Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
FINLANDE
appel-offre

Finlande: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui: Tietopyyntö:Työajanhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut

2024/S 2024-033188  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33188-2024 - Planification
Finlande – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Tietopyyntö: Työajanhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: HUS-yhtymä
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Tietopyyntö: Työajanhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut
Description: TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN. Tämän tietopyynnön avulla kartoitetaan markkinoita ja saadaan hankintaa koskevaa tietoa. Hankintayksikkö ei aloita tietopyynnön julkaisulla tarjouskilpailua, vaan mahdollinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään mahdollisesti järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Tähän tietopyyntöön annettuja vastauksia käytetään suunniteltaessa työajanhallinnan järjestelmän sekä siihen liittyvien palveluiden hankintaa. Tavoitteena on hankkia järjestelmä ohjelmistopalveluna, järjestelmän käyttöönottoprojekti ja jatkuvat palvelut sekä erikseen tilattavia asiantuntijapalveluita esimerkiksi järjestelmän muutos- ja kehittämistarpeita varten. Hankittavan järjestelmän tulee soveltua HUSin työajanhallinnan ratkaisuksi koko henkilöstölle. Hankittavalta järjestelmältä edellytetään toimintavarmuutta ja saumatonta toimintaa HUSin toimintaprosesseissa. Järjestelmän tulee skaalautua sekä HUSin nykyiseen organisaatiorakenteeseen, että mahdollisiin tuleviin muutoksiin. Järjestelmältä edellytetään ominaisuuksia työajanhallinnan kokonaisuutta ajatellen. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia sekä heidän tuote- ja palveluvalikoimaansa. Tarkoituksena on selvittää tekniset ratkaisut, hinnoitteluperiaatteet ja kustannustaso budjettia varten. HUS-yhtymä pyytää kirjallisia kommenttejanne erityisesti seuraaviin kysymyksiin: - Kuvaus palvelun toteutuksesta ja ja millaisilla toiminnallisuuksilla järjestelmänne vastaa tietopyynnön kohteena olevaan järjestelmähankintaa? - Kuvaus palvelun integrointimahdollisuuksista - Millaiset hinnoitteluperiaatteet ratkaisullanne on? - Missä organisaatiossa ja miten laajasti kyseinen järjestelmä on jo käytössä? Pyydämme huomioimaan, että kaikki materiaali on tarkoitettu ainoastaan tämän markkinavuoropuhelun käymiseen. Hankintayksikkö käsittelee vastauksenne luottamuksellisesti. Tietopyynnön vastausten perusteella saatetaan toimittajalle tarjota mahdollisuus esitellä ratkaisujaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Tietopyyntöön vastanneet toimittajat saavat myös mahdollisesti kommentoitavakseen alustavat tarjouspyyntöasiakirjat. Pyydämme toimittamaan vastaukset tietopyyntöön ja ilmoittamaan kiinnostuksestanne viimeistään 29.1.2024 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kilpailutus.ict@hus.fi. Viestin aiheeksi maininta "HUS 013-2024 - työajanhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut".
Identifiant interne: HUS 013-2024
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   3.  Partie
3.1.
Partie: PAR-0000
Titre: Tietopyyntö: Työajanhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut
Description: TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ VAAN TIETOPYYNTÖ MARKKINAKARTOITUSTA JA TEKNISTÄ VUOROPUHELUA VARTEN. Tämän tietopyynnön avulla kartoitetaan markkinoita ja saadaan hankintaa koskevaa tietoa. Hankintayksikkö ei aloita tietopyynnön julkaisulla tarjouskilpailua, vaan mahdollinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö julkaistaan myöhemmin. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään mahdollisesti järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle. Toimittajille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai markkinavuoropuheluun osallistumisesta. Tähän tietopyyntöön annettuja vastauksia käytetään suunniteltaessa työajanhallinnan järjestelmän sekä siihen liittyvien palveluiden hankintaa. Tavoitteena on hankkia järjestelmä ohjelmistopalveluna, järjestelmän käyttöönottoprojekti ja jatkuvat palvelut sekä erikseen tilattavia asiantuntijapalveluita esimerkiksi järjestelmän muutos- ja kehittämistarpeita varten. Hankittavan järjestelmän tulee soveltua HUSin työajanhallinnan ratkaisuksi koko henkilöstölle. Hankittavalta järjestelmältä edellytetään toimintavarmuutta ja saumatonta toimintaa HUSin toimintaprosesseissa. Järjestelmän tulee skaalautua sekä HUSin nykyiseen organisaatiorakenteeseen, että mahdollisiin tuleviin muutoksiin. Järjestelmältä edellytetään ominaisuuksia työajanhallinnan kokonaisuutta ajatellen. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia toimittajia sekä heidän tuote- ja palveluvalikoimaansa. Tarkoituksena on selvittää tekniset ratkaisut, hinnoitteluperiaatteet ja kustannustaso budjettia varten. HUS-yhtymä pyytää kirjallisia kommenttejanne erityisesti seuraaviin kysymyksiin: - Kuvaus palvelun toteutuksesta ja ja millaisilla toiminnallisuuksilla järjestelmänne vastaa tietopyynnön kohteena olevaan järjestelmähankintaa? - Kuvaus palvelun integrointimahdollisuuksista - Millaiset hinnoitteluperiaatteet ratkaisullanne on? - Missä organisaatiossa ja miten laajasti kyseinen järjestelmä on jo käytössä? Pyydämme huomioimaan, että kaikki materiaali on tarkoitettu ainoastaan tämän markkinavuoropuhelun käymiseen. Hankintayksikkö käsittelee vastauksenne luottamuksellisesti. Tietopyynnön vastausten perusteella saatetaan toimittajalle tarjota mahdollisuus esitellä ratkaisujaan myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Tietopyyntöön vastanneet toimittajat saavat myös mahdollisesti kommentoitavakseen alustavat tarjouspyyntöasiakirjat. Pyydämme toimittamaan vastaukset tietopyyntöön ja ilmoittamaan kiinnostuksestanne viimeistään 29.1.2024 klo 12:00 mennessä osoitteeseen kilpailutus.ict@hus.fi. Viestin aiheeksi maininta "HUS 013-2024 - työajanhallintajärjestelmä sekä siihen liittyvät palvelut".
Identifiant interne: 695428
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information
3.1.5.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
3.1.6.
Documents de marché
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: HUS-yhtymä

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: HUS-yhtymä
Numéro d’enregistrement: 1567535-0
Adresse postale: PL 445 (Uutistie 3 C, 01770 Vantaa)  
Ville: HUS
Code postal: 00029
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: ICT-hankintakategoria
Adresse électronique: kilpailutus.ict@hus.fi
Téléphone: +358 947111
Adresse internet: http://www.hus.fi
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 20d771fc-2f6e-412d-83be-577357729d24-01
Description: HUS-yhtymä on korjannut tietopyyntöä alustavan hankinnan kohteen kuvauksen osalta. Tavoitteena on hankkia järjestelmä ohjelmistopalveluna, järjestelmän käyttöönottoprojekti ja jatkuvat palvelut sekä erikseen tilattavia asiantuntijapalveluita esimerkiksi järjestelmän muutos- ja kehittämistarpeita varten.
10.1.
Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 19e26965-a627-4952-bf8d-83b7971703d8 - 01
Type de formulaire: Planification
Type d’avis: Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 11:39:32 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 16/01/2024 11:39:51 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 33188-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question: 01/04/2024

 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui