Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/02/2022
Date de péremption : 16/11/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Tampere: Services de santé et services sociaux

2022/S 22-055768  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

01/02/2022
S22
Finlande-Tampere: Services de santé et services sociaux

2022/S 022-055768

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-559712)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tuomi Logistiikka Oy
Numéro national d'identification: 2722581-6
Adresse postale: Särkijärvenkatu 1
Ville: Tampere
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Code postal: 33840
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Henri Kiiski
Courriel: henri.kiiski@tuomilogistiikka.fi
Téléphone: +358 417305364
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.tuomilogistiikka.fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kangasalan kaupunki
Numéro national d'identification: 1923299-5
Ville: Kangasala
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@kangasala.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kangasala.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pälkäneen kunta
Numéro national d'identification: 2050961-3
Ville: Pälkäne
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: palkane@palkane.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.palkane.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lempäälän kunta
Numéro national d'identification: 0150783-1
Ville: Lempäälä
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kunta@lempaala.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lempaala.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Valkeakosken kaupunki
Numéro national d'identification: 0157568-2
Ville: Valkeakoski
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.valkeakoski.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pirkkalan kunta
Numéro national d'identification: 0152084-1
Ville: Pirkkala
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@pirkkala.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.pirkkala.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ylöjärven kaupunki
Numéro national d'identification: 0158221-7
Ville: Ylöjärvi
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@ylojarvi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ylojarvi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vesilahden kunta
Numéro national d'identification: 0157711-9
Ville: Vesilahti
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.vesilahti.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sastamalan kaupunki
Numéro national d'identification: 0144411-3
Ville: Sastamala
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: sastamala@sastamala.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sastamala.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Punkalaitumen kunta
Numéro national d'identification: 0138037-5
Ville: Punkalaidun
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kunta@punkalaidun.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.punkalaidun.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Hämeenkyrön kunta
Numéro national d'identification: 0132947-3
Ville: Hämeenkyrö
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@hameenkyro.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hameenkyro.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ikaalisten kaupunki
Numéro national d'identification: 0203797-4
Ville: Ikaalinen
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kanslia@ikaalinen.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ikaalinen.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Virtain kaupunki
Numéro national d'identification: 0206333-9
Ville: Virrat
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@virrat.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.virrat.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ruoveden kunta
Numéro national d'identification: 0152842-1
Ville: Ruovesi
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@ruovesi.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ruovesi.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nokian kaupunki
Numéro national d'identification: 0205717-4
Ville: Nokia
Code NUTS: FI197 Pirkanmaa
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@nokiankaupunki.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nokiankaupunki.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kehitysvammaisten asumispalvelujen, työ- ja päivätoiminnan sekä omaishoidon vapaiden ja tilapäishoidon hankinta

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän kaltaisen järjestelmän koskien seuraavia kehitysvammaisten palveluja: - Osa-alue 1: Asumispalvelut - Osa-alue 2: Päivätoimintapalvelut - Osa-alue 3: Työtoiminta - Osa-alue 4: Omaishoidon vapaan ja tilapäishoidon palvelu (sisältää myös muille kuin kehitysvammaisille suunnattuja palveluja) - Osa-alue 5: Aamu- ja iltapäivätoiminta sekä loma-ajan hoidon palvelu. Järjestelmään hakeminen tehdään osa-alueittain. Osa-alueet pitävät sisällään useita eri kohderyhmiä, joiden välillä osatarjoukset on sallittu myöhemmin julkaistavan tarjouspyynnön mukaisesti. Kyseessä on sähköinen hankintamenettely, joka on suunniteltu hankintalain 1397/2016 luvun 12 mukaisiin hankintoihin. Hankintakanava perustetaan dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kaltaisena menettelynä. Tämä on hankintaa koskeva osallistumispyyntö. Tarkemmin hankintamenettely on kuvattu liitteessä
   1. 

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
27/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 227-559712

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouskilpailun asiakirjoja muutettu.
Finlande-Tampere: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 16/11/2024 01/02/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux