Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui : Tietopyyntö - Vaalitietojärjestelmän sovellusylläpito ja vaalien toimitus

2024/S 2024-087144  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87144-2024 - Planification
Finlande – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – Tietopyyntö - Vaalitietojärjestelmän sovellusylläpito ja vaalien toimitus
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Oikeusrekisterikeskus
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Tietopyyntö - Vaalitietojärjestelmän sovellusylläpito ja vaalien toimitus
Description: Tietopyyntö Oikeusrekisterikeskus on aloittanut vaalitietojärjestelmän sovellusylläpidon ja vaalien toimituksen kilpailutuksen valmistelun. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa vaalitietojärjestelmän ylläpitokilpailutuksesta kiinnostuneita toimittajia ja tarjota hankintayksikölle mahdollisuus käydä markkinavuoropuhelua kilpailutuksesta kiinnostuneiden toimittajien kanssa. Markkinavuoropuhelun avulla hankintayksikkö pyrkii kartoittamaan markkinoilla olevien toimijoiden näkemyksiä, jotta tulevan kilpailutuksen materiaali, valittavat ratkaisut ja esitetyt vaatimukset vastaavat markkinoilla olevaa tarjontaa, asiantuntijaosaamista ja yleisiä ehtoja sekä muita markkinoilla olevien toimijoiden kannalta keskeisiä toimintaedellytyksiä. Osana tulevan kilpailutuksen valmistelutyötä haluamme kuulla markkinoilla olevien toimittajien näkemyksiä tulevasta kilpailutuksesta. Liitteenä olevassa materiaalissa on esitelty vaalitoiminnan nykytilaa ja vaalitietojärjestelmän toimintaa. Materiaali on sisällöllisesti luonnosvaiheessa, joten asiasisältö voi tulevaisuudessa muuttua valmisteluiden edetessä. Markkinavuoropuheluun osallistuvilta yrityksiltä toivomme erityisesti: • Kehitysehdotuksia ja kommentteja hankintayksikön kilpailutusmateriaaleihin liittyen • Kokemusta vastaavan kokoluokan järjestelmäylläpidosta ja pienkehityksestä Osallistuminen Mikäli yrityksenne on kiinnostunut tulevasta kilpailutuksesta ja haluaisitte osallistua vaalitietojärjestelmän sovellusylläpidon ja vaalien toimituksen markkinakartoituskierrokselle, niin pyydämme teitä ilmoittamaan kiinnostuksestanne osoitteeseen ork_hankinnat@om.fi 29.02.2024 mennessä. Ilmoittautuminen ei sido toimittajaa osallistumaan markkinavuoropuhelun tiimoilta käytäviin myöhempiin keskusteluihin eikä ilmoittautumisella ole vaikutusta tulevaan kilpailutukseen osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Hankintayksikkö ottaa yhteyttää mielenkiintonsa ilmaisseisiin toimittajiin kevään 2024 aikana. Aikataulu Vaalitietojärjestelmän ylläpitokilpailutuksen osalta tavoitteena on saada kilpailutus julkaistua alkuvuodesta 2025 tai vaihtoehtoisesti hieman aikaisemmin, mikäli tarvittavat valmistelutoimet saadaan toteutettua ennakoitua nopeammalla aikataululla. Markkinavuoropuhelun kannalta kevät 2024 on keskeinen ajanjakso, jonka aikana toivomme kilpailutuksesta kiinnostuneilta toimittajilta näkemyksiä tuottamastamme materiaalista. Huom! Edellä esitetty aikataulu voi poiketa kilpailutuksen lopullisesta aikataulusta, mikäli kilpailutusprojektin aikana ilmenee aikatauluun oleellisesti vaikuttavia seikkoja.
Identifiant interne: 494003
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   3.  Partie
3.1.
Partie: PAR-0000
Titre: Tietopyyntö - Vaalitietojärjestelmän sovellusylläpito ja vaalien toimitus
Description: Tietopyyntö Oikeusrekisterikeskus on aloittanut vaalitietojärjestelmän sovellusylläpidon ja vaalien toimituksen kilpailutuksen valmistelun. Tämän tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa vaalitietojärjestelmän ylläpitokilpailutuksesta kiinnostuneita toimittajia ja tarjota hankintayksikölle mahdollisuus käydä markkinavuoropuhelua kilpailutuksesta kiinnostuneiden toimittajien kanssa. Markkinavuoropuhelun avulla hankintayksikkö pyrkii kartoittamaan markkinoilla olevien toimijoiden näkemyksiä, jotta tulevan kilpailutuksen materiaali, valittavat ratkaisut ja esitetyt vaatimukset vastaavat markkinoilla olevaa tarjontaa, asiantuntijaosaamista ja yleisiä ehtoja sekä muita markkinoilla olevien toimijoiden kannalta keskeisiä toimintaedellytyksiä. Osana tulevan kilpailutuksen valmistelutyötä haluamme kuulla markkinoilla olevien toimittajien näkemyksiä tulevasta kilpailutuksesta. Liitteenä olevassa materiaalissa on esitelty vaalitoiminnan nykytilaa ja vaalitietojärjestelmän toimintaa. Materiaali on sisällöllisesti luonnosvaiheessa, joten asiasisältö voi tulevaisuudessa muuttua valmisteluiden edetessä. Markkinavuoropuheluun osallistuvilta yrityksiltä toivomme erityisesti: • Kehitysehdotuksia ja kommentteja hankintayksikön kilpailutusmateriaaleihin liittyen • Kokemusta vastaavan kokoluokan järjestelmäylläpidosta ja pienkehityksestä Osallistuminen Mikäli yrityksenne on kiinnostunut tulevasta kilpailutuksesta ja haluaisitte osallistua vaalitietojärjestelmän sovellusylläpidon ja vaalien toimituksen markkinakartoituskierrokselle, niin pyydämme teitä ilmoittamaan kiinnostuksestanne osoitteeseen ork_hankinnat@om.fi 29.02.2024 mennessä. Ilmoittautuminen ei sido toimittajaa osallistumaan markkinavuoropuhelun tiimoilta käytäviin myöhempiin keskusteluihin eikä ilmoittautumisella ole vaikutusta tulevaan kilpailutukseen osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistumisesta ei makseta korvausta. Hankintayksikkö ottaa yhteyttää mielenkiintonsa ilmaisseisiin toimittajiin kevään 2024 aikana. Aikataulu Vaalitietojärjestelmän ylläpitokilpailutuksen osalta tavoitteena on saada kilpailutus julkaistua alkuvuodesta 2025 tai vaihtoehtoisesti hieman aikaisemmin, mikäli tarvittavat valmistelutoimet saadaan toteutettua ennakoitua nopeammalla aikataululla. Markkinavuoropuhelun kannalta kevät 2024 on keskeinen ajanjakso, jonka aikana toivomme kilpailutuksesta kiinnostuneilta toimittajilta näkemyksiä tuottamastamme materiaalista. Huom! Edellä esitetty aikataulu voi poiketa kilpailutuksen lopullisesta aikataulusta, mikäli kilpailutusprojektin aikana ilmenee aikatauluun oleellisesti vaikuttavia seikkoja.
Identifiant interne: 700245
3.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
3.1.5.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
3.1.7.
Conditions du marché public
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
3.1.8.
Techniques
Accord-cadrePas d’accord-cadre
3.1.9.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Oikeusrekisterikeskus
Numéro d’enregistrement: 2722042-5
Adresse postale: Wetterhoffinkatu 2  
Ville: Hämeenlinna
Code postal: 13100
Subdivision pays (NUTS): Kanta-Häme (FI1C2)
Pays: Finlande
Point de contact: Samu Ylönen
Adresse électronique: samu.ylonen@om.fi
Téléphone: +358 295665631
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3c65bff7-4647-4e2a-a69d-ff5225f3ef8c - 01
Type de formulaire: Planification
Type d’avis: Avis de préinformation ou avis périodique indicatif utilisé uniquement à titre d’information
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 08:23:26 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 08:26:47 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87144-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024
Date prévue de publication d’un avis de marché dans le cadre de la procédure en question: 02/01/2025

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui