Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
FINLANDE
appel-offre

Finlande : Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques : Verkostourakka 2024-2025

2024/S 2024-083977  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83977-2024 - Résultats
Finlande – Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques – Verkostourakka 2024-2025
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services - Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Verkostourakka 2024-2025
Description: Urakan kohteena on sopimuskaudella erikseen tilattavat Tilaajan verkkolupa-alueella tehtävät 0,4 ja 20 kV ilmajohto- ja maakaapeliverkon sekä jakelumuuntamoiden: - Uudisrakennus-, saneeraus-, liittymä- ja purkutyöt sekä näihin liittyvät ja/tai rinnastettavat muut työt - Viankorjaustyöt normaalina työaikana ja normaalin työajan ulko-puolella - Varallaolo - Viankorjauksen varmuusvaraston ylläpito - Urakkaan kuuluvien töiden sijaintikartoitus ja dokumentointi Hankinta koskee vain työtä. Urakassa käytetään pääsääntöisesti Tilaajan toimittamia materiaaleja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Identifiant de la procédure: c9632ec8-587e-46ab-88f7-65e219170ca8
Avis précédent: 340cd777-1973-4ba1-a150-fc4b81e67868-01
Identifiant interne: 474015
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Principales caractéristiques de la procédure: Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta/tavarahankinta/rakennusurakka. Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimus alkuperäisten tarjousten perusteella ilman neuvottelujen toteuttamista
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Informations complémentaires: Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkolupa-alue
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Sopimusta on mahdollista jatkaa optiokausilla kaksi kertaa mallilla 2 + 1 vuotta. Kaudet kohdistuvat ajoille1.3.2026-28.2.2028 ja
   1. 3.2028-28.2.2029. Urakoisijan tulee ilmoittaa halukkuutensa urakka-ajan jatkamiseen kullakin sopimuskaudella viimeistään 30.9. mennessä, jonka jälkeen Tilaaja tekee päätöksensä optiokauden käytöstä viimeistään 31.10. mennessä.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Verkostourakka 2024-2025
Description: Urakan kohteena on sopimuskaudella erikseen tilattavat Tilaajan verkkolupa-alueella tehtävät 0,4 ja 20 kV ilmajohto- ja maakaapeliverkon sekä jakelumuuntamoiden: - Uudisrakennus-, saneeraus-, liittymä- ja purkutyöt sekä näihin liittyvät ja/tai rinnastettavat muut työt - Viankorjaustyöt normaalina työaikana ja normaalin työajan ulko-puolella - Varallaolo - Viankorjauksen varmuusvaraston ylläpito - Urakkaan kuuluvien töiden sijaintikartoitus ja dokumentointi Hankinta koskee vain työtä. Urakassa käytetään pääsääntöisesti Tilaajan toimittamia materiaaleja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Identifiant interne: 702338
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nature supplémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Informations complémentaires: Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n verkkolupa-alue
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Sopimusta on mahdollista jatkaa optiokausilla kaksi kertaa mallilla 2 + 1 vuotta. Kaudet kohdistuvat ajoille1.3.2026-28.2.2028 ja
   1. 3.2028-28.2.2029. Urakoisijan tulee ilmoittaa halukkuutensa urakka-ajan jatkamiseen kullakin sopimuskaudella viimeistään 30.9. mennessä, jonka jälkeen Tilaaja tekee päätöksensä optiokauden käytöstä viimeistään 31.10. mennessä.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif social promu: Devoir de diligence en matière de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement mondiales
Objectif social promu: Conditions de travail équitables
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Markkinaoikeus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Vantaan Energia Sähköverkot Oy

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 530 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Exsane Oy
Offre:
Identifiant de l’offre: tender-3312712
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2024.3.1
Titre: Verkostourakka 2024-2025 / Urakkasopimus / Exsane Oy
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Markkinaoikeus
Numéro d’enregistrement: 3006157-6
Adresse postale: Radanrakentajantie 5  
Ville: Helsinki
Code postal: 00520
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Numéro d’enregistrement: 2038408-0
Adresse postale: PL 95  
Ville: Vantaa
Code postal: 01301
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: Thomas Souranto
Adresse électronique: tarjoukset.hankinta@vantaanenergia.fi
Téléphone: +358 82901
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Exsane Oy
Numéro d’enregistrement: 2411303-4
Adresse postale: Pienteollisuustie 23  
Ville: Porvoo
Code postal: 06450
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Adresse électronique: exsane@exsane.fi
Téléphone: 0504050332
Adresse internet: https://www.exsane.fi
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Hansel Oy (Hilma)
Numéro d’enregistrement: 0988084-1
Adresse postale: Mannerheiminaukio 1a  
Ville: Helsinki
Code postal: 00100
Subdivision pays (NUTS): Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pays: Finlande
Point de contact: eSender
Adresse électronique: tekninen@hankintailmoitukset.fi
Téléphone: 029 55 636 30
Adresse internet: http://hankintailmoitukset.fi
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 2c0b42a6-2746-44b5-a84c-7dc064ca2d2e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 12:47:37 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 07/02/2024 12:48:52 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: finnois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83977-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques