Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
FINLANDE
appel-offre

Finlande '?? Services de pharmacie '?? J'?LKI-ILMOITUS:Pohjanmaan hyvinvointialueen koneellinen lääkeannosjakelupalvelu koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille 1.3.2024-28.2.2027 ja 1.3.27 - 29.2.2028 jatkomahdollisuudella.

2024/S 2024-129187  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129187-2024 - Résultats
Finlande – Services de pharmacie – JÄLKI-ILMOITUS: Pohjanmaan hyvinvointialueen koneellinen lääkeannosjakelupalvelu koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille
   1. 3.2024-28.2.2027 ja
   1. 3.27 - 29.2.2028 jatkomahdollisuudella.
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: JÄLKI-ILMOITUS: Pohjanmaan hyvinvointialueen koneellinen lääkeannosjakelupalvelu koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille
   1. 3.2024-28.2.2027 ja
   1. 3.27 - 29.2.2028 jatkomahdollisuudella.
Description: Hankinnan kohteena on lääkkeiden koneellinen annosjakelupalvelu Pohjanmaan hyvinvointialueen niiden asiakkaiden tarpeisiin, joiden palveluun sisältyy lääkehoidosta huolehtiminen. Palvelu on terveydenhuoltolaissa määriteltyä sairaanhoitopalvelua. Lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua hankitaan Pohjanmaan hyvinvointialueen kaikkiin koti- ja palveluasumisyksiköihin, psykososiaalisiin asumispalveluihin ja kotihoidon yksiköihin sekä tukiasunnoissa asuville asiakkaille. Tukiasunnossa asuvien asiakkaiden lääkkeet toimitetaan lähimpänä sijaitsevaan kotihoidon toimistoon, jonka kautta asiakkaan palvelu toteutetaan. Palveluyksiköihin, kuten esimerkiksi palveluasumisyksiköihin palvelu toimitetaan suoraan yksikköön. Sopimuskaudella palveluiden rajoissa kuntien sisällä voi tapahtua muutoksia.
Identifiant de la procédure: a5dbeecc-34ab-4b57-8cb4-d67f6455982b
Avis précédent: 7b1c2bec-24e3-4368-b83f-e4f0b0296a2a-01
Identifiant interne: HANK23/VL051
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure: Puitejärjestely. Puitejärjestelyyn valitaan yksi toimittaja per osa-alue siten, että ehdot on vahvistettu ja sitovasti sovittu ja että niiden asiakkaiden tarpeet, joiden palveluun sisältyy lääkehoidosta huolehtiminen turvallisesti toteutuu. Palvelu on terveydenhuoltolaissa määriteltyä sairaanhoitopalvelua. Osa-alueita on yhteensä kaksitoista (12). Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:
   1.  Tarjousten avaaminen.
   2.  Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen.
   4.  Tarjousten vertailu. Palvelutuottajia valitaan riittävä määrä Tilaajan arvioiman tarpeen turvaamiseksi.
   5.  Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen.
   6.  Hankintasopimusten solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Kronoby - Kruunupyy (OVPH Pohjoinen)
Description: Annosjakelupalvelu Kruunupyyn koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Luoto - Larsmo (OVPH Pohjoinen)
Description: Annosjakelupalvelu Luodon koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 2.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Jakobstad - Pietarsaari (OVPH Pohjoinen)
Description: Annosjakelupalvelu Pietarsaaren koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 3.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Nykarleby - Uusikaarlepyy (OVPH Pohjoinen)
Description: Annosjakelupalvelu Uudenkaarlepyyn koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 5.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Vörå - Vöyri (OVPH Pohjoinen)
Description: Annosjakelupalvelu Vöyrin koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 6.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Korsholm - Mustasaari (OVPH Pohjoinen)
Description: Annosjakelupalvelu Mustasaaren koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 7.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Vasa/Vaasa (OVPH Keskinen)
Description: Annosjakelupalvelu Vaasan koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille. Huom! Lillkyro/Vähäkyrö sisältyy tähän osaan.
Identifiant interne: 8.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0008
Titre: Laihela - Laihia (OVPH Keskinen)
Description: Annosjakelupalvelu Laihian koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 9.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0009
Titre: Malax/Maalahti - Korsnäs (OVPH Eteläinen)
Description: Annosjakelupalvelu yhdistetyn Korsnäsin ja Maalahden kuntien alueen koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 10
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0010
Titre: Närpes/Närpiö - Kaskö/Kaskinen (OVPH Eteläinen)
Description: Annosjakelupalvelu yhdistetyn Kaskisen ja Närpiön kuntien alueen koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 11.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0011
Titre: Kristinestad - Kristiinankaupunki (OVPH Eteläinen)
Description: Annosjakelupalvelu Kristiinankaupungin koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 12.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
5.1.
Lot: LOT-0012
Titre: Pedersöre (OVPH Pohjoinen)
Description: Annosjakelupalvelu Pedersören koti- ja laitoshoidon, kuntoutuksen palveluasumisen ja psykososiaalisten palveluiden asiakkaille.
Identifiant interne: 4.
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85149000 Services de pharmacie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 485 000,00 EUR
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0008
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0009
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0010
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0011
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0012
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Numéro d’enregistrement: 3221324-6
Adresse postale: Hietalahdenkatu 2-4  
Ville: Vaasa
Code postal: 65130
Subdivision pays (NUTS): Pohjanmaa (FI195)
Pays: Finlande
Point de contact: Virpi Lehtinen
Adresse électronique: virpi.lehtinen@ovph.fi
Téléphone: +358 404856779
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: db25c94a-1bbc-4634-9db8-391fe74417f9 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 06:48:32 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 06:49:45 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129187-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
85149000 - Services de pharmacie