Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
FINLANDE
appel-offre

Finlande - Services de nettoyage de textile - Vaihtomattopalvelun hankinta

2024/S 2024-350550  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350550-2024 - Planification
Finlande – Services de nettoyage de textile – Vaihtomattopalvelun hankinta
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Vaihtomattopalvelun hankinta
Description: TÄMÄ EI OLE ENNAKKOILMOITUS, HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN ILMOITUS MARKKINAVUOROPUHELUN KÄYNNISTÄMISESTÄ OSANA HANKINNAN SUUNNITTELUA. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kartoittaa palveluntuottajien kiinnostusta vaihtomattopalvelua koskevaan kilpailutukseen. Hankinnan kohteena on toimiva vaihtomattopalvelu, jolla taataan sujuva ja yhdenmukainen palvelu koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen maantieteelliselle alueelle. Vaihtomatolla tarkoitetaan avonukkaista tekstiilimattoa, joka on kumipohjainen, kantattu, pintamateriaaliltaan pääsääntöisesti tekokuituinen esimerkiksi polyamidimatto. Vaihtomattojen väri tulee olla tumma, hillitty ja sen tulee peittää likaa. Vaihtomaton tulee olla pestävissä yhdistelmäkoneella siivouksen yhteydessä. Tilaaja voi halutessaan tilata vaihtomatot räätälöitynä halutulla kuvalla tai tekstillä eli ns. designmattona. Tilaaja päättää vaihtoväleistä kohdekohtaisen vaihtosuunnitelman mukaan. Tilaaja päättää myös vaihtomattojen koosta, materiaalista, väristä ja määristä aina kohdekohtaisesti. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottajia ja yksi (1) varapalveluntuottaja. Valittavan palveluntuottajan tulee pystyä toimimaan koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella. Hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaa kohtaan sähköpostitse. Kiinnostuksen ilmaiseminen tietopyyntöä kohtaan ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Kiinnostuksen ilmaisseille palveluntuottajille lähetetään alustavat tarjouspyyntöasiakirjat kommentoitavaksi heinä-elokuussa ja vastausaikaa annetaan reilummin kesälomakauden vuoksi. Kiinnostus hankintaa kohtaan pyydetään tekemään
   1. 7.2024 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen noora.loytomaki@luvn.fi. Olemme kaikkiin kiinnostuksensa ilmaisseihin yhteydessä.
Identifiant interne: 2617/2024
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98312000 Services de nettoyage de textile
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   3.  Partie
3.1.
Partie: PAR-0000
Titre: Vaihtomattopalvelun hankinta
Description: TÄMÄ EI OLE ENNAKKOILMOITUS, HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN ILMOITUS MARKKINAVUOROPUHELUN KÄYNNISTÄMISESTÄ OSANA HANKINNAN SUUNNITTELUA. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kartoittaa palveluntuottajien kiinnostusta vaihtomattopalvelua koskevaan kilpailutukseen. Hankinnan kohteena on toimiva vaihtomattopalvelu, jolla taataan sujuva ja yhdenmukainen palvelu koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen maantieteelliselle alueelle. Vaihtomatolla tarkoitetaan avonukkaista tekstiilimattoa, joka on kumipohjainen, kantattu, pintamateriaaliltaan pääsääntöisesti tekokuituinen esimerkiksi polyamidimatto. Vaihtomattojen väri tulee olla tumma, hillitty ja sen tulee peittää likaa. Vaihtomaton tulee olla pestävissä yhdistelmäkoneella siivouksen yhteydessä. Tilaaja voi halutessaan tilata vaihtomatot räätälöitynä halutulla kuvalla tai tekstillä eli ns. designmattona. Tilaaja päättää vaihtoväleistä kohdekohtaisen vaihtosuunnitelman mukaan. Tilaaja päättää myös vaihtomattojen koosta, materiaalista, väristä ja määristä aina kohdekohtaisesti. Kilpailutuksen perusteella valitaan yksi (1) palveluntuottajia ja yksi (1) varapalveluntuottaja. Valittavan palveluntuottajan tulee pystyä toimimaan koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella. Hankinnasta kiinnostuneita palveluntuottajia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaa kohtaan sähköpostitse. Kiinnostuksen ilmaiseminen tietopyyntöä kohtaan ei sido palveluntuottajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Kiinnostuksen ilmaisseille palveluntuottajille lähetetään alustavat tarjouspyyntöasiakirjat kommentoitavaksi heinä-elokuussa ja vastausaikaa annetaan reilummin kesälomakauden vuoksi. Kiinnostus hankintaa kohtaan pyydetään tekemään
   1. 7.2024 klo 12.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen noora.loytomaki@luvn.fi. Olemme kaikkiin kiinnostuksensa ilmaisseihin yhteydessä.
Identifiant interne: 739404
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98312000 Services de nettoyage de textile
3.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
3.1.6.
Documents de marché
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Numéro d’enregistrement: 3221347-3
Adresse postale: Tekniikantie 15  
Ville: PL 33 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Code postal: 02033
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Adresse électronique: hankinta@luvn.fi
Téléphone: +358 291512000
Adresse internet: https://www.luvn.fi/fi
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: FI09880841
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: e9a6d2b9-29bc-472f-a9be-8551f0f1f918 - 01
Type de formulaire: Planification
Type d’avis: Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 09:56:05 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/06/2024 09:57:27 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350550-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question: 25/08/2024

 
 
C L A S S E    C P V
98312000 - Services de nettoyage de textile