Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 19/12/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku:Services de publicité et de marketing

2022/S 233-668684  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Finlande-Turku: Services de publicité et de marketing

2022/S 233-668684

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 219-629110)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Turun kaupunki
Numéro national d'identification: 0204819-8
Adresse postale: PL 630
Ville: Turku
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Code postal: 20101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Jere Lumikko
Courriel: jere.lumikko@turku.fi
Téléphone: +358 401847328
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.turku.fi/hankinnat

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Turun seudullisen joukkoliikenteen (Föli) mainostoimistopalvelut

Numéro de référence: 10560-2022

II.1.2)
Code CPV principal
79340000 Services de publicité et de marketing

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Turun kaupungin Konsernihallinnon Hankintapalvelut pyytää osallistumishakemuksia Turun seudullisen joukkoliikenteen (Föli) toimeksiannosta mainostoimistopalveluista ajalle
   1. 2.2023 - 31.1.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan Tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin kahdella (2) enintään yhden (1) vuoden pituisella optiolla. Hankinta toteutetaan rajoitetulla menettelyllä. Osallistumishakemusten perusteella tarjousvaiheeseen valitaan viisi (5) soveltuvaa ehdokasta etusijajärjestyksessä. Tarjousten perusteella valitaan yksi (1) ensisijainen Palveluntuottaja sekä yksi (1) toissijainen Palveluntuottaja. Kilpailutus koskee ainoastaan Turun kaupungin Liikkumispalveluiden Seudullisen joukkoliikenteen yksikköä eikä Liikkumispalveluiden Kaupunkiliikkumisen ratkaisut -yksikkö ole mukana hankinnassa.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 219-629110

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Kilpailutuksen avulla tavoitellaan tilannetta, jossa seudullisen joukkoliikenteen kaikki palvelut on mahdollista saada yhdeltä Palveluntuottajalta, joka ymmärtää kaupungin tarvitseman strategisen kumppanuussuhteen merkityksen. Yhteistyö Palveluntuottajan ja kaupungin kanssa tulee olemaan tiivistä ja kumppanuussuhdemaista. Valitun Palveluntuottajan tulee ymmärtää seudullisen joukkoliikenteen merkitys kaupunkistrategian ilmastoteeman mukaisesti ja kehittää Fölin brändiä sen mukaisesti. Föli on tarkoitettu kaikille, ja se tulee ilmetä markkinoinnin suunnittelussa. KAUPUNGIN ARVOT: Asukas- ja asiakaslähtöisyys Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus Uudistuminen ja yhteistyö Föli edustaa näitä kaikkia edesauttamalla ihmisten vihreämpää liikkumista paikasta toiseen ja helpottamalla ihmisten arkea. Hankinnan puitteissa tilataan mainostoimistopalveluja seuraavasti: Turun seudun joukkoliikenne Fölin bränditoimistopalvelut. Strateginen kumppanuus markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa; Fölin strategiaan pohjautuvaa, tavoitteiden mukaista ja Turun kaupungin strategiaan yhteensopivaa markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista. Visuaalisen ilmeen päälinjojen kehittäminen, markkinointimateriaalien tuotannollinen suunnittelu ja toteutus; markkinointimateriaaleja ja -toimenpiteitä ja kampanjoita suunnitellaan koko seudullisen Fölin tarpeisiin. Ehdokkaalla tulee olla kokemusta suurille tai keskisuurille konserniyhtiöille tai konsernimaisille julkisille toimijoille toteutettujen mainostoimisto- ja markkinointipalveluiden tuottamisesta. Näihin on pitänyt liittyä visuaalisen ilmeen päälinjojen kehittämistä sekä strategista kumppanuutta. Ehdokkaalla tulee olla ymmärrystä julkisesta liikenteestä ja kokemusta julkisen liikenteen toimijan brändinrakennuksesta ja strategisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Ehdokkaan tulee osoittaa, että tilaajalla on käytettävissä projektipäällikkö, joka koordinoi Fölin tilauksia sekä osaaminen seuraavista palveluista; brändisuunnittelu strategiasuunnittelu konseptisuunnittelu digitaalisen markkinoinnin suunnittelu graafinen suunnittelu tekstisuunnittelu sosiaalisen median alustojen sisällöntuottaminen.

Lire:

Kilpailutuksen avulla tavoitellaan tilannetta, jossa seudullisen joukkoliikenteen kaikki palvelut on mahdollista saada yhdeltä Palveluntuottajalta, joka ymmärtää kaupungin tarvitseman strategisen kumppanuussuhteen merkityksen. Yhteistyö Palveluntuottajan ja kaupungin kanssa tulee olemaan tiivistä ja kumppanuussuhdemaista. Valitun Palveluntuottajan tulee ymmärtää seudullisen joukkoliikenteen merkitys kaupunkistrategian ilmastoteeman mukaisesti ja kehittää Fölin brändiä sen mukaisesti. Föli on tarkoitettu kaikille, ja se tulee ilmetä markkinoinnin suunnittelussa. KAUPUNGIN ARVOT: Asukas- ja asiakaslähtöisyys Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus Uudistuminen ja yhteistyö Föli edustaa näitä kaikkia edesauttamalla ihmisten vihreämpää liikkumista paikasta toiseen ja helpottamalla ihmisten arkea. Hankinnan puitteissa tilataan mainostoimistopalveluja seuraavasti: Turun seudun joukkoliikenne Fölin bränditoimistopalvelut. Strateginen kumppanuus markkinoinnin ja viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa; Fölin strategiaan pohjautuvaa, tavoitteiden mukaista ja Turun kaupungin strategiaan yhteensopivaa markkinoinnin suunnittelua ja toteuttamista. Visuaalisen ilmeen päälinjojen kehittäminen, markkinointimateriaalien tuotannollinen suunnittelu ja toteutus; markkinointimateriaaleja ja -toimenpiteitä ja kampanjoita suunnitellaan koko seudullisen Fölin tarpeisiin. Ehdokkaalla tulee olla kokemusta suurille tai keskisuurille konserniyhtiöille tai konsernimaisille julkisille toimijoille toteutettujen mainostoimisto- ja markkinointipalveluiden tuottamisesta. Näihin on pitänyt liittyä visuaalisen ilmeen päälinjojen kehittämistä sekä strategista kumppanuutta. Ehdokkaalla tulee olla ymmärrystä julkisesta liikenteestä ja kokemusta julkisen liikenteen toimijan brändinrakennuksesta ja strategisen viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Nämä asiat tulee todentaa referenssien yhteydessä. Ehdokkaan tulee asettaa Tilaajan tarpeita koordinoiva projektipäällikkö, joka koordinoi Fölin tilauksia.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika

Au lieu de:

Date: 12/12/2022

Lire:

Date: 19/12/2022

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tarjouspyyntöä on muutettu.
Turun seudullisen joukkoliikenteen (Föli) mainostoimistopalvelut 19/12/2022 02/12/2022 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
79340000 - Services de publicité et de marketing