Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
FINLANDE
appel-offre

Finlande: Services de santé et services sociaux: Ilmoitus 13.2.2024 infotilaisuudesta:Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon kotona

2024/S 2024-072391  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
72391-2024 - Planification
Finlande – Services de santé et services sociaux – Ilmoitus 13.2.2024 infotilaisuudesta: Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon kotona
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Ilmoitus 13.2.2024 infotilaisuudesta: Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon kotona
Description: TÄMÄ EI OLE ENNAKKOILMOITUS, HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN ILMOITUS INFOTILAISUUDESTA PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMISESTA JA TUOTTAJANA TOIMIMISESTA. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue hakee yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon kotona (kotihoidon rekisteröinti Soteri-rekisterissä, ent. Valveri.) Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on noin 2500 omaishoidon tuensaajaa. Palveluseteli, jonka arvo on 167€/vrk, on yksi vaihtoehto ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden omaishoitajien vapaiden järjestämiseen. Omaishoitajille myönnetään vapaata 3 vrk/kk. Palvelusetelituottaja tarjoaa omaishoidettavalle yksilöllisen tarpeen mukaista hoivaa ja huolenpitoa, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävää ja ylläpitävää toimintaa sekä muuta omaishoidettavan päivittäistä suoriutumista tukevaa toimintaa tai tukea arjen askareisiin. Palvelu tarjotaan omaishoidettavan omassa kodissa tai palveluun voi sisältyä hoivan ohella asiakkaan avustamista kodin ulkopuolella. Infotilaisuus 13.2. klo 13.30–15 Tilaisuus järjestetään etätilaisuutena Teamsissa. Ilmoittautumiset sähköpostitse 11.2. mennessä seniori-info.lansi.sihteerit@luvn.fi Tilaisuus on hyödyllinen niin vanhoille kuin uusillekin palveluntuottajille.
Identifiant interne: 494938
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85000000 Services de santé et services sociaux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   3.  Partie
3.1.
Partie: PAR-0000
Titre: Ilmoitus 13.2.2024 infotilaisuudesta: Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon kotona
Description: TÄMÄ EI OLE ENNAKKOILMOITUS, HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN ILMOITUS INFOTILAISUUDESTA PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMISESTA JA TUOTTAJANA TOIMIMISESTA. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue hakee yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottajia omaishoitajan vapaan aikaiseen hoitoon kotona (kotihoidon rekisteröinti Soteri-rekisterissä, ent. Valveri.) Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on noin 2500 omaishoidon tuensaajaa. Palveluseteli, jonka arvo on 167€/vrk, on yksi vaihtoehto ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden omaishoitajien vapaiden järjestämiseen. Omaishoitajille myönnetään vapaata 3 vrk/kk. Palvelusetelituottaja tarjoaa omaishoidettavalle yksilöllisen tarpeen mukaista hoivaa ja huolenpitoa, toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävää ja ylläpitävää toimintaa sekä muuta omaishoidettavan päivittäistä suoriutumista tukevaa toimintaa tai tukea arjen askareisiin. Palvelu tarjotaan omaishoidettavan omassa kodissa tai palveluun voi sisältyä hoivan ohella asiakkaan avustamista kodin ulkopuolella. Infotilaisuus 13.2. klo 13.30–15 Tilaisuus järjestetään etätilaisuutena Teamsissa. Ilmoittautumiset sähköpostitse 11.2. mennessä seniori-info.lansi.sihteerit@luvn.fi Tilaisuus on hyödyllinen niin vanhoille kuin uusillekin palveluntuottajille.
Identifiant interne: 701753
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85000000 Services de santé et services sociaux
3.1.6.
Documents de marché
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Numéro d’enregistrement: 3221347-3
Adresse postale: Tekniikantie 15  
Ville: PL 33 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Code postal: 02033
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Adresse électronique: seniori-info.lansi.sihteerit@luvn.fi
Téléphone: +358 291512000
Adresse internet: https://www.luvn.fi/fi
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: fc7c9c8d-0358-4eab-b12c-0ee4f2d18152 - 01
Type de formulaire: Planification
Type d’avis: Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 08:53:11 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 11:35:38 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 72391-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question: 29/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux