Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
FINLANDE
appel-offre

Finlande: Services de santé et services sociaux: KESKEYTYSILMOITUS:Mammografiaseulonta palvelujen hankinta

2024/S 2024-071395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71395-2024 - Résultats
Finlande – Services de santé et services sociaux – KESKEYTYSILMOITUS: Mammografiaseulonta palvelujen hankinta
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: KESKEYTYSILMOITUS: Mammografiaseulonta palvelujen hankinta
Description: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulonta-asetukseen (339/2011) perustuvien rintasyöpäseulontojen järjestämisestä. Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulontatutkimus on suoritettava kaikkien voimassa olevien viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla ja standardoituja seulontakäytäntöjä noudattaen. Mammografiaseulonta järjestetään 50–69-vuotiaille naisille pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Seulonnan piiriin kuuluu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueella vuosittain noin 14 000- 17 000 henkilöä. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palvelua hankintaan todellisen tarpeen mukaan. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 Palvelukuvaus. Sopimuskausi on määräaikaisena voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta
   1. 1.2024- 31.12.2025. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella (2) optiovuodella yksi (1) vuosi kerrallaan.
Identifiant de la procédure: e1785079-de2b-45e6-b6af-63561b390bd8
Avis précédent: 7059c3be-7f9d-466f-b41b-46a49ad086e4-01
Identifiant interne: VAKEDno-2023-3093
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85000000 Services de santé et services sociaux
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: KESKEYTYSILMOITUS: Mammografiaseulonta palvelujen hankinta
Description: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulonta-asetukseen (339/2011) perustuvien rintasyöpäseulontojen järjestämisestä. Mammografiaan perustuva rintasyöpäseulontatutkimus on suoritettava kaikkien voimassa olevien viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla ja standardoituja seulontakäytäntöjä noudattaen. Mammografiaseulonta järjestetään 50–69-vuotiaille naisille pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Seulonnan piiriin kuuluu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen alueella vuosittain noin 14 000- 17 000 henkilöä. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan palvelua hankintaan todellisen tarpeen mukaan. Hankittava palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä 2 Palvelukuvaus. Sopimuskausi on määräaikaisena voimassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta
   1. 1.2024- 31.12.2025. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta kahdella (2) optiovuodella yksi (1) vuosi kerrallaan.
Identifiant interne: 685679
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 85000000 Services de santé et services sociaux
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Numéro d’enregistrement: 3221356-1
Adresse postale: PL 1000  
Ville: Vantaa
Code postal: 01301
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: Tytti Holm
Adresse électronique: tytti.holm@vakehyva.fi
Téléphone: +358 405196729
Adresse internet: https://vakehyva.fi/fi
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4920119a-34f2-45de-b141-046cb016d193 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime assoupli
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 13:28:58 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/02/2024 13:29:08 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71395-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux