalaisuuksia.
Identifiant interne: LAPHA/2844/02.08.01/2023 Tekstiilipalvelut
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98312000 Services de nettoyage de textile
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lappi (FI1D7)
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   3.  Partie
3.1.
Partie: PAR-0000
Titre: Tekstiilien pesula- ja vuokrauspalvelut
Description: Lapin hyvinvointialue (”hankintayksikkö”) kutsuu potentiaalisina tarjoajina toimivat yritykset mukaan markkinavuoropuheluun koskien mahdollisesti tulevaisuudessa toteutettavaa tekstiilien pesula- ja vuokrauspalveluiden kilpailutusta. Nyt suunnitteluvaiheessa ja ennen mahdollisen kilpailutuksen käynnistämistä hankintayksikkö kartoittaa markkinoita ja selvittää yritysten näkemyksiä kilpailutuksen menestyksekkääseen toteutukseen liittyvistä tekijöistä. Lapin hyvinvointialueen puhtaus- ja tekstiilihuoltopalvelut vastaavat tekstiilihuoltopalveluista koko hyvinvointialueella. Tekstiilien pesula- ja vuokrauspalveluita käyttävät sairaalat, hoiva- ja hoitolaitokset, avopalveluita tuottavat yksiköt, pelastusasemat ja ensihoitoasemat. Lisäksi kodinomaisissa hoivayksiköissä asuvat asukkaat käyttävät jonkin verran pesulapalveluja itse hankkimilleen vaatteille, vuodevaatteille ja sisutustekstiileille, jotka eivät ole välttämättä laitospesuun soveltuvia. Alustavan suunnitelman mukaan tekstiilien pesula- ja vuokrauspalveluiden hankinta koskisi henkilökunnan suojavaatteita, potilastekstiileitä, vuode- ja liinavaatteita, siivoustekstiileitä sekä mahdollisia muita tekstiileitä, esimerkiksi väliverhoja. Lisäksi alustavan suunnitelman mukaan hankinta koskisi edellä yllä kuvatuissa tilanteissa myös asukkaiden omien vaatteiden pesulapalveluita. Henkilökunnan suojavaatteiden käyttäjäryhmiä olisivat mahdollisesti terveysasemien, neuvoloiden, hammashoitoloiden ja sairaaloiden henkilöstö, kotihoidon henkilöstö, mielenterveys- ja päihdetyön henkilöstö, kiinteistöhuollon henkilöstö ja apteekkihenkilöstö. Alustavasti suunniteltuna hankinta kattaisi hankintayksikön omistamien ja tarvittaessa vuokrattavien- ja/tai yhteiskäyttötekstiilien tekstiilien pesu-, huolinta- ja logistiikkapalveluiden kokonaisvaltaisen hoitamisen. Edelleen alustavan suunnitelman mukaan kilpailutus kohdistuisi Lapin hyvinvointialueen yksiköihin, jotka sijaitsevat palvelutaloissa, terveyskeskuksissa tai sairaaloissa Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen Rovaniemen, Simon, Savukosken, Sodankylän ja Ylitornion alueilla. Lisäksi kilpailutus koskisi Tornion ensihoitoyksikköä. Hankintaa on kaavailtu jaettavaksi maantieteellisiin osa-alueisiin edellä mainittujen alueiden perusteella. Markkinakartoitus toteutetaan markkinakartoituskyselyllä. Kilpailutuksesta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään vastaamaan Tarjouspalvelu-portaalissa olevaan kyselyyn ja toimittamaan vastaukset osoitteeseen nea.rantala@kpmg.fi keskiviikkoon 31.1.2024 mennessä. Mikäli yritys ei ole rekisteröitynyt Tarjouspalvelu-portaaliin, yritys voi saada materiaalit pyynnöstä edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta. Kyseessä ei ole tarjouspyyntö eivätkä markkinavuoropuhelussa esitetyt tiedot sido hankintayksikköä mahdollisen kilpailutuksen tai hankinnan toteuttamisessa. Vastaaminen ei myöskään sido yrityksiä, vaikuta niiden asemaan mahdollisessa kilpailutuksessa tai ole edellytys siihen osallistumiselle. Yrityksiä pyydetään ilmoittamaan vastauksessaan, sisältyykö vastaukseen salassa pidettäviä liikesalaisuuksia.
Identifiant interne: 695983
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98312000 Services de nettoyage de textile
3.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Lappi (FI1D7)
3.1.6.
Documents de marché
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Lapin hyvinvointialue
Numéro d’enregistrement: 3221332-6
Adresse postale: PL 8041  
Ville: Rovaniemi
Code postal: 96101
Subdivision pays (NUTS): Lappi (FI1D7)
Pays: Finlande
Point de contact: Néa Rantala
Adresse électronique: nea.rantala@kpmg.fi
Téléphone: +358 444854537
Adresse internet: http://www.lapha.fi/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ad342e9b-b1f8-4aa0-9ab0-6a06d3a64584 - 01
Type de formulaire: Planification
Type d’avis: Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 09:35:00 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 16/01/2024 09:35:04 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33244-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question: 31/08/2024

 
 
C L A S S E    C P V
98312000 - Services de nettoyage de textile